Universum

 

 

 

Vårt Universum är ett av flera Universum i den Blå Skapelsen. Allt vi någonsin kan komma i kontakt med, som människor, själar eller andar är den Blå Skapelsen. Vi kan inte komma i kontakt med någon av de andra Skapelserna, som bär andra färger. I vårt Universum finns ett oräkneligt antal Galaxer och med Hubble-teleskopet kan vi se ca 200 miljoner Galaxer. I Galaxerna finns i regel runt 400 miljoner bebodda Planeter! Men i vår Galax är de bebodda Planeterna bara ca 78-79 tusen.

 

Runt en Galax finns ca 500 miljoner dimensioner, runt en Planet finns ca 50 olika dimensioner. Det är bara att bli vän med tanken att vi delar vårt utrymme här på Jorden med många andra dimensioner samtidigt. Det är inte bara dimensioner att ta hänsyn till, vi har också flera olika Världar i den Blå Skapelsen. I vårt Universum har vi 4 Världar med dess halvvärldar och resten av de nu 9 hel- och halvvärldarna ligger i andra Universum. Vi lever i Värld 1 tillsammans med väldigt många andra Galaxer. Somliga på Jorden kallar vår Värld "3:e Dimensionen" och säger att vi är på väg till "5:e Dimensionen".

 

Den Blå Skapelsens högsta Världar, 5,6,7,8 och 9, ligger i andra Universum och är mycket speciella Världar. Värld 7 och 7 1/2 besöks ofta av urbefolkningar när de utför sina ceremonier. Dessa båda Världar är väldigt annorlunda, tänk dig att du tappat en spegel på marken och kan se allting i en mängd olika vinklar... Det krävs att besökaren verkligen vet hur han/hon skall tolka det som visas, besökaren måste veta om det handlar on nutid, dåtid eller framtid och då framför allt vilken framtid! Ett "vanligt" medium visas oftast andra dimensioner av vår egen Värld 1, men också de Världar som ligger närmast vår (härifrån räknat), vilka är Värld 1 1/2 och Värld 2.

 

Den högsta Världen i vårt eget Universum är Värld 4 (och 4 1/2), där den Gudomliga Energin som vi på Jorden kallar Gud finns. Denna Gudomliga Energi är dock inte ensam där. Värld 3 är ÄrkeÄnglarnas Värld. Och i Värld 2 har de flesta av oss vårt Högre Jag, som "utomjording". Halvvärldarna är speciella och även där finns olika Änglar och Ljusväsen. I alla Världar finns både fysiska och icke-fysiska varelser.

 

I vårt Universum finns dels en del av den Heliga Familjen och dels den högsta Orden kallad Cha Orden. Cha Ordens medlemmar kommer från olika Planeter, olika Galaxer, från olika platser i den Blå Skapelsen. Och alla är de kopplade till varann med exakt samma förmågor, mentalt, andligt och genom dess själar. Deras huvusakliga syssla är att vaka över den Blå Skapelsen. Om någonting går väldigt fel kontaktar de De Gyllene Riddarna för att rapportera att denna Skapelse behöver deras hjälp att återställa något.

 

Just nu i denna Tid har vårt Universum vuxit så mycket att det är dags för oss att gå upp till en ny nivå. När detta händer bjuder Cha Orden in De Gyllene Riddarna till Skapelsen för att börja hjälpa till. Då föds De Gyllene Riddarna in till alla de olika nivåerna av existens i den Skapelsen. De Gyllene Riddarna lärde Cha Orden att göra en rörelse som kallas Den Gyllene Rörelsen. När du gör denna rörelse ökar din auras omfång med ca 6-8 meter.

 

I vårt Universum finns ett språk som kallas Vibrationsspråket. Det känner och tar in vibrationen och ger sedan ut denna information som ord genom ljud, tal, skrift o.s.v. Allting existerande har en egen vibration. Även om vi har 100 dricksglas gjorda samma dag på samma fabrik så skiljer de sig från varann. Alla må se likadana ut, men vart och ett har en helt egen frekvens för att de har olika atomer inom sig. I en atom finns elektroner, i en elektron finns kvarkar, inuti en kvark finns en sträng, denna sträng har en ton, en frekvens, en vibration.

 

Betina

 

CentralSolen

(av Channie)

 

 

 

CentraiSolen är energikällan i vårt universum. Det är Den Gudomliga Kärnan i Vår Skapelse. Det kan verka som en planet och skiner som en sol, men den är mycket olik dessa. CentralSolen ger ut energi som pulserar genom hela vårt universum. Vår Kvinnliga Gud och Manliga Gud är båda "Lokaliserade" i CentralSolens energi. Kanske kan man säga att deras energi kommer ut från CentralSolen. Kanske vill du koppla upp dig på Gudomliga Energier, en bra plats för att koppla upp dig på är CentralSolen. Original Kraften av allting är inte skapad, men är ursprunget. Och den kommer genom CentralSolen.

 

Denna plats kallad CentralSolen, har OriginalKraft (icke skapad) och SkapelseKraft (skapad) som kommer genom den. Du förstår, det måste alltid vara balans i Skapelsen, så om det finns en OriginalKraft, så finns det en skapad kraft som bringar balansen. Men OriginalKraften har inte sitt ursprung i CentralSolen, utan snarare från en plats kallad Aragone. Aragone anses vara en passage in till Skapelsen, så det är "före" Skapelsen.

 

Ovan finns en bild med en symbol för CentralSolen i mitten och de 4 LjusPlaneter som är närmast runt CentralSolen. Ljuset som kommer från CentralSolen är Gudomlig Energi av Ljus och det är mycket mycket starkt. Det är så starkt att de närmaste planeterna inte har skuggor. Deras namn är Nektra, Oktra, Assiz, Zazzex.

 

 

En del av det du läser här och mycket mer kan du finna i Channies böcker samt i mina NET- och Bortom-kurser.

 

Betina

 

 

Informationen utökas snart!

© 2007-2016 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina