Sten- & Mineralhealing

 

 

Sten- & Mineralhealingen går under den Universella Vit Tids Healingens filosofi, det betyder att stenarnas och mineralernas betydelse för den Jordiska kroppen och människans leverne på Jorden är grundad på urgammal kunskap, till och med sedan innan Jorden kom till! Denna kunskap har Channie West tagit med sig hit till Jorden och skall inte förväxlas med andra tolkningar. Dock är det upp till var och en vilken filosofi man vill hålla sig till.

 

 

Betina

 

 

Informationen uppdateras när jag gått dessa kurser.

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina