Det Är Bara Ett Spel

(av Channie West)

 

Det har alltid funnits vissa specifika själar, som valt att komma in i den Blå Skapelsen av mycket speciella själ. Väl där försöker de sedan att finna eller komma i kontakt med varandra, för att förenas till ett, en union. De vill arbeta tillsammans med en speciell energi eller annat som de unikt bär upp och håller i den Blå Skapelsen. De finns till för att hjälpa andra att förstå och inse stora sanningar, som till exempel de fundamentala sanningarna och heliga principerna, som leder till upplysning. Men, ni ska veta en sak, Allting är mycket större och mycket äldre än så. Allt började både innan och bortom. Och där finns ett större Bortom.

 

Låt oss nu tänka oss att vi vill överblicka, den större delen av Allting som existerar. Samtidigt som vi leve på Moder Jord, så kanske vi också lever i andra världar. Och dessa världar, dimensioner, plan eller skikt är i sin tur alla en del av den Blå Skapelsen. Allt i just denna skapelse, liksom allt i alla andra skapelse färger som existerar på annan plats,är nu på väg upp till en högre nivå. Allt detta sker på en och samma gång öcerallt, men bara på olika sätt och med olika skeenden beroende av var detta äger rum.

 

Låt oss tänka på allt detta, likt ett stort Datorspel. Men detta är inget enkelt Datorspel, utan det mest avancerade och sofistikerade Datorspel som någonsin tillverkats. Om vi nu skulle kunna iaktta alla förändringar som pågår, i alla skapelserna samtidigt, så tänk nu på dem som separata skeenden i själva Datorspelet.

 

När du själv upplever en Andlig Evolution, eller annat andligt händelseförlopp i din utveckling, kanske rent av ett uppvaknande till insikten och sanningen om dig själv, och vem du verkligen är, då är detta bara små delbitar i det stora Datorspelets helhet.

 

Det är när man andligen börjar inse saker på en högre nivå, som bitarna i Datorspelet blir tydligare att förnimma, och förståelsen för det och att man lever i ett spirituellt Datorspel kommer till en punkt. När det gör det så får livet här på Jorden, en helt annan mening. Om du inser att programmet finns där, i bakgrunden till precis Allting, och om du inser att någon skapat det, en form av programmerare, en Spelmästare, så kommer du att kunna spela Datorspelet på ett annat vis. Om du även förstår och inser, att det var början av Allting, och att spelet kommer att pågå om och om igen till det blir färdigspelat, så får du liksom foten in i själva Datorspelet. Allt detta gör att du kan och kommer att veta saker på ett annat sätt i fortsättningen.

 

Om du dessutom, mot all förmodan, skulle råka känna den som skapade Datorspelet, Spelmästaren, så kan du givetvis fråga om spelreglerna och andra saker i spelets olika sekvenser och då blir det givetvis lättare att spela med. Man förstår plötsligt så mycket mer om man vet reglerna. Men även om man inte känner Spelmästaren så kan man koppla upp sig på Spelmästaren och be om råd.

 

Nyckel till att öppna upp förståelse med, ligger i att acceptera att Allting är likt ett spel och att Allting som pågår, ingår i själva spelet. Att acceptera, är den viktigaste delen för att kunna ta sig uppåt till en högre nivå i spelet.

 

Det är väldigt viktigt att förstå att det här spelet spelats förut. Det kan även nämnas, att det inte spelats färdigt och klart förut, med alla delarna av den Heliga Strukturen med, utan bara vissa bitar av Helheten med. Spelet har spelats färdigt tidigare på olika sätt, men alltid med "game over" som resultat, istället för ordet "win". Och varje gång har du varit med och du haroch du har dessutom valt var du ville vara, i vilka världar och på vilken nivå i spelet du ville börja ifrån och hur långt du ville nå. Alltid valde du att säga till slutet, även om det inte blev så som du eller alla hoppats.

 

I spelet har du aldrig varit bortglömd, för du har som ett avtryck från alla olika nivåer som du redan har spelat förut i spelet. Ingen är någonsin bortglömd eller oviktig i det här Datorspelet.

 

I varje ny cykel, version eller upplaga av Datorspelet, har du en mening eller en energi som just du bär upp. Detta är alltid synligt och visat, eller framburet i speciella områden av den Heliga Strukturen.

 

Så varför är allting så här? Varför är helheten strukturerad på det här viset?

 

Det tar biljoner och åter biljoner år att prova, att spela, varje enskild upplaga, version av Datorspelet. Och det är som om varje version av Datorspelet bara blir bättre och bättre. Varje gång kommer man lite längre och närmare dess upplösning, slutgiltiga fulländning och den fullständigt perfekta spelavslutningen. Istället för att läsa "game over", och behöva avsluta mitt i spelet.

 

Vad som händer när en planet, eller ett universum, och en skapelse går igenom en Andlig Evolution är att de höjer sig till en ny och högre nivå, ett enormt stort steg. Men detta gör inte för den skull att de nödvändigtvis spelat klart hela spelet för det. De har bara tagit ett av kanske många steg uppåt. Om allt ska bli färdigspelat måste alla skapelser höja sig, till sin absolut högsta nivå smatidigt. Och det är inte alltid de gör detta, under en spelomgång, alla hinner oftast inte spela från början till slut. Så det är därför som en del Skapelser av alltet har ändrat runt en del saker, för att göra det mer självklart och påtagligt, uppenbart för spelarna vad som pågår. Detta så att de lär sig att spela spelet för att "vinna". Allt för att man hoppas på att de skall spela färdigt någon gång.

 

Det här handlar om biljoner och åter biljoner år av evolutioner och ändå har Datorspelet inte spelats fram till det perfekta slutet. Slutet på spelet är när; Man spelar hela spelet ut och då ger möjligheten för några få andra att inta rollerna och nivån av Spelmästare. Så att dessa få själva får möjligheten att skapa om ett helt nytt Datorspel igen, omkring sig själva. I bakgrunden, finns dock alltid en dold Stor Spelmästare, samt vissa självklara spelpjäser och nivåer som alltid måste finnas med i varje upplaga. Annars faller den Heliga Strukturen samman.

 

Så man kan säga att X, i den Heliga Strukturen, vill föda nya, X, så att de kan göra detta själva.

 

Denna gång spelet spelas är det dock annorlunda. Spelmästaren vill stimulera spelet i rätt riktning, för att försöka spela ut det på ett sätt som skall vara lättare för alla. Och bara för att spelet inte har spelats så smidigt och lätt förrut, som man önskat, så har denna gång Spelmästaren själv hoppat in i Datorspelet. Spelmästaren har också lagt till några nya regler i spelet, för att underlätta och stimulera folk till att växa till sig och själva vara med och skapa sin Andliga Evolution. För det finns sätt att hjälpa folka att förstå, hur de kan hjälpa till, utan att behöva avslöja allt. Spelmästaren har även, denna gång, låtit några förnimma den Heliga Strukturen från Bortom, så att dessa även i sin tur kan sprida förståelsen för detta vidare till andra. Detta eftersom en förståelse av den Heliga Strukturen och Allt Bortom, samt X, är en av de Ultimata Kunskaper som leder till fullkomlig upplysning.

 

Kanske är din roll det viktiga arbetet med att manifestera och leve medi förändringarna som sker i Datorspelet. En sak ska du veta, just du behövs, och spelet i sig är beroende av dig, som en av de aktiva spelarna i spelet. Du behöver vara där, i Datorspelet, för att vi alla ska kunna arbeta tillsammans som en enhet. Den del vi alla är av denna versions kraftfulla spel mot en hoppfull fulländning. Det finns nu flera vägar att ta, för att nå denna cykels och versions slut. De leder alla till Datorspelets upplösning, den slutgiltiga fulländning och den fullständigt perfekta spelsvslutningen. Tack för att du är med!

 

Vill man förstå mer och gå djupare in i Datorspelet så finns där en slags känsla. Om du går tillräckligt djupt in i ett accepterande av Datorspelet och om du relaterar till spelet som något existerande, då blir du mer öppen. Du kommer på ett annat sätt att bli mer öppen mot fler saker, i många riktningar och områden av ditt liv, speciellt i ditt andliga liv. Det djupa accepterande av spelet som ett Datorspel, är dock en metafor. Det är den underliggande meningen med ordet spel som jag vill komma åt.

 

I Datorspelet har några speciellt utvalda en speciell uppgift, mycket för att de har specifika positioner i spelet. Deras uppgift är att med ödmjukhet hjälpa andra, samt Allting att fullända sig själv till sin Högsta Vibration. Allting måste nämligen fullända sig själv till sin Högsta Vibration. Dessa få vet om X och X's energier. Förståelsen och accepterandet av X's energi, som något existerande som allt startade ut ifrån, behövs bara en gång som en enda tanke. En sanning som blir till en nyckel.

 

Detta accepterande är mer av en känsla, än ett mentalt sätt att känna igen eller förstå energin rent vetenskapligt eller tekniskt. Detta accepterande och dess känsla är mer än bara en vanlig känsla. För det måste vara en djup känsla av accepterande, och inte bara en tanke tänkt lite si och så. Det måste vara en känsla, med ett speciellt djup bakom, en vilja att nå och älska faktumet för hur saker verkligen är. Att ge upp det galma och bara accepterande det nya, för tanken, med en mycket mjuk känsla av vördnad bakom alltihopa.

 

Om man vill utvecklas så, är det på ett sätt viktigt att tänka på, att allt som du har upplevt i livet, är en del av Datorspelets program och olika nivåer av spelet. Det här Datorspelet har ju pågått länge, otroligt mycket längre än en av dina fulla livscykler, från födsel till död, som till exempel människa.Så även om du dött, så har du kommit tillbakatill just den här spelomången igen, och detta ett otal många gånger nu. Och samtidigt med det kanske du även lever paralellt liv, på andra plan, i olika dimensioner eller världar.

 

Spelmästaren och Datorspelet självt, har en önskan om att spelet, med alla dess olika nivåer, nu äntligen skall finna mållinjen samtidigt, och därmed avslutas med rätt känsla. Det har det ju aldrig gjort förr så nu är vårt arbete extra viktigt.

 

Nåja, detta är lite om Datorspelet. Det finns, som sagt, mycket som kan öppna upp sig för dig, om du väljer att fundera vidare kring detta ämne. Så börja tänk lite, som om livet är ett Datorspel. Det har som sagt, spelats förr, och mer än en gång, men inte lyckats. Spelmästaren och spelet vill försöka få allting i det, så även du, att spela med i sina speciella roller. Så att de hittar rätt och får alla troféer, poäng och når alla nivåerna till till fulländningen, det rätta och perfekta slutet. Nu är det din tur att vara här och nu, för att få spelet att slutföra sig på bästa sätt. Nu är Spelmästaren inne i spelet, för att hjälpa till, så sök kontakt, sträck ut en tanke och be om råd för ditt livs stora spel.

 

Nu tar spelet en annan riktning än förr, och det ser bra ut för allt och alla. Om också du tar in denna tanke, även om det kan kännas lite märkligt, så hjälper faktiskt du också till att öppna upp, inte bara dig sjä lv, utan även andra till en annan ny och högre nivå i spelet. Börja mer medvetet att ta in alla dina andliga steg, medan du utvecklar dig alltmer uppåt, tillsammans med den Andliga Evolutionen på den här planeten. Tänk på dina andliga steg och nya nivåer som delar av spelet. Ju mer du ser på dina egna andliga livsupplevelser som "Aha" och "Aha, ja där satt den...!", ju mer utvecklas du. Se till ditt liv, med en djupare önskan om att hjälpa andra att nå deras Högsta Vibration, så tar du dig smidigare fram själv igenom spelet, med mer kusnkap, glädje och förståelse, samt en visad uppskattning från spelets alla deltagare, nivåer och från den Heliga Strukturen.

 

Det är bara ett Datorspel, men du är själv ansvarig för hur du tänker spela spelet. Mitt tips är att spela med glöd och passion, var god, klok och ha tålamod. Ha en öppen vilja att lära dig och försök sedan att minnas dina misstag, så att du lär dig även av dessa.

 

En dag skall Solen gå upp över Sanningen, då faller den sista pusselbiten på plats och pusslet blir komplett, med alla bitar på rätt plats. Först då är spelet slutspelat och nya Spelherrar kan utses och nya roller tas, på Skapandets mästerliga scen av överraskningar. En dag skall Solen gå upp över Sanningen.

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina