Solfeggiofrekvenser

 

 

 

Om Solfeggio (För att lyssna, läs varningen längre ned först, innan du börjar!)

 

 

Solfeggiofrekvensernas historia

(Översatt av mig, originalet skrivet av David Hulse)

 

Dessa ursprungliga ljudfrekvenser användes tydligen i antikens Gregorianska sånger, såsom den stora "Lovsång till Johhannes Döparen", tillsammans med andra sånger, som kyrkans myndigheter säger försvann för århundraden sedan. Dessa sånger och deras speciella toner ansågs kunna ge enorma andliga välsignelser när sjunget i harmoni under de religiösa mässorna. Dessa kraftfulla frekvenser återupptäcktes av Dr Joseph Puleo som beskrivs i boken Healing Koder för biologisk Apocalypse av Dr Leonard Horowitz. Jag ger båda dessa herrar äran för den roll de har spelat i att hjälpa dessa förlorade frekvenser tillbaka till mänskligheten.

 

De sex Solfeggiofrekvenserna är:

UT - 396 Hz - Befria från Skuld och Rädsla

RE - 417 Hz - Lösa upp Situationer och Underlätta Förändring

MI - 528 Hz - Transformation och Mirakel (DNA-reparation)

FA - 639 Hz - Förbindelse / Relationer

SO - 741 Hz - Väcka Intuition

LA - 852 Hz - Återvända till Andlig Ordning

 

Till exempel avser den tredje noten, frekvens 528, not MI på skalan och härrör från meningen "MI-ra gestorum" som på latin betyder "Mirakel". Häpnadsväckande nog är detta den exakta frekvensen som används av Genetik-Biokemister för att reparera trasiga DNA, den genetiska koden på vilka våra liv bygger!

 

Lite historia

Vid sekelskiftet kom medvetenheten om DNA till det kollektiva medvetandet i Världen. Vi har inkarnerat in till denna mänskliga upplevelse som gudomliga varelser med en kod, en uppsättning instruktioner. Vi vet att en mycket liten andel (3%) av dessa instruktioner utgör vår fysiologi.

Carl Sagan skriver att det mesta av vår genetiska information (ca 97%) är outnyttjad DNA. Han kallar det "genetisk rappakalja." Är det möjligt att det mesta av vilka vi är fortfarande ligger vilande som vår Mänskliga Potential?

I den gamla religions-paradigmen, förblev "potential" ett mysterium för den mänskliga hjärnan, därför har vi myntat en mystisk term som kallas "Ande". "Ande" var något som var avskillt från vilka vi var, något som vi inte hade och som bara kunde vinnas genom systemen i de flesta religioner.

 

Den gamla paradigmen och dess premisser konstaterade att vi började som biologi i livmodern av våra mödrar. Pierre Telliard de Chardin säger oss att vi inte är en människa som försöker uppnå en andlig upplevelse, utan snarare är vi andliga varelser som har en mänsklig upplevelse. Denna förändring i uppfattning orsakar en enorm skillnad i hur vi uppfattar oss själva i detta tredje / fjärde tid-rum i oavbruten följd.

När jag var student i "En kurs i mirakler" i slutet av 80-talet, stod jag kluven inför idén att vi inte är en kropp. Jag förstod aldrig detta uttalande helt tills jag läste ett citat av Albert Einstein som löd: "Beträffande materian, har vi haft helt fel. Vad vi har kallat materia är energi, vars vibrationer har varit så sänkta för att kunna märkas för sinnena. Det finns ingen materia." Jag tror att vad som konstaterades är att vid den djupaste nivån är vi inte separade, som en kropp, som en ande, en själ - Vi är bara energi-varelser. Detta är när medvetandenivån öppnas för oss, från vilken ett nytt paradigm växer fram i syftet att läka all separation. I den populära termen, "Gudomligheten, är i mig" - är "jag" skilt från det gudomliga. Får jag föreslå en förändring i talesättet att: "Gudomligheten, som jag" för att ta bort separationen.

När vi går från genetik och begrepp som Själ, "Själsfränder" och "Själsarbete," går vi bortom fysisk diagnos, till ett nytt område inom kvantfysik. I detta nya område, där medvetandet ses som ett enhetligt område där allting är allt annat, (TOE - eng. The Theory of Everything) - finns det inga gränser. Det finns inget "det här" eller "det där," inga du eller jag. Det är ett område av rent medvetande - Medvetandet. Jag löste kluvenheten om "vi är inte våra kroppar" genom att ändra min uppfattning av genteknik till energetik - inser att vi inte är menade att ignorera vår fysiologi, utan känna igen kroppen som energi, vibrerande i en mycket tät frekvens.

 

Hur försvann Solfeggio Frekvenserna?

Jag upptäckte att dessa mäktiga frekvenser getts åt kyrkan för många år sedan i ett mycket andligt syfte. Detta var långt tillbaka när kyrkan fortfarande var en underbar plats för människorna i byarna att mötas. Kyrkan fungerade som en social, politisk och andlig plats. Personer kom till mässan, som då skedde på Latin (tills Vatikankonciliet kom). När man sjunger på Latin eller i musikaliska toner, är det mycket kraftfullt, eftersom det går igenom alla de begränsade tankeformerna och in i djupare nivåer i det undermedvetna - för att få tillgång till insikter bortom trossystem.

 

Som beskrivits ovan av Dr Candace Pert, PhD, går energi och vibrationer hela vägen in till molekylär nivå. Hon säger att vi har 70 olika receptorer på molekylerna och när vibrationer och frekvenser når så långt börjar de vibrera. Dessutom noterade hon, "när de börjar vibrera nuddar de och kittlar varandra och, de leker och bestiger varandra." Det är hela den här energiska dansritualen, på cellnivå, som öppnar kromosomer och utsätter DNA för frekvenserna. När vi tonar, trummar, mässar, eller använder stämgafflar - kan det vara ett sätt att rikta energi i syfte att transformera.

 

Vibrationer och ljud kan användas, liksom det mesta, antingen med positiv avsikt eller negativ avsikt. Negativt använt, är det inget annat än kontroll och manipulation. Större delen av Världen är byggd på kontroll och manipulation genom det sätt vi kommunicerar genom språket. En mängd olika texter, såsom Bibeln, talar om vikten av att bara göra Ljud - oavsett om det är musik, trummor, eller tala i tungor (som den karismatiska fundamentalisten gör), de är bara olika sätt som människor får tillgång till djupare nivåer av sig själva. Jag vill påstå att Solfeggio stämgafflar är ett ännu renare sätt att göra detta med positiv avsikt.

 

När Dr Joseph Puleo utforskade tonerna, blev han ledd till en Monsignore vid ett universitet i Spokane, Washington, som var chef för medeltid-avdelningen. Efter ett 20 minuters samtal;

 

Joseph -"Kan du tolka medeltida latin?"

Monsignoren -"Absolut!"

Joseph -"Och ni vet den musikaliska skalan och allting?"

Monsignoren -"Absolut!"

Joseph -"Nå, kan du berätta vad UT - "queant laxis" betyder? "

Efter en kort paus, sa Monsignoren kvickt, -"Det angår inte dig", sedan la han på.

 

Dessutom, som Dr Joseph Puleo utforskade tonerna ytterligare, stötte han på en bok om Gregorian Chants (1958) av Professor Emeritus Willi Apel som "hävdade att de sånger som används idag var helt fel, och undergrävde andan i den katolska kyrkan." Dessutom rapporterade Professor Apel att 152 sånger uppenbarligen saknades. Den katolska kyrkan hade förmodligen "tappat bort" dessa ursprungliga sånger. Sångerna baserades på den forntida ursprungliga skalan bestående av sex musiknoter kallade Solfeggio. Tro mig, ingenting är borttappat, det är bara snyggt undanlagt, men de kan inte gömma undan från mässorna vad som energetiskt är placerat i själen.

 

Enligt professor Willi Apel; "Ursprunget till det som nu kallas Solfeggio uppstod ur en medeltida "lovsång till Johannes Döparen" som har denna egenhet att de sex första raderna i musiken inleddes respektivt om de första sex successiva noterna på skalan, och därmed sjöngs den första stavelsen på varje rad i en not 1 grad högre än den första stavelsen på raden som föregick den. Gradvis blev dessa stavelser förknippade och identifierade med sina respektive noter och eftersom varje stavelse slutade på en vokal, konstaterades de vara egendomligt anpassade för röstanvändning. Härav "ersattes Ut artificiellt med Do". Guido av Arezzo var först med att anta dem på 1000-talet, medan Le Marie, en fransk musiker från 1600-talet lade till "Si" för sjunde noten på skalan, för att fullborda serien."

 

Vidare forskning visar att "när påven Johannes senare blev ett helgon - Saint Iohannes - då ändrades skalan. Den sjunde noten "Si" har lagts till från hans namn. "Si" blev senare "Ti". Dessa ändringar förändrade märkbart de frekvenser som sjöngs i mässorna. Ändringarna försvagade också de andliga effekterna av kyrkans lovsånger. Eftersom musiken innehöll matematiska resonanser, frekvenser kapabla att andligt inspirera mänskligheten till att vara mer "Gudalika", påverkade ändringarna också förändringar i konceptuell tankegång, vilket ytterligare fjärmade människan från Gud. "Med andra ord, när du sjunger en psalm, är det musik för öronen. Men det var tänkt att också vara musik för själen eller det "hemliga örat." Alltså genom att ändra tonerna blev höga tanke-matrixer, och i stor utsträckning välbefinnande, tillintetgjorda. Nu är det dags att återvinna dessa saknade noter."

 

Jag hade hört talas om do, re, me, fa, so, la, ti, do. Jag reagerar särskilt på den när jag hör låten med Julie Andrews från "The Sound of Music." Jag har bokstavligen en "binnande hjärncell", eftersom den graverats in i min hjärna och jag ser henne komma över fjället i filmen. Jag insåg inte att detta faktiskt var en andra, modifierad skala. Den ursprungliga Solfeggioskalan var faktiskt: UT, RE, MI, FA, SOL, LA.

 

Om man tittar på definitioner av varenda en av de ursprungliga stavelserna, med hjälp av dolda ingångar från Webster's Dictionary och de ursprungliga grekiska apokryferna, har jag konstaterat att dessa ursprungliga frekvenser kan användas till: vända sorg till glädje, hjälpa en person ta kontakt med sin källa för att frambringa underverk, DNA-reparation, få kontakt med sin andliga familj, lösa situationer och bli mer intuitiv, och slutligen återgå till andlig order. Genom musik kan dessa toner hjälpa alla kanaler att stanna öppna och bevara livskraften (chi) bokstavligen rinnande genom chakra-systemet ganska fritt. Är detta vad de sex elektromagnetiska frekvenserna skulle uppnå när de sattes in i de fursvunna sångerna och Gregorianska mässor?

Jag tycker att vi lever i en oerhört härlig tid, och hellre än att se glaset som "halvtomt," ser jag det som "halvfullt." Hellre än att acceptera "CNN: s perspektiv" i Världen, handlar det om att finna perspektiv genom visionen av ditt eget hjärta. Det handlar om förändring och transformation av mänskligheten till nästa nivå av evolutionen. Vi, som andliga ljusarbetare, har gjort oss själva tillgängliga i denna tid, genom gudomlig utnämning, att vara här för att hjälpa de i mänskligheten som väljer (allt är baserat på oåterkalleliga val) att stanna eller gå. De som har valt att stanna kommer in i våra liv, och vi har redan gått med på att hjälpa dem.

 

Det handlar om att hjälpa andra människor. Det är inte att vara deras "Healer", utan hjälpa dem att veta vem de är och få kontakt med sin sanna källa. Det handlar om att skapa en atmosfär av icke-dömande, ett Heligt Rum, i syfte att läka sig själva. Vi bör ständigt lära ut samtidigt som vi hjälper människor. Gamla paradigm lär oss att hålla informationen bland yrkesproffs. Det nya paradigmet är att dela med av information och ge kunden. Vem du än arbetar med, oavsett om det är Reiki, Massage, Stämgafflar eller andra metoder du använder, bör du känna att du har givit den personen, så att de kan ge denna information till någon annan. Healing har blivit något om vår utveckling mot att återknyta våra extra DNA-kedjor. Healing handlar också om att hjälpa en person att återställa sig själv till ett tillstånd av "Andlig Helhet."

 

Talen 3, 6 och 9

När vi tittar på de sex ursprungliga Solfeggio frekvenserna, med hjälp av Pythagoras metod finner vi att basen eller roten av vibrationstalen är 3,6, & 9. Nicola Tesla berättar, och jag citerar: "Om ni bara hade vetskapen om storslagenheten i 3, 6 och 9, då skulle ni ha nyckeln till Universum."

 

John Keely, en expert på elektromagnetisk teknik, skrev att vibrationerna av "tredjedelar, sjättedelar, och niondelar var utomordentligt starka." I själva verket visade han att "vibrerande antagonistiska tredjedelar tusen gånger mer kraftfullt separerade vätgas från syre i vatten, än vad värme gör." I sin "Formula of Aqueous Disintegration", skrev han att "molekylär åtskiljning eller upplösning av både enkla och sammansatta element, oavsett gasformiga eller fasta, kommer en ström av vibrerande antagonistiska tredjedelar, sjättedelar, eller niondelar på dess sträng-massa att framtvinga progressiva subdivisioner. I upplösningen av vatten är instrumentet inställt på tredjedelar, sjättedelar, och niondelar, för att få bästa effekt. "

 

När jag brottades med att lägga till ett 7:e nummer, blev jag mystiskt dragen till en artikel i Discover Magazine. I sin senaste bok, "Just Six Numbers", hävdar Martin Rees att sex siffror ligger bakom de grundläggande fysikaliska egenskaperna i Universum och att var och en är det exakta värdet som behövs för att möjliggöra liv att blomstra. Genom att lägga ut denna premiss, sällar han sig till en lång rad intellektuellt modiga astronomer och astrofysiker (för att inte nämna filosofer, teologer och logiker) som sträcker sig ända tillbaka till Galileo, som tar sig friheten att fråga: Varför är vi här?

 

Som Rees uttrycker det, "Dessa sex nummer är ett recept för Universum." Han tillägger att "om något av numren varit annorlunda, ens den minsta grad, fanns inga stjärnor, inga komplexa beståndsdelar, inget liv." (Från Discovery Magazine). Som vissa författare har spekulerat, kan dessa toner har spelat en roll i det mirakulösa krossandet av Jerikos murar i sex dagar innan den föll på den sjunde dagen? Några forskare hävdar nu att om vi har skapats, har vi sannolikt blivit "sjungna" in i existensen. Är det möjligt att de sex dagarna i skapelsen som nämns i Första Moseboken utgör sex grundläggande frekvenser som ligger bakom Universum? Religiösa forskare tror att båda händelserna inträffade som ett resultat av ljud som uttalats eller spelats.

 

Andra forskare, bland andra geniet Nikola Tesla, Raymond Rife, liksom Mozart, Haydn, Beethoven och Chladni måste alla ha känt till och använt begreppet, "den inneboende kraften hos treor, sexor och nior". Så vi har att göra med tre starka siffror: 3-6-9. Var och en av de sex Solfeggio-stämgafflarna stämmer in, individuellt i Pythagoras system för 3-6-9. I själva verket, eftersom det finns två uppsättningar 3-6-9 (anagram) i solfeggio, är de ännu mer kraftfulla eftersom dessa kombinationer fungerar som "portaler" till andra dimensioner!

 

Ren stämning - 12-Tons Liksvävande Temperament

Som jag konstaterade tidigare, en annan anledning till att dessa forntida Solfeggio Frekvenser blev "borttappade" var på grund av förändringar i stämning genom historien. Standardmetoden för stämning är de senaste 200 åren helt annorlunda mot hur man stämde från antiken till omkring 1500-talet, vid dessa forntida stämningar användes ett system för stämning känt som "Ren Stämning". Stämning som kom till västerländska kulturer under 1500-, 1600- och 1700-talen och används idag, kallas "12-Tons Liksvävande Temperament". Förklaringen av de grundläggande principerna för dessa stämningssystem är alltför komplicerad för denna agenda, men följande citat från en bok skriven av David B. Doty, med titeln "The Just Intonation Primer", bör ge en uppfattning om den inskränkthet som musik har förpassats till. "Egentligen har musiken varit placerad i en låda med begränsningar - som ett resultat av den stelhet som följer av 12-tons Liksvävande Temperament stämningsstandarder som används idag."

 

"Även om det är svårt att beskriva särskilda egenskaper hos ren stämning-intervaller för de som aldrig har hört dem, kommer lätt ord såsom klarhet, renhet, smidighet och stabilitet upp i huvudet. De förment konsonanta intervaller och ackord som 12-Tons Liksvävande Temperament har, som avviker från enkla ransoner i varierande grad, låter grov, rastlös, eller grumlig i jämförelse."

 

Ren Stämning kan hittas i många av de stora fäderna av klassisk musik - Beethoven och Haydn, bara för att nämna några. De använde inte denna 12-tons liksvävande temperament och jag tror det är därför vi har en rikare upplevelse när vi hör musik som komponerats för flera hundra år sedan. Klassisk musik baserad på Ren Stämning ger oss en annan förbindelse med tid och rum och för oss in i våra högre chakran.

 

Indianers sånger är många gånger byggda på Ren Stämning. mässandet verkar låta monotont, men vi kan nu konstatera att inom det monotona ljudet är flerdimensionella harminiska övertoner.

 

Hur dessa olika typer av toner påverkar vår hälsa

Följaktligen, eftersom all musik i vår samtida Värld (från reklam, moderna sånger och symfonier) har komponerats utifrån 12-Tons Liksvävande Temperament-skalan, har de alla en vibrationsgräns. Som ett resultat, kan vibrationsfrekvensen på tonerna av modern musik skapa situationer som "boxed-in- tänkande," fullproppade och undertryckta känslor och rädslo-baserat "brist"-medvetande - situationer som då tenderar att manifestera i fysiska symptom i sjukdomar.

Detta står i kontrast till musik som skapats från den forntida Solfeggio-skalan, som stimulerar vibrationer av utökad kreativitet, enklare problemlösning och holistisk hälsa.

 

Återigen bör det påpekas att även om det finns samtida noter som närmar sig Solfeggio noter, är de inte samma frekvenser som de forntida noterna. Exempel: Solfeggio noten, Mi vibrerar vid 528 Hz. Den närmaste, jämförbara, samtida tonen är C, ovan mellan C, som vibrerar vid 512 Hz. Vår forskning visar att de vibrerande frekvenser som finns i Solfeggionoter håller den ursprungliga helande potentialen.

 

David Hulse

 

 

 

Så här skrivs frekvenserna på Latin:

 

Ut queant laxis

 

resonare fibris,

 

Mira gestorum

 

famuli tuorum,

 

Solve polluti

 

labii reatum,

 

Sancte Iohannes.

 

Det kan översättas ungefär: Så dina tjänare får, med spröda röster, återljuda underverken av dina gärningar, rena skulden från våra besudlade läppar, O Sankte Johannes.

 

 

Vanliga frågor:

(Översatt av mig, originalet skrivet av Brad Johnson)

 

Vad händer om jag inte upplever huvudvärk eller Illamående?

Svar: Anse dig en av de lyckliga. Inte alla kommer att få det. Det är en eftereffekt som kanske drabbar bara vissa.

 

Kan jag lyssna på detta så många gånger jag vill per dag?

Svar: Det kan du. Men om du känner eftereffekter såsom huvudvärk eller illamående, låt det passera först innan du fortsätter att lyssna på den. Lyssnar du på den minst en gång per dag under sex veckor kommer du att kunna känna dramatiska förändringar inom dig själv.

 

Ska jag lyssna på detta genom hörlurar eller genom högtalarna?

Svar: Bästa resultat få du i stereohörlurar, det är åtminstone min erfarenhet. Kontrollera att hörlurarna är av mycket god kvalitet som ger ljudet mycket bra resonans och ha volymen på det högsta du tål.

 

Vilket område inom ljudet ska jag fokusera på?

Svar: Koncentrera dig på den pulserande frekvensen och, inte på bakgrunden eftersom det distraherar sinnet från att tillåta frekvenserna och vibrationerna i sin helhet. Ett exempel på det är om du lyssnar på en sorts religiös sång, du måste koncentrera sig på sångerna hellre än att titta på vad andra människor runt omkring känner om sångerna ... det är en distraktion. Denna distraktion är avsiktlig eftersom det tonar in och fokuserar ditt sinne till något du måste lyssna till men när du väl är stämd vet ditt sinne vad det ska koncentrera sig på.

 

Hur vet vi om vi lyssnar till de "exakta" frekvenserna?

(Nedan översatt av mig, originalet skrivet av Ravi Raju)

 

Svar: Jag är den som skapade filen och skickade den till Brad Johnson och Blossom Goodchild. Jag kan förstå ditt dilemma om den person som skapade denna fil. Så låt mig reda ut för alla och envar. Om du behöver veta vem jag är ... googla gärna på "Ravi raju water fuel" och du ser en hel del sidor om mig.

 

Jag har alltid varit en givare och vad du ser där ute är en replikering av en teknik som förmodligen skulle kunna få en bil att köra på vatten, men det skulle definitivt öka din körsträcka med 50% minimum ... Jag gjorde denna teknik fri på nätet för alla att göra och använda den och hotades för detta och blev ombedd att sluta lägga ut info om det ... allt finns på nätet ... och förresten, den ursprungliga uppfinnaren av denna teknik som hade en bil som körde på enbart vatten mördades 1998 när han ville sälja konverteringssatser för varje bil för att köra på vatten.

 

Jag förväntar mig inga kommersiella vinster från replikering men tittade med ett bredare perspektiv på att sanera den kolväteberoende röra som Världen redan är i nu och detta var mitt sätt att göra det ... att stärka människor med tekniken och att hela Jorden till orört tillstånd är allt som betyder något.

 

När det gäller Solfeggiofrekvenserna ... Jag hade vetat om dessa ett tag, visste att de fungerade för mig och hade inte släppt dem förrän nu eftersom jag förmodade att iakttagelsen av 14 oktober-ljusskeppet skulle starta uppstigningsprocessen automatiskt. Faktum är att händelsen gjorde människor medvetna om möjligheten för uppstigning och detta är ett av de sätt Du kan börja processen innan deras eventuella ankomst.

 

Jag känner till binaurals. Det finns ingen användning av binaurals i ljudfilen. Jag har försökt använda dem men effektiviteten i ljudfilen verkade minska när de lades till. Så allt du har är Solfeggio frekvenser och två bakgrundsljud som går längs med, bestående av havsbrus och fåglar ... bakgrundsljuden är för distraktion om frekvenserna är intensiva och de ger också en lugnande inverkan.

 

Du skulle inte känna som du känner när du lyssnar, om ljudfilens frekvenser ändras något .. Det skulle bara vara ett irriterande ljud och inget annat. Närmast jämförbara, är samtida tonen C, ovan mitten C, som vibrerar vid 512 Hz och den tredje frekvensen på ljudfilen är på 528 Hz (MI eller Mirakel)...- prova att använda en frekvens-generator-programvara för båda dessa frekvenser och se skillnaden själv, vilken som lugnar dig -... och hur det sattes ihop i ljudfilen förbättrar människors mottagning för dessa frekvenser.

 

Jag ville få det klarlagt för alla personligen om vem jag är och varför jag gör detta. 2012 är när Jordens dimensionella övergång ska ske (enligt vissa; Betinas anm.) och när vi passerar det galaktiska planet är det bara de som har nått de högre vibrationerna som skulle kunna hantera övergången, resten behöver hjälp (enligt vissa; Betinas anm.).

 

Solståndet - konjunktion i galaxens centrum, John Major Jenkins har äntligen avkodat innebörden i Mayas stora cykel. I sin bok "Maya Cosmogenesis 2012", visar han att den stora cykeln är den femte och sista cykeln i den 26.000-år långa dagjämnings-precessionen, förutom att Maya har mätt det från vintersolståndet istället för vårdagjämningen. Den 21 december 2012 kommer Solstånds-solen ligga i rät linje med den östra revan i Vintergatan, som Maya kallar Krokodilmunnen, (eller Jaguar-padda), där Krokodilträdet är själva Vintergatan.

 

Detta är den bredaste delen av Vintergatan, och överensstämmer med riktningen mot mitten av galaxen. Eftersom placeringen i linje sker, kommer Jorden rikta in sig i galaxens plan och passera till den andra sidan, som orsakar en "fält-energi-effekt-omsvängning", som tillåter oss att vibrera med fältets källa. Detta kommer att vara fulländandet av det mänskliga andliga embryoursprunget som mäts i Mayas långtidskalender, utmynnande i ett "polskifte" i det kollektiva psyket, och födandet av våra högre jag. Denna sista dagen i den stora cykeln, kallade Maya Skapelsens Dag.

 

Nu hoppas jag att du har fått det väsentliga i varför jag ville att folk skulle nå högre vibrationer mycket tidigare än utsatt tid. Vi som en mänsklig gemenskap, eller mänskligheten bör hjälpa varandra i denna tid framför allt för vad som kan hända under de kommande åren av omvälvningar och ändringar och lägga undan de små skillnader som har propagerats igenom till förmån för vissa egocentrerade och egenutnämnda huvuden för mänskligheten.

 

 

Love and Peace to all,

Namaste,

Ravi Raju

 

 

 

Läs detta innan du lyssnar på Solfeggiofrekvenserna!

 

 

På ljudfilen finns sex heliga frekvenser, i detalj:

 

0:00 till 1:30 hjälper "Befria från Skuld och Rädsla" - associerat till att släppa känslomässiga mönster.

1:31 till 3:00 hjälper "Lösa upp Situationer och Underlätta Förändring" - associerat till att bryta upp kristalliserade känslomässiga mönster.

3:01 till 4:30 hjälper "Reparera DNA / Förbinder alla strängar" - associerat till Transformation och Mirakel.

4:31 till 6:00 hjälper "Förbindelse / Relationer" - associerat till hela hjärnans kvadranta uppkopplingsmöjligheter. Knyta kontakter.

6:01 till 7:30 hjälper "Väcka Intuition" - associerat till intuitiva tillstånd, icke-linjär vetskap.

7:31 till slut hjälper "Återvända till Andlig Ordning" - associerat till en ren kärleks frekvens: villkorslös kärlek och återvändande till andlig ordning.

 

Dessa frekvenser finns tillgängliga i olika former som kallas "The Holy Solfeggio Frequencies" över internet, men verkar inte fungera effektivt. Så Ravi skapade denna fil för att hjälpa människor att enkelt nå högre densitet. Han har prövat dessa och han vet säkert att de fungerar. De bästa kommersiella CD tillgängliga för detta kallas Holy Harmony (av Jonathan Goldman med Sarah Benson), men bör användas när du är klar med början av uppstigningen från den Ravi skapat, eftersom Holy Harmony kan överväldiga dig.

 

Nedladdningen finns längre ned.

KONVERTERA INTE till MP3-format då den förlorar sin effektivitet om den konverteras till andra format från .wav-format. Den fungerar endast om den är i sitt ursprungliga .wav-format. Försök att lyssna på den utan mixtrande med equalizern eftersom den ändrar frekvensens effektivitet. Att hålla ljudalternativen i plant läge är önskvärt.

 

 

OBSERVERA / VARNING:

1. När du lyssnar för första gången råder jag dig att ligga ner och få till den mest bekväma ställningen... eller den mest avslappnade positionen på stolen innan du börjar.

 

2. Håll volymen på högsta möjliga volym dina öron kan hantera.

 

3. Du kan till en början känna en bultande känsla i bakhuvudet från toppen av halsen för att gradvis sluta vid pannan vid den tidpunkt ljudet avstannat.

 

4. Du kan känna illamående efter att du lyssnat på ljudet, samt huvudvärk och dunkande någon tid efteråt när du faktiskt upplever nya nervbanor som skapas mellan hjärnhalvorna. Allt eftersom dunkandet och huvudvärken minskar kommer du att må bättre / fräschare än du någonsin känt förut ..Njut av denna känsla! Din "uppstigning" har börjat.

 

5. Nybörjare borde lyssna på ljudeta innan de tar en tupplur eller går till sängs för natten då efterverkningarna av huvudvärk och illamående inte känns under sömnen och du vaknar förnyad.

 

6. Ta inte något läkemedel mot denna huvudvärk ... det här är mycket mycket viktigt. Du måste förstå att det obehag som huvudvärk och illamående detta ger beror på att naturliga läkningsprocesser pågår och ingenting annat.

 

7. Du sover normalt 12 till 16 timmar / dygn under läkningsprocessen tills din kropp är helt läkt. Du känner dig lite trött under läkningen men du borde vara klar med processen efter ca 5-6 veckor.

 

8. Drick mycket vatten eftersom din kropp gör sig av med de flesta av de toxiner som byggts upp över tiden och, man måste också få i sig så mycket protein som kroppen ber om.

 

9. Lyssna på ljudet tills den dag du inte längre känner av efterverkningarna, eftersom detta är en indikation på att du har fått puffen som behövs för din uppstigning.

 

10. De flesta av dina chakran borde aktiveras under läkningsprocessen ... inklusive ökad telepati, klärvoajans och healingförmågor (Om du skulle känna en stickande och mer än vanlig värme i mitten av din vänstra hand om du är högerhänt och tvärtom om du är vänsterhänt, bör du veta att du har förmågan att hela andras 3-dimensionella åkommor eller sjukdomar) ... detta är bara en bråkdel av helheten av nya saker som du skulle upptäcka om ditt nya förmågor!

 

11. Missbuka inte dessa förmågor då de är avsedda att hjälpa och delas med andra och inte för personlig vinning.

 

12. Kom ihåg att Solfeggiofrekvenser inte är någon "mirakelkur." Du bör inte byta ut förskrivna läkemedel eller varje annan form av behandling utan att först rådfråga din läkare. Solfeggio frekvenser är ett ytterligare verktyg som kan hjälpa dig med medicinska tillstånd, men inte på något sätt vara den primära ersättningskällan utan din läkares samtycke.

 

Du kan hämta Solfeggiofrekvenserna på ljudfil till datorn genom att klicka här.

 

Du kan även se och lyssna på andra kompositioner här, även om Ravi's är att rekommendera:

Och vill du lyssna till nio frekvenser, lyssna på dessa.

OBS! Nästa är Mi - 528 Hz utan musik i bakgrunden, så den är mycket kraftig!

ebay kan du köpa stämgafflar i 528 Hz, från Indien och från USA.

Betina

 

Jag började lyssna på Solfeggiofrekvenserna oktober 2008!

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina