Betina Brandes

 

 

Denna resa började med att jag blev intresserad av ”Det okända”, efter tv-programmet med samma namn. Och på en och samma dag såg jag "händerna", från Michelangelo's målning, på 3 olika ställen, de visade sig på 3 olika vis. Och jag tänkte genast; "det måste betyda någonting". Från den dagen sökte jag information om "andra sidan" samt om vår historia i böcker, på Internet och hos medium. Detta ledde mig till Channie. Jag förstod mycket snabbt att detta var min kommande väg, så jag började gå kurser i Universell Vit Tids Healing och allt som fanns runt det. Och jag fann att jag var på väg hem!

 

 

Vad jag gjort hittills för min egen andliga utveckling:

 

 

Kurser:

 

UVTH - Universell Vit Tids Healing 1-4

NET - New Earth Teacher 1-9

Bortom - Läran om hur Allting blev till 1-5

Universal Knowledge 1-10

Reconnective Healing level I/II

The Reconnection level III

Lär dig Kanalisera 1

Mediumkurser 1-4

HDM - Höj Din Medvetandenivå I-III

Leva med Änglar & Englahealing 1

Möt dig själv

Givare av The Board of Knowledge 1-4

Lärare för Bortom 1-2

Oneness Awakening / Deekshagivare I

RV - Remote Viewing

Bortom Healing

Lärare för Universell Vit Tids Healing 1 (Tyskland)

Lärare för Universell Vit Tids Healing för barn (Tyskland)

Thoth's Verktyg 1

Givare av The Board of Knowledge Gems 1

Givare av The Board of Angels

 

 

Initieringar, öppningar & annat:

 

UVTHealing

Bortom Workshop

UVTH Öppning 20.000 steg+

Reconnective Healing

Personlig Reconnection

Solfeggio Frekvenser 6

DNA-144 Aktivering

AtlasProfilax

Oneness Blessing / Deeksha

Board of Knowledge 1-4

Uppgradering Lärare 2 för NET

Energisten

Munay-Ki 1-7

Howard Wills Böner & Affirmationer

Niklas Life Teachings

Uppgradering x5 Givare av The Board of Knowledge 1-2

Programmerat Board-vatten

Silverflamman

Vattenfasta x3

"The Blessing"

Den "Nya-Initieringen" för UVTH

Mitt Livs Träd

Bortom Healing

Board of Knowledge Gems

Board of Angels

 

 

Jag har tagit emot väldigt många olika kunskaper och öppningar, vilket jag är oändligt tacksam för. Och tillsammans med min kärlek till mitt healing- & enegiarbete inser jag att jag har någonting unikt att erbjuda andra människor. Dock är jag inte färdigutbildad. Jag går nya kurser så snart jag finner de som passar mig. Och för varje kurs känner jag att jag kommer närmare mig själv!

 

 

Betina

 

Uppdateras kontinuerligt!

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina