NET - New Earth Teacher

 

 

 

NET 1 - NET 9, är en serie kurser som lär dig att hjälpa Moder Jord och alla andra att göra en smidigare övergång till den Nya Jorden. NET hjälper till att väsentligt höja vår medvetandenivå! Varje kurs innehåller både teori och praktik, samt många fantastiska meditationer där du får uppleva den Nya Jorden och annat spännande. Du gör kurserna helt i din egen takt och initieringarna får du av mig på distans, på en tid som passar oss båda. I och med initieringen i NET kurs 1 får du tillgång till energier som gör att du själv kan initiera och lära ut NET-kurser till andra.

 

NET innehåller över 30 meditationer! Allt material i NET-kurserna är skrivet av Channie.

 

NET 10 gör vi alla tillsammans senare, då vi åker ut till Den Nya Jorden och får vidare utbildning där, inför uppgången.

 

 

Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i första NET klassen (NET 1):

 

Att Öppna små Portaler

 

Att göra små Portaler på hav, sjöar och på vatten

 

Att ansluta till Moder Jords själ och ande

 

Två nivåer av meditationer om Den Nya Jorden

 

Att ta det första steget i att rena och fixa Nuvarande Jorden: att bygga en Kristallin Anordning för Rening av Vatten

 

Att hjälpa Karma och släppa Karma från Jorden

 

Att förstå de Nya Chakrarna

 

Att använda Livs Elixir

 

Att göra Den Gyllene Rörelsen del 1

 

Ta emot en Initiering för att bli en NET lärare

 

Att Initiera andra så att de också kommer att bli NET lärare

 

 

Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i andra NET klassen (NET 2):

 

Att göra Stjärnpunkter och bygga Stjärnpunktssystem

 

Att förbereda andra för de enorma förändringar som kommer

 

Övning för att nå djupare inom och hitta dig själv och din tankekraft

 

Övning för de angelägna om att hjälpa

 

Att bygga en Chakra Stege

 

Stenar att balansera de nya Chakrana med

 

Att hjälpa våra medmänniskor, så att de kan släppa de band som håller Moder Jord tillbaka

 

Använda tankekraft till att arbeta med band till Moder Jord

 

Meditation för den Nya Solen

 

En ny resa till Nya Jorden-meditation

 

Gyllene Rörelsen för Den Nya Jorden

 

Initiering för ytterligare Öppningar

 

 

Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i tredje NET klassen (NET 3):

 

Hur man öppnar små Portaler på ett avstånd

 

Hur du tillfälligt ändrar frekvens i stora objekt

 

Hur du tillfälligt ändrar frekvens i små objekt

 

Byta frekvens på distans

 

Hur man ångrar frekvensen

 

Meditationer på Kraftplatser på Nya Jorden

 

Healing med symboler

 

Om att ändra utseende

 

Att höja din egenfrekvens

 

Att förbereda för Kontakt

 

Initiering

 

 

Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i fjärde NET klassen (NET 4):

 

"Om Tid" - lite om vad Tid egentligen är och hur den kan användas

 

De två planeternas mötes-process

 

Andlig utveckling

 

Interdimensionell Uppstigning

 

Hur man gör starkare portaler

 

De Nya Energierna i Nya Jorden

 

Om moln

 

En symbol som bidrar till att ändra vibrationen i mat och dryck

 

Symboler för Personlig Utveckling mot Universell Insikt

 

Liv på gamla Jorden

 

Hur man kan höja frekvensen av föremål på avstånd

 

Liv och död på Nya Jorden

 

Den sista striden i universum - gott och ont

 

 

Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i femte NET klassen (NET 5):

 

Själen Förändras

 

Djurs respons

 

Meditationer till den Nya Jorden

 

Det totala av Dödsrikets Nya Salar

 

När den gamla och den Nya Jorden Möts

 

Det Nya Ljuset

 

De Nya Chakrarna

 

Att öppna dina vänner och djur lite mer

 

Tids-Fickor

 

Själens och Andens Upplysningsstenar

 

Ord att Mässa, Tona, Chanta

 

Vit Tids Healing

 

 

Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i sjätte NET klassen (NET 6):

 

Om katastrofer

 

Havet

 

Symbol för Rening av Vätskor

 

Det Lilla är så Evigt Viktigt för Det Stora Hela

 

Paradox

 

Det Mänskliga Gruppmedvetandet

 

Dödsriket - att arbeta med dess yttre lager

 

3 meditationer

 

Personlig Utveckling i samband med den Andliga Evolutionen och den Nya Jorden

 

De upplysta Mästarna

 

Den Tredje Droppen

 

Ett sätt som du kan hjälpa den Tredje Droppen

 

Stenen Morganit

 

Skydds Symbol

 

Nya sätt för Dina meditationer på Nya Jorden

 

De Senaste Nyheterna

 

En Initiering

 

Solen och alla Sjärnorna har en Stor och Stark betydelse i det Stora Hela, liksom Ögon som Ser och Ger

 

 

Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i sjunde NET klassen (NET 7):

 

Förslag på för-hjälp

 

Större hjärn-kapacitet

 

Tre mönster för att öppna flödet i hjärnan och aktivera den på ett smidigare sätt

 

Rena Tankar kan Skapa

 

Att meditera med stenar

 

Djupare meditationer på Nya Jorden

 

Att förstå dig själv för att integrera fler Nya Chakran i kroppen

 

Det är så du lär dig att i förväg skapa med den Rena Tanken

 

Sexpunktssystem

 

Stor Initiering

 

 

Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i åttonde NET klassen (NET 8):

 

DimensionsLjuset

 

Större hjärnkapacitet med skydd av det Nya Inre Ljuset

 

Hjärnkapacitets-mönster 1-5

 

Symboler att Öppna Dig med

 

Det Nya Ljuset-symbolen del 1-4

 

Ljusmeditationer från Bortom

 

Symbolen för Alliansen av det Nya Inre Ljuset

 

Initiering

 

Extra Symbol för Dig Själv

 

Initieringsmeditation på Nya Jorden

 

Kraft-Ord och Energi-Rörelser

 

Om Nya Jorden-meditationer

 

Aktiv energi, i dina Nya Jorden-meditationer

 

Energiprocedur för Aktiv Energi i meditationer

 

 

Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i nionde NET klassen (NET 9):

 

En Karta över den Nya Jorden

 

Vad som har hänt och händer

 

Hur mår vi egentligen?

 

Att ge och få Kosmisk Förlåtelse

 

Kosmisk Förlåtelse

 

Nya Jorden-meditationer

 

De sex veckorna före, fickorna töms

 

Vilken typ av kropp väljer man?

 

De 3 dagarna av uppstigning och 6 veckorna efter

 

Konflikterna mellan gott och ont

 

Tredje Droppen

 

Dropp-Meditation

 

Så Vad handlade kriget egentligen om?

 

Ett kanske, är svaret

 

Chakrarnas förändingar

 

Fullbordandet av Chakrarna

 

Chakrastommens inre och yttre

 

Meditationer på de Nya Energierna i Chakrarna och för Chakrastommens Helhet av Kraft och Ljus

 

Chakrastommens meditation

 

Vad händer med Själen och Anden Just Nu?

 

Aurans Slutskede och Fullbordande

 

Chakrarnas Fullbordande

 

Om Stenarna för de Nya Chakrarna och dess läggning

 

Tanke-mönster för Chakrastommens Inre Ljus

 

Sanningen ligger i Bortom

 

Närvaron i Hjärtat

 

Medvetenheten om vårt Solsystem

 

 

Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i tionde NET klassen (NET 10), på den Nya Jorden:

 

Flygturer över landskapet,samt rundturer och visningar i naturen på jordytan på den Nya Jorden.

 

Underhavsrundturer i haven på den Nya Jorden.

 

Nybörjarkurs med förståelse för vår nya dimension och dess naturlagar.

 

Nybörjarkurs med förståelse för vår Nya Jords nya plantor och växter, som träd, buskar etc. och deras ätliga grönsaker, frukter och bär.

 

En nybörjarkurs och förståelse för olika naturväsen, änglar etc., nu mer påtagliga och synliga i vår närmiljö på den Nya Jorden, och insikter om varför de behövs där.

 

En nybörjarkurs och förståelse för de helt nya väsen, varelser etc. som kommer att dela den Nya Jorden med oss. Gäller även gästande utomjordingar etc. och varför de är där.

 

Den nya tekniken, samhällsstrukturen och vardagen på den NyaJorden.

 

Att skapa med tanken och befästa i sinnet. Tidens vikt i allt.

 

Att lära sig använda symboler ur NET kurserna för att öppna dimensionsportar, till för er själva och era vänner.

 

Hur vi behåller den Nya Jorden säker för allt och alla.

 

 

*****************************************************************************************************************************************

Klicka på boka /beställa för att se hur beställning samt betalning sker.

 

 

Betina

 

Jag gick utbildningarna 2006

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina