Moder Jord

 

 

 

Hon har mycket för sig nu, vår Moder, hon gör sig redo för en sprudlande fest. En fest dit vi alla är inbjudna! En fest att fira under lång tid i ett paradis som vi kallar Den Nya Jorden.

 

Vår Moder byter skepnad, från en gammal, sliten och utarmad trasa till en bedårande vacker skrud. Den gamla Jorden blir till byggstenar i nya Världar. Och vi, vi följer med Moder Jord till vårt nya residens på den mycket ljusare 2,76 gånger större planeten som lugnt ligger och väntar på oss i vår närliggande dimension, Värld 2.

 

Vi har levt på hennes runda kropp länge, hon har närt oss med sina resurser i alla tider, hon har gett oss allt vi någonsin behövt, hon har älskat oss i All Tid! Det är väl på tiden att vi betalar tillbaka nu, eller hur?

 

Det finns mycket vi kan göra för vår Moder Jord, även i det lilla. Bara med en tanke om tacksamhet och kärlek för henne, gör stor skillnad. Nu i denna Tid är vi många som kan höra hennes röst, för hon hörs verkligen nu. Rösten är inte av besvikelse eller hopplöshet, för hon är på strålande humör. Moder Jord känner oss väl och när vi ger henne en tanke av tacksamhet och kärlek så ger hon tillbaka ännu mer.

 

Här vill jag berätta om vår Moder i en svunnen tid, lite grand om Moder Jords historia och om hur vår tid på Jorden egentligen började. Det som jag tar upp här har ni inte lärt er i skolan, dock finns det fortfarande s.k. "mysterieskolor" på Jorden som faktiskt lär ut en del av den riktiga historian tillsammans med djup förståelse för bl.a. andligheten och den icke-fysiska Världen.

 

För mycket länge sedan låg Jorden närmare Solen än den gör nu och vi hade dessutom två balanserande månar. Men en händelse som för alltid skulle förändra livet för vårt Solsystem resulterade i att den ena av våra månar exploderade, vilket medförde att vi nu har ebb och flod.

 

Orsaken till explosionen var en slutgiltig krigsföring på planeten Tycons Alexidor, som då låg i konstellation med Mars och Jorden. Planeten orkade inte med mer krig och exploderade. Tycons Alexidor drog med sig en av våra två månar och tryckvågorna från explosionen flyttade på både Jorden och Mars. Vår Jord flyttades närmare Solen och Mars trycktes längre ut från Solen.

 

Tydliga spår finns idag kvar från explosionen av Tycons Alexidor och vår ena måne, i form av ett asteroidbälte mellan Mars och Jupiter.

 

Moder Jord har en alldeles egen själ, ande, energi och aura. Och Hennes energi påverkas av vad som händer ovanpå och inuti Jorden, precis som det gör för oss människor. Man kan även påverka Moder Jords energi genom byggnation av vissa strukturer, såsom byggnader med specifika geometriska former.

 

För mycket, mycket länge sedan skapades sådana här byggnader på specifika platser runt om på Jorden, i olika storlekar och i olika former. Detta för att Moder Jord skulle inneha en viss energi och frekvens, både för att kunna värja sig mot en förutsedd katastrof och för att kunna ge ut av den energi hennes barn (vi) behövde.

 

Under lång tid har Moder Jord mest präglats av en maskulin energi, tills alldeles nyligen. Numera finner vi mer en feminin energi i och omkring Jorden. Denna feminina energi är en förutsättning för att vi ska kunna hamna på den medvetandenivå som krävs för att komma in i den Nya Tiden. Så, förändringen från maskulin till feminin energi har varit oundvikbar.

 

Moder Jord är ju en av 78000-79000 bebodda planeter i vår Galax, och hon är en mycket speciell planet. Många är de som haft sina utposter på Jorden, både de som dokumenterat hennes tillväxt som beboelig planet och de som uteslutande använt henne som resurstillgång. Hon har till och med varit ett ”semesterparadis” för en del utomjordingar.

 

 

Betina

 

 

Informationen uppdateras senare!

 

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina