Människan

 

 

 

Människan är ett komplicerat stycke konst. Inte nog med att vi har alla dessa kroppar att hålla reda på och alla dess sinnen att bemästra, det färdmedel vi själva kallar vår kropp består av ämnen vi kan finna i vår älskade Moder Jord. Många av de ämnen vi har i vår kropp mår kroppen bäst av att vi tillsätter genom föda, och vatten är ett exempel. Vatten finns det mycket av här på Jorden, dock är inte allt vatten tjänligt att dricka. Vi kan "rena" vatten på olika sätt, och ett sätt är genom att tillföra silver- och guldjoner genom kolloidalt silver och guld.

 

Människan har funnits på Jorden länge, mycket längre än de flesta kan eller vill förstå. Och att vi är av olika raser har att göra med att vi härstammar från olika platser i Universum. De första utomjordingarna som besökte Jorden, gjorde det för att det var deras ”jobb” att från olika utposter på planeten så att säga ”övervaka tillväxten”. Vid senare tillfällen kom man hit av andra anledningar, en del ”semestrade” medan andra kom hit för att utvinna material eller för att på andra sätt exploatera planeten. Det finns olika källor med olika teorier om hur det hela började, men en sak är säker; vi kom utifrån!

 

När de djur som skulle vandra på Jorden var ”skapade” med olika former av avancerad genteknik, var Jorden en underskön plats.

 

Under de hundratusentals åren då vissa utomjordingar utvann guld från Jordens inre, så använde de sig av slavar som var människolika men utan förstånd och egen vilja. Dessa slavars enda uppgift var att ur djupa, djupa gruvor mejsla fram och hämta upp guld. Efter lång tid avancerade uppgifterna och vissa slavar fick lov att arbeta i trädgårdarna ovan jord. Här utvecklades slavarna och en del gjorde ”upptäckter” som förargade slavdrivarna, som i sin tur fördrev dessa slavar från trädgårdarna.

 

Man har idag funnit benrester från människolika varelser (den moderna människan) i djupa, djupa gruvor och man har förvånats av att benen visar upp en ålder av över tvåhundratusen år.

 

Det finns enormt många solsystem i vår galax, och för 17250 år sedan låg en specifik sol på en specifik plats i vårt Universum. Den solen låg i en viss riktning och ett visst avstånd räknat från Plejadernas stjärnor, och för att andra skulle hitta till just det solsystemet så ritade/målade dess invånare ofta ut en ”stjärnväg” från en specifik välkänd konstellation, Orion.

 

De inte bara ritade/målade ut denna ”väg” på väggar och tak, de byggde tempel och pyramider på de exakta positionerna för varje stjärna som visar vägen till deras ursprung och för att hylla sin hemplanets sol. De första generationerna av dessa utomjordingar var här under lång tid, och under denna tid flyttade deras senare generationer heminnevånare till ett annat solsystem. Det gjorde att en ny sol och en ny position fick ta plats i de senare ”kartorna”.

 

Nu, 17250 år senare kan vi se dessa ”kartor” i många länder, på alla kontinenter över hela Jorden, och även på Mars. Och om vi tittar på stjärnorna i de datorprogram som finns så kan vi se dessa två solar och vilken väg de gått över himlen under all denna tid. Vi kan även hos t.ex. Nefertiti se hur en del av dem som kom från dessa två solsystem såg ut. En sak som även återkommer hos dessa innevånare är förkärleken för just guld, som ju är en av Jordens många fina mineraler.

 

Betina

 

 

Mer information kommer senare!

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina