Levande Ljuskropp

 

 

Allting har en ljuskropp, så även vi människor. När denna ljuskropp är aktiverad så når den ca 17 meter i diameter. En aktiverad ljuskropp gör att vi har en klarare kontakt med vårt högre jag och anses också, av en del, vara förutsättningen för att vi ska kunna resa in i ett speciellt ställe i hjärtat. För 13000 år sedan avaktiverades våra ljuskroppar.

 

Man aktiverar sin ljuskropp genom att varje dag göra en specifik meditation, som tar "17 andetag". Varje av dessa 17 andetag är ca 21 sekunder långa, om man räknar in- och utandning plus uppehåll. Under tiden man koncentrerar sig på dessa andetag håller man händer och fingrar i 6 olika "mudras" på samma gång som man visualiserar olika händelser i och utanför kroppen. Det kan låta rörigt och i början är det mycket att hålla reda på, man kommer in i det efter lite övning.

 

När man gör denna meditation lär man sig att andas ren "Prana" (livskraft) med sitt Pranarör som går rakt igenom kroppen inuti Chakrastommen. Det påstås att man genom att andas ren Prana kan leva utan mat och vatten!

 

 

Levande Ljuskropp (Mer-Ka-Ba)

Meditationen kommer från Drunvalo Melchizedek, som i sin tur fått den av änglarna som lärde honom den 1971. Drunvalo har mellan 1972 och 1994 studerat "Helig Geometri" tillsammans med dessa änglar. Han har också många års forskning och arbete tillsammans med ursprungsbefolkningar i olika delar av Världen, såsom Maya, Hopi, Maori och andra. Drunvalo ligger bakom förklaringarna om Livets Blomma (The Flower of Life), en flera tusen år gammal bild som man kan finna på en mängd olika platser runt Jorden. Den finns inristad i bl.a. Egypten, Turkiet, Sydamerika och Asien.

Livets Blomma

 

Denna "Blomma" har med Helig Geometri att göra, med linjal och penna kan man i blommans mönster finna de fem Platonska kropparna (Platonic Solids), d.v.s. Tetraedern, Kuben, Oktaedern, Dodekaedern och Isokaedern. Man kan också utläsa livets början i detta mönster!

En beskrivning av de Platoniska Kropparna

Mycket av sin kunskap om Människan och våra olika nivåer av medvetande, samt hur det hör ihop med olika antal kromosomer i våra DNA, har Drunvalo fått direkt från Thoth (av Egypten). Thoth har sedan 1984 undervisat Drunvalo genom meditationer och ibland rena uppenbarelser. Mer om detta och aktiveringen av Ljuskroppen kan man läsa i boken "The Ancient Secret of The Flower of Life", volym 1 och 2 (klicka på länken för att beställa boken i dess två delar).

Leonardo Da Vinci visste mycket, vilket han visar i sina skisser och målningar. Det var dock inte många som förstod vad han egentligen menade. I denna teckning kan vi se hur stjärn-Tetraedern omsluter människan och hur sfären runt oss ändrar position, under ljuskropps-meditationen, från mittpunkten i höjd med naveln till mittpunkten i höjd med hjärtat. Det kallas för att ändra från Jorden-medvetande till Kristus-medvetande.

 

Jorden omges också av en levande ljuskropp och man kan idag se fältet (The Grid) runt Jorden som en Dodekaeder med Ikosaeder-lock på varje femuddig plan yta. Fältet är vårt Kristus-medvetande-fält. Utan detta fält skulle det inte vara möjligt att höja medvetandet på Jorden!

I videosnuttarna nedan förklaras en del om Helig Geometri, som alltså är en stor del av alltet.

Introduction To Sacred Geometry

Sacred Geometry 101:C The sacred languages

Sacred Geometry 101:F (part 1) The Golden Mean

Betina

Sacred Geometry  101:A 7 Pennies

Sacred Geometry 101:D Concentric Circles

Sacred Geometry Healing Animation #11

Sacred Geometry 101:B The Vesica Piscis

Sacred Geometry 101:E Metatron's Cube

Sacred Geometry - Map of Time

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina