Meningen med Livet

 

 

 

Allt har en mening, så även ditt liv förstås, för alla är vi en del av alltet. Det svåraste för dagens moderna människa har ju varit att veta ens egen roll i alltet, vad som är meningen med just ens eget liv. Om du skulle ställa den frågan till mig så skulle jag svara, "att hitta dig själv!". För du är fler än en, du har en kropp här på Jorden och du är en själ här på Jorden, ofta så identifierar vi oss med vår kropp, våra erfarenheter, våra tankar och allt annat vi gör. Medan det egentligen är så att vi är en högt stående själ som upplever livet på Jorden i en kropp! Och meningen med vårt liv, så som jag ser det, är att vi ska hitta tillbaka till vår själ, så att vi på riktigt kan uppleva detta Jordeliv.

 

Den moderna människan lever livet på Jorden i sin hjärna, medan hjärtat längtar efter uppmärksamhet. Att leva i hjärtat är att leva på riktigt, då lever man verkligen i kärleken! Nu när vi är på väg att nå vår högre medvetandenivå, kommer det många såväl goda som mindre goda råd om vad som kan vara bäst för dig i form av förberedelse och agerande. När det finns så mycket att välja mellan så kan en god idé vara att du försöker känna efter vilket alternativ som är bra för just dig. Mitt råd är att du följer med i flödet som är, det som sker, det sker. "Det som är, är och det som inte är, är inte."

 

Ofta frågar man sig vad meningen med livet är, meningen med just ens eget liv menar jag. Och vem ska man få svar av? Hur ska någon annan veta meningen med ens eget liv? Ja, man kan ju gå till en ”spågumma”, eller ett ”medium”, för de ska ju veta, eller?

 

Javisst kan man det, men faktum är att det också är just en själv som vet svaret på frågan om meningen med livet. Hur då? Visst, i detta liv kan det te sig ganska svårt att förstå det påståendet. Men alla bär på svaren på denna fråga, någonstans djupt inne i sig själva, i sina hjärtan. Och hur ska man få fram svaret från sitt innersta, då?

 

Genom att själv söka sig in i sitt innersta och ställa frågan till sig själv, får man fram svaret! Men hur ska man bära sig åt för att diskutera med sig själv? Och hur går man in i sig själv? Det finns flera sätt på vilka man kan ta hjälp utifrån för att nå sitt inre, genom olika healingmetoder, olika andliga öppningar och initieringar av olika slag. Men det finns också ett sätt där man ensam går in i sig själv, genom meditationer.

 

Att meditera innebär att man ger sig själv lugn och stillhet, bara är, vilar i tystnad. Ofta med lugn musik i bakgrunden. Och när man har satt sig eller lagt sig ned till rätta ber man om att få insyn i sitt innersta och få svar på just de frågor man har. Ibland kan det hjälpa med en guidad meditation, sådana finns i mängder. Här gäller det dock att använda sig av en som har till syfte att ge en kontakt med sitt innersta väsen, ens själ.

 

Själen är det största vi har i våra liv och själen är multidimensionell! Vilket betyder att vi finns i flera dimensioner samtidigt. Hur kan det vara? För att all tid är nu! Här nere på Jorden ser vi tiden som en linje, en linje där olika event passerar. Medan det är helt annorlunda ute i resten av Universum. Så själen är alltså större än vi tror och innehar en kunskap som är obeskrivlig.

 

För att få fatt på en del av denna kunskap behöver vi öka vår egenfrekvens så att vi matchar frekvensen som denna kunskap ligger på. Egenfrekvensen kan vi öka genom att ta in annan kunskap, genom att uppleva mer samt genom att bli ”öppnade” för en större andlig förståelse.

 

Med annan kunskap menar jag i form av t.ex. healing-, dimensions- och universell kunskap. Vi upplever genom meditationer, musik, dans och annan kreativ aktivitet. Och de andliga öppningarna, då? Vad gör man då? Dessa öppningar kan ske på olika sätt, genom riter, initieringar och annat. Varje gång man tar emot en sådan här öppning, sker något stort inom en själv och oftast på alla plan. Man kanske inte märker av förändringen förrän långt senare. Men i den tid vi befinner oss i just nu så är det troligare att förändringen både känns och märks av nästan omedelbart.

 

Hur är det med frekvenser egentligen? Precis allting, alla ting, har sin egenfrekvens. Det är som musikaliska toner, färgnyanser, eller som våra fingeravtryck, helt och hållet unika i sin frekvens. Det betyder att även varje organ i våra kroppar har sin egen speciella egenfrekvens, såsom varje enskilt sandkorn, med! Det är alltså egenfrekvensen som talar om att vi pratar om vårt köksbord och inte grannens, även om de är likadana. Sedan delar man in alla sandkorn i en s.k. gruppfrekvens, ungefär som vi kallar dem just sandkorn och inget annat.

 

Eftersom varje kropp och varje organ har sin egen frekvens så krävs också olika ”toner” för att balansera upp organen om de är obalanserade. En ton som fungerar för att balansera upp ditt hjärta kanske inte fungerar för mitt hjärta. Det finns t.ex. olika healingmetoder, alla med sin egen frekvens. Lägger man där till utövarens specifika frekvens så får man en perfekt matchning för just den klienten.

 

Allt är alltså inte för alla. Vi går alla vår egen väg och lever vårt eget liv, absolut ingen annans liv. Vi går vår egen väg, absolut ingen annans väg. Vi ska leva våra egna drömmar, absolut ingen annans drömmar. Det finns ingen skriven lag om vem man skall vara, det är något man skall komma fram till själv. Och hela ens liv bär på ledtrådar i mönster. Se dem och lär dig allt du kan om dig själv. Det blir så mycket lättare att leva här då.

 

Hur ska man veta vilken metod som matchar en själv bäst? Det är här intuitionen kommer in. Man ”råkar” alltid ”hitta rätt” just i ”rätt” tid. Många saker kan poppa upp, dock är det bara de saker som verkligen "känns" rätt i hjärtat som verkligen är rätt. Intuitionen ljuger aldrig! Litar man på sin intuition så ger den mer hela tiden. Det är då man lyssnar till den där inre rösten, rösten som man bär i sitt innersta, i hjärtat. Så, ska man gå runt och ”prata” med sig själv, då? Javisst, dock behöver man ju inte prata ”högt” med sig själv.

 

Varför är det bra att veta meningen med ens liv? Alla varelser på denna Jord, inkluderat växt, djur och människa har alla två saker som driver oss, den ena är att må så bra som möjligt och den andra är att föröka oss. Varför? Ja, det bottnar i att vi valde att komma hit för att uppleva det mesta möjliga av oss själva i just dessa kroppar, i just detta liv, just nu. För att sedan åka hem och dela med oss av alla dessa upplevelser. Våra cellminnen är alltså programmerade för den mesta möjliga upplevelsen och att lära ut den till andra. Om vi tar reda på vad som är meningen med vårt liv på Jorden idag så kommer det ofelbart leda till den allra högsta möjliga upplevelsen!

 

Även om den mesta möjliga upplevelsen kan innehålla både svåra och underbara upplevelser i sig.

 

Så detta med meningen med livet borde egentligen vara ämne nr 1 i skolan? Det är det, men inte i den skolan vi tänker på. Livet på Jorden har inte alltid sett ut som den gör idag. För ca 13000 år sedan var de flesta varelser på Jorden andligt medvetna. Detta finns beskrivet i böcker som t.ex. “The Emerald Tablet” och ”The forty-two books of Thoth”. Det var kring den tiden Atlantis med sina nio öar sjönk till havets botten och skriften kom till Egypten. I Egypten fanns en annan typ av skola då, ”Horus Mystery School”, där speciell kunskap lärdes ut till eleverna.

 

Dagens skola är utformad i enlighet med illusionens makthavares idéer. Illusionen är det de flesta människor på Jorden kallar ”verkligheten”. Verkligheten är dock något som ligger inom oss själva och vi kan alltså nå den, uppleva den och leva i den!

 

 

Betina

 

 

Informationen uppdateras senare!

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina