Kanalisering & Mediumskap

 

 

 

När jag kanaliserar, kopplar jag upp mig mot universum. När jag säger Universum, menar jag andra Världar än vår och andra Dimensioner än vår. Universum är så mycket större än vi kan förstå. Och i detta Universum flödar ren och stark kärlek, denna kärlek är en förutsättning för allt liv.

 

Genom denna kärlek får jag alltså kontakt med andra själar/varelser, såsom högre Ljusguider, Änglar, Mästare av olika slag och andra andliga Guider. Dessa varelser förstärker så kontakten mellan mig själv och det jag behöver se, känna eller höra för att kunna förmedla till någon annan, eller till mig själv.

 

Vad betecknar då en varelse? Allt som lever, kan vi säga. Vi är ju också varelser och tittar man närmare på ordet så förstår man att en varelse är någonting som är, vi är alltså. Det skulle annars kunna heta görelse om vi skulle vara någonting som gör, är du med? Se det engelska ordet being (human being), det skulle annars heta doing (human doing).

 

Vårt Universum är alltså fullt av varelser av alla de slag, dock kan inte alla människor se alla dessa varelser, dels för att varelserna befinner sig i olika Dimensioner och Världar och dels för att de flesta av dem befinner sig långt från Jorden. Varför kan vissa se dem? Alla kan, egentligen, men man måste "minnas" hur och verkligen öva på detta. Och man måste släppa sitt invanda sätt att tänka.

 

Det lättaste sättet att själv börja träna på detta är att öva upp sitt inre seende, det seende som är knutet till ”tredje ögat” i pannan och tallkottkörteln. Med det inre seendet ser vi t.ex. bilder i drömmar och upplevelser vi tidigare haft. I ledda meditationer leds vi att se, med stängda ögon. Och genom att ofta göra dessa meditationer övar du upp ditt inre seende mycket lätt.

 

Vårt gamla invanda sätt att tänka sätter ofta stopp för vår egen andliga utveckling. Att vara öppen för alla tänkbara och otänkbara skeenden är en förutsättning för att verkligen utvecklas vidare. Ett sätt att börja släppa taget om gamla sätt att tänka, är att försöka förstå att allting består av energi. Och eftersom allting består av energi, finns det alltså oändliga mängder av olika energier, eller hur?

 

Om nu allt på vår Jord och i resten av Universum består av olika energier och därmed olika frekvenser, så behöver vi ändra frekvens (som på en radio) för att kunna ta in andra energier än de vi vanligtvis tar in, är du med? Så man öppnar alltså upp för andra energier att ta kontakt med en själv. Detta oavsett om dessa energier befinner sig i dåtid, nutid eller framtid (Vit Tid). Hur kommer det sig? Jo, vår Dimension här och nu har frekvenser vi är inställda på och vana vid, andra Dimensioner och andra tider har andra frekvenser. Så, genom att ställa in en annan frekvens kan vi nå andra tider!

 

Så, när man kanaliserar så beror det på ens önskan om svar. Man vill kanske få budskap från en anhörig på ”andra sidan” eller, man kanske står i ett vägskäl och behöver vägledning. Man kanske vill veta vem som är ens andliga guide eller skyddsängel och vill gärna ha mera kontakt med denna.

 

Du kan, förutom direkt från guiderna, få svar genom olika verktyg (t.ex. av änglakort, tarotkort, sand, akvarell eller pendel). Gemensamt för dessa verktyg och andra är att du ser, känner och/eller hör olika svar för olika ändamål.

 

Ett annat verktyg är psykometri, genom psykometri kan du få information om personen ett visst föremål tillhör och/eller dess historia. Här kan händelser från lång tid tillbaka komma fram.

 

Vid sådant här medialt arbete kan också personer och händelser från tidigare liv komma fram. Om du får fram ett av dina tidigare liv vid en kanalisering utan att du bett om det, så behöver detta gamla liv komma fram för att det antingen påverkar dig på något sätt i detta liv eller att du behöver se något i det livet för att lära känna något om dig själv i detta liv. För, genom att du får veta om dig själv i ett tidigare liv, kan du lättare förstå och lösa eventuella problem eller blockeringar som uppstått i detta liv.

 

Som medial har jag, som sagt, kontakt med andra Världar och Dimensioner utanför vår. Jag har också kontakt med varelser i nutid inom vår egen Värld, såsom människor, djur, växter och ting. Jag tonar in mig på "objektet" och mottager den information jag behöver ha för att kunna förmedla vidare. Jag behöver alltså inte ha en bild eller namn på den jag kontaktar. Något som är väldigt spännande, är att prata med djur. Djuren ger så tydliga budskap, tänk att de har en bild i sitt huvud och jag tonar in på den bilden!

 

Kom ihåg att vi alla, var och en föds mediala. Det är vad vi gör med gåvan sedan som skiljer oss från en annan. Du kan tona in dig på någon eller någonting, du med. Gör ett försök och fortsätt utan att ge upp, så ska du se vad som sker.

 

 

 

OBS!

Jag tar inte emot för enskild medial vägledning, däremot förmedlar jag det som eventuellt kommer fram under Healing- och Board of Knowledge-sessioner.

 

 

Betina

 

 

Jag har fått öppningar och initieringar samt gått utbildningar sedan december 2005!

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina