Just nu håller Jorden på att förändras. Och med detta förändras även vi, människor, djur och växter, även atmosfären runt Jorden förändras.

 

Vi befinner oss alla i ett skifte, ett skifte i medvetande. Mycket om detta kan vi höra och läsa om bl.a. på Internet och i böcker. Iakttagelser av ljusskepp (ufo av organisk plasma) och kanaliseringar av mästare (av vilka en del har vandrat på Jorden), mediala kunskaper och helande över avstånd är några exempel på att människor nått ett högre medvetande.

 

Vad är det egentligen som sker med oss och Jorden just nu?

 

Mayakalendern berättar för oss att år 2012 är det år då tiden slutar och med det börjar en ny era, en tidlös era. De flesta inom "new age" berättar för oss att vi går in i ett nytt varande. Men vem kan berätta för oss vad som egentligen händer?

 

Jag ska försöka att så enkelt jag kan beskriva detta, här, med bakgrund av vad jag lärt mig via Channie West.

 

Det är sant att tiden, såsom vi känner den, har ett slut. Och det är sant att vi går in i ett nytt varande. Faktum är att allt som existerar är på väg upp i ett nytt varande, upp till en högre nivå. Vi här på Jorden lever i vad vi kan kalla värld 1 och vi är på väg upp till värld 2.

 

Detta har förstås Moder Jord och alla runt om henne, i detta solsystem, i detta universum och i denna skapelse, känt till sedan eoner av "tid". Dock har det varit okänt för den moderna människan fram till nu. Och med denna uppstigning till en ny dimension vill Moder Jord även ta sig en ny kropp. Den nya kroppen har Moder Jord varit med om att "tillverka" såsom hon vill ha den.

 

Delar av Moder Jords själ har redan gått över till Den Nya Jorden, vilken är 2,76 gånger större än nuvarande Jord. Allt sedan flera år har även människor, växter och djur gått över direkt till Den Nya Jorden, istället för till Dödsriket som före det låg på en höjd av ca 400.000 km runt Jorden. Dessa människor har där förberett för vår ankomst.

 

Den Nya Jorden ligger nu och väntar på att vi skall komma. För att göra det möjligt för oss att gå över till den nya dimensionen behöver vi alltså höja vårt medvetande och frekvens. Just i detta nu finns det ca 35 miljoner (0,5% av befolkningen) på Jorden som hjälper till att höja frekvensen, både inom Moder Jord och inom oss själva. Genom "den hundrade apan-effekten".

 

Alla kommer att gå över, ingen blir lämnad kvar. Då allting går upp en nivå måste varenda liten bit följa med för att hela alltet skall vara komplett.

För att vår kropp skall klara av den nya dimensionen ändrar den sina beståndsdelar, detta för att göra kroppen "lättare". Vi kommer att vara mer ljusbärande, mer vakna och mindre hungriga.

 

Själva resan från nuvarande Jord till Den Nya Jorden skulle komma att ske under 3 dygn. Under denna tid skulle det kännas som om vi stod på moln, för att sedan återigen ha mark under fötterna. Denna gång skulle det dock vara en Ny Jord vi stod på.

 

Dock, i detta ögonblick, när vi har gått över tiden, kan ingen säga exakt hur och hur länge övergången kommer att bli.

 

Allt runt omkring oss kommer inte vara sig riktigt likt, men för att vi ska känna igen oss någolunda har de före oss "byggt upp" kända byggnader, monument och annat. Dessa byggnader är dock inte av samma material som här på Jorden och de kommer att försvinna så snart vi börjar acklimatisera oss.

 

Alldeles innan vi går över kommer vi alla att "veta". Vi kommer att veta mer om vem vi vekligen är, mer om vad vi gått igenom i vårt liv här på Jorden och mer om vart vi är på väg. Och vi behöver inte ta med ett dugg av det bagage vi bär omkring på i våra liv här på Jorden!

 

Det är inte lång tid kvar nu :)

 

 

NET - New Earth Teacher 1-9

 

NET 1 - NET 10, är en serie kurser som lär dig att hjälpa Moder Jord och alla andra att göra en smidigare övergång till den Nya Jorden. NET hjälper till att väsentligt höja vår medvetandenivå! Varje kurs innehåller både teori och praktik, många fantastiska meditationer där du får uppleva den Nya Jorden och annat spännande. Du gör kurserna helt i din egen takt och initieringarna får du av mig på distans, på en tid som passar oss båda. I och med initieringen i NET 1 får du tillgång till energier som gör att du själv kan lära ut NET till andra.

 

Mer info om kursinnehåll finner du om du klickar på knappen "NET - New Earth Teacher" i menyn.

Betina

 

 

VI ÄR I ÖVERGÅNGEN NU

(översatt av mig, originalet skrivet på engelska av Channie)

 

 

Se dig själv som ett barn nu, med full fart springande uppför backen till Den Nya Jorden.

 

Vi är nu i övergången. Vad många av New Age människor och andliga människor på jorden ofta inte förstår är att vi nu Är i övergången. Många väntar på den, förbereder den, visualiserar den, "samskapar" den, mediterar på den, åberopar den, ber om den och allt, medan den faktiskt är HÄR. Och nu, kan det vara så att den inte har så mycket att göra med mänsklighetens förtjänst eller med 144000 eller något annat nummer? Det är en gudomlig plan långt bortifrån som påverkar hela Universum och har med ännu mer att göra, än med bara en planet som går upp till en högre nivå.

 

Vi Håller På Att Förberedas I Dessa Kroppar För Att Leva I En Högre Dimension.

 

Tänk om någon sa att det finns en annan Jord, en Ny Jord och hon är 2,76% större och i en annan dimension. Kan det vara så att människor JUST NU, JUST HÄR i våra nuvarande kroppar (oavsett hur många kroppar vi har i universum) - håller på att förberedas i dessa kroppar för att leva i en högre dimension? Kan det vara så att det inte är "exakt" bara om denna planets rening? Eller om dess förändring? Trots att hon har börjat den processen, ja. Kan det vara så att det är mer om den här planeten som går över till Den Där Planeten? Kan det vara så att, hm, denna måste senare helt renas för man kan inte lämna skräp i rymden? Kan det vara så att den riktigt stora rensningen och reningen, sker när vi inte är här längre, men på den nya jorden?

 

De Riktigt Stora Sakerna Sker Senare, När Vi Lämnat Ytan.

 

Min erfarenhet av vad som händer är att vissa av delarna av den stora övergången händer på den här planeten nu, men det mesta, de riktigt stora sakerna, kommer att hända senare, när vi har lämnat ytan. När livet har lämnat byggnaden! Jag tycker att det mesta av vad som händer nu, i livet här, är att folks chakran, celler, auror, elektroner, organ, meridianer, akupunkturpunkter, hud, blod - ALLT förändras helt. Det är stort. Och vad det gör är att det liksom omvandlar människor överallt för att få dem i deras respektive rätta tillstånd av förberedelse som de måste vara i för att gå framåt. Låga frekvenser kan inte leva i Höga frekvenser. Så det finns mycket att göra på kort tid.

 

Kan Det Vara Så Att Detta Är Varför Så Många Flyttar, Byter Arbete, Förändrar Relationer, Förändrar Allt?

 

Jag ser nu att många människor omvandlas och förändras vare sig de ser det på det sättet eller inte. De har separerats från familjer, hem, geografiska platser, allt omvandlas och förändras nu. Jag tycker att det är viktigt att saker "landar" på ett visst sätt.

 

Att Veta Dagen För Övergången.

 

Jag förstår helt, att få veta datum för när saker helt förändras inte är tillåtet - varför? När jag vaknade i morse visste jag att folk skulle göra saker helt annorlunda från och med nu om de hade ett exakt datum. Och det skulle förändra saker och ting från så som de är tänkt att vara. Med andra ord, i en persons "vanliga" liv behöver de ta detta steg, ta den riktningen och träffa den här personen etc. Men om de vet ett Stort Datum - kommer de inte att göra de vanliga saker som de normalt gör i en "onormal tid ". De kommer inte att göra dessa saker eftersom de kommer att försöka ta reda på" rätt "saker att göra för att möta den speciella dagen. Och därför är det inte tillåtet att veta den exakta tidpunkten eftersom att de Andra sakerna är vad som måste hända på vägen. Allt måste gå bit för bit, steg för steg, sten för sten. Så att en full Övergång kommer att ske på en "naturlig" väg inom varje persons steg av livet. Det är en anledning. Det andra skälet är att många faktorer avgör tidpunkten för en sådan Väl Iscensatt Händelse. Det är en kollektiv insats, en universell insats, eftersom Jorden inte är "den" enda som går upp och framåt till en högre frekvens. Detta solsystem är också på väg. Och Galaxer med. Hela universum har gått in i en ny era av förändringar. När en mycket stor plan är under uppbyggnad, har alla delarna av planen något att göra med varandra. Allt påverkar allt. Energin i en galax påverkar solsystemet, vilket i sin tur påverkar planeter. En planets energi, returnerar även och påverkar solsystemet. Och dig och mig. Det är också sant att folket i Universum och vad de gör för våran Övergång gör mycket. Det är också sant att jorden själv gör mycket. Kan det också ha något att göra med den hjälp som människor ger Övergången? Kan det vara en fullständig plan för vilken stöd kommer från så många ställen och krafter och personer, att exakt datum inte ens får vara "känd". Kan det vara så att det skulle vara bättre att inte anta att början av Övergången är 2012? Kan det vara så att det är slutet av Övergången, istället?

 

Folk Har Inte Riktigt Förstått Vad Det Högre Jaget Är.

 

Några av de besynnerligheter och de val och de besvikelser som människor upplever, är om saker som ställs in rätt för varje person. Saker måste ställas in rätt för varje person. Flera människor kan inte uppfylla sina egna lagar. Allt som människor har studerat inom andlighet har tagit oss till någon punkt på jorden, men inget av det har "hela sanningen och ingenting annat än sanningen". Mänskligheten har inte haft sin fulla koppling till Universum, oavsett hur mycket kanalisering de tror att de har gjort. Människan stängdes av", för att vara här. Stora framsteg har gjorts, men det finns mycket av gamla grejer som hålls fast vid, som aldrig var sanningen, utan bara Ett Steg hela tiden. Dessa missuppfattningar är inte folkets fel. Man skulle kunna säga att vi missade våra "sanna uppfattningar" eftersom vi inte kunde få tillgång till dem. Så vi kom till "Saknade Uppfattningar" eller uppfattningar döljda i dimmor av glömska och hamnade med partiella sanningar som aldrig blev riktigt uppfyllande. Det är inte någons fel. Människor har bara inte varit kopplade till sina minnen i universum, till sina kroppar där, till sina högre kunskaper och till sina själar. Folk har inte riktigt förstått vad Det Högre Jaget även ÄR. Kan det vara så att förlåtelse för allt och alla kan vara den störste healern i detta nu?

 

Det Hela Handlar Om Energi Nu.

 

Vad jag säger är att alla genomgår Dramatiska omvandlingar och förändringar. Inte allt som händer med människor är personligt. När du lever under de accelererande skedena i en övergång, börjar allt falla sönder eftersom det kanske måste det. Kanske måste det omordnas. Du kan inte ta så många saker personligen och tro att det är något fel med dig, världen är emot dig, de mörka krafterna är på igen. Vissa saker faller sönder, eftersom de behöver det. De är fel för oss. De är på en låg frekvens som inte kommer att "hålla" i en högre dimension. Så vi måste kunna se hoppet och liksom reda ut många av de saker som sker nu i våra liv. Status quo finns inte mer. Det finns inget normalt. Vi har sagt dessa saker innan men nu är de vardagliga händelser. Alla saker går upp till en ny nivå. Många människor är med fel människor och behöver flytta, behöver det för att fortsätta framåt. Det hela handlar om Energi Nu.

 

Min erfarenhet är att planetens övergång till en högre nivå är mycket, mycket nära. Och en del av vad som händer är attfolk skiftar till olika lägen. Det handlar inte om karma längre. Det är mer om att karma får ett avslut. Det handlar om att vara i rätt läge för att göra övergången och för att vara förberedd för den. Alla människor skiftar lägen just nu. Som "musikaliska stolar" och att gå upp till ett högre tonläge, ett mer melodiöst ljud. Ibland känner sig folk som bortbända från stolarna. Vi alla förbereds nu och vi alla gör oss redo att ta ett stort steg i vår personliga, egna och bästa riktning.

 

Vi Alla Förbereds För Att Leva I En Annan Typ Av Värld.

 

Detta är inte en lätt tid för de flesta eftersom allt förändras. Vårt blod, våra celler, våra auror, våra chakran, våra meridianer, människorna i våra liv, det som vi gör, vårt tänkande, våra vanor - Allt. Vår vikt. Vårt syfte, kanske. Vi alla förbereds för att leva i en annan typ av värld. Och till vilken utsträckning som helst behöver vi ändra vårt tankemönster och släppa våra rädslor, öppna oss för förändringar och öppna oss för en helt ny verklighet - det kommer att påverka oss alla på olika sätt. Saken är den att hela livet på jorden har varit ganska konstigt och nerlåst. Ingen här, till största delen, har vetat vad deras roll är, deras syfte, deras koppling till universum, vad tid är, vilka de är, vad de är och varför de är här. Alla dessa svar har varit låsta utom räckhåll för att leva på denna planet. Men nu förändras allt. Och vi måste alla höja vårt medvetande mycket snabbt för att hålla jämna steg med planeten som bär oss in i uppstigning. Det är mycket starkt för alla, tro mig, även om de inte medger det eller agerar som om så är fallet. Det är starkt för mig. Vi blir någon annan.

 

Så länge som vi har gynnats av Universell förståelse om oss själva och Alltet - har vi gynnats på/i omätbara vis och saker. Underskatta det aldrig. Livet på en planet i förändring är nu inte alltid som en dans på rosor, men det betyder inte att du gör fel. Kolla dina förväntningar. Kolla vad du verkligen vill ha. Kolla in varför du gör saker som du gör. Se om du lever i varje ögonblick. Se om du anammar förändringar. Se om du bär en rädsla för den som inte ser ut som du, men du säger ändå att du är öppen för kontakt med utomjordingar. Se hur öppen du verkligen är för dimensionella förändringar. Det kommer att vara viktigt. För allt är under en förändringsprocess. Hur bundna är vi till något av våra arbeten eller kompetenser? Kommer de alla att behövas dit ska? Vad vet vi om att bo i högre dimensioner? Vad kommer vi verkligen ihåg? Tänk på att det kommer att behövas mycket avkopplande, mycket förtroende och många förändringar. Men det är just det: Vi håller på att ändras inifrån som en del av förberedelserna. Som jag alltid har sagt: "Vi håller på att bli en ny ras av Ljus." Denna ras kommer att veta hur man anpassar sig till en högre dimension. Dessa justeringar görs nu.

 

Livet på jorden har verkligen varit svårt för de flesta. Folk måste arbeta hårt på jobb de inte tycker om, för att betala hyran och tanka sina bilar. Det är vad som hände med den här planeten på grund av konstigt tänkande. På grund av saker som hände för länge sedan som rubbade balnsen på planeten. Detta är i sitt slutskede. Hela sättet att leva här håller på att spegelvändas nu. Det tar en liten tid till. Det är svårt här. För en medveten uppväckt person är det ofta svårt att leva i en Jordisk Kropp. Men allt detta skiftar och förändras, cell efter cell och minut efter minut för alla. Jag lovar att svåra situationer kommer att förändras. Jag känner igen det som en konstig tid för många. Men det går över. Vi allihop förändras rätt framför våra ögon. Vi förbereds att leva i en värld där människor inte arbetar för pengar i jobb som de hatar. Där man värderar saker olika. Det har fortfarande en väg att gå. Dina änglar och dina guider är med dig. Kom ihåg att du har guider. Kalla på dem. Det spelar ingen roll om du inte kan höra eller se dem. De är där. Det är deras uppdrag att vara din guide. Så kalla på dem. Bara be om hjälp. Och hjälp sedan den som är framför dig. Det är inte alltid en lätt tid. Vi förändras så mycket och ibland reagerar människor konstigt mot oss. De vänder sig från oss. Minns att du är mer än du tror att du är. Mer än du vet att du är. Mer än du någonsin trodde att du skulle kunna vara.

 

(i den här artikeln, har änglar nu gått med i diskussionen)

 

Du Är En Själ Med Möjligheten Till Många Kroppar.

 

Du har andra som också är Du. Och i den tid som anänder nu som kommer att vara din tills uppstigningen av din planet och dig också, skall dessa delar av dig själv komma dig närmare än någonsin. Så känn dem nu. Låt dem komma in. De är portaler av dig, de är en förlängning av dig. De är fysiska och de är verkliga. De har liv. Och de har komfort. Och var och en vill de bli en del av ditt öppnande och din uppstigning till den Nya Jorden.

 

Kanske du kan få lugn och känna ditt Jag. Tänk tanken att känna ditt Fulla Jag. Se om något kommer. Som ett litet ansikte, som en reflektion, som en vinge, som en färg, som ett löv vändande i vinden. Låt en timme vara en timme när du samlar ihop delar av dig själv. Och du stiger in i en tid av kunskapen om att du är mer, att du är full, att du är stor, att du är en grupp, att du är enorm. Och att alla delar av ditt Totala Jag når ut till dig, viskar till dig i ditt medvetande. Och ditt Högre Jag, den del av dig i nästa värld, uppe, som har kunskap du nu inte besitter, som har gåvor du sträcker dig och längtar efter. Tänk tanken att hon/han nu håller dig tätt i ett omfamnande. Och hon talar till dig varje dag, låt henne berätta saker. Försök att höra dem. Antingen i ord, i symboler, i känslan av toner, eller i färger - och vet att hon är nära. Hon har ett liv, hon har en värld, hon har ett syfte, hon har vänner, hon har en kropp. Och hon älskar dig. Så låt henne omfamna dig nu. Låt henne ta den andra stolen, din nästa kropp, högre på samma gång som inte. Låt henne sitta bakom dig. Vilande sitt huvud på din axel, med hennes hjärta öppet, flödande från framsidan av hjärtchakrat som står en bra bit framför, låt den frekvensen komma in i den bakre kammaren i dtt hjärtchakra. Se detta framför dig: Sitt med öppet hjärta, var hjärta mot hjärta.

 

Tänk tanken att du är en fullhet, en grupp, en sammansättning. Alla förenade genom själen. Lyckligt sammanfogade. Lyckligt förenade. Lyckligt tillfredställda. Emellertid är ditt nuvarande läge att höja dig själv till en högre del, ett högre liv, ett högre ljus av energi, för nu är det dags att du förbereder för att låta din kropp, dess celler, dess chakran, dess blod, dess nerver, dess organ, dess meridianer, dess hud, dess aura, det hela, att blomstra.

 

Din Jord Gör Sig Redo Att Ta Sin Själ Och Sin Ande Och Placera Dem Någon Annanstans.

 

Din Värld står på randen till uppstigning. Din värld är på väg mot en ny värld. Din Jord gör sig redo att ta sin själ och sin ande och placera dem någon annanstans. För att föra dem bort från din nuvarande planets kärna och bokstavligen placera dem inuti ett annat hjärta av en annan värld. En annan planet i en högre dimension. Många av er har kallat detta resultat "Uppstigning". Denna övergång är en uppstigning. Din planet har valt sin final. Den har gått med i samma mall och förfarande som miljontals av planeter har gjort, framåtskridande, uppåt till en ny dimension. Vid lämplig tidpunkt, kommer planeten Jorden att ta av sig sin skepnad när allt och alla som har den högre frekvensen flyttar över till den nya marken på Den Nya Jorden. Försök att slappna av i vetskapen om att poängen har uppfyllts, att auran av planeten Jorden har smekt och berört auran av Den Nya Jorden. Försök att känna din kropp slappna av nu, i det.

 

Tänk dig två skinande glober . En är planeten Jorden, som du känner den. Och en är den Nya Jorden i en högre dimension. Se deras auror. Den enorma, rena, oblandade auran av den mycket större planeten Nya Jorden. Se den ojämna, korniga, smutsiga auran av den nuvarande Jorden, bärande på all negativitet och stridigheter, föroreningar, krigs energier, rädslan och hatet och se dessa två auror, en stor och en mindre, som går över i varandra, på skärmen i ditt inre seende. Vet att den mindre, ojämna auran av den gamla Jorden löses upp. Kan det vara så att många i universum har åtagit sig att lösa upp denna ojämna aura? Att även människor har givits någonting att gå in i helhjärtat, för att frigöra de aktuella energierna burna i den nuvarande Jordens aura?

 

Denna Plan Är Nu På Toppfart.

 

Denna övergångsplan har hänt förut. Den skall hända igen. Den följer en plan. Denna plan är gudomlig. Och denna plan är nu på toppfart. Och allt som är på en låg frekvens måste ändras till en högre sådan, för att göra denna övergång. Denna uppstigning är garanterad. Vänligen hör våra hjärtan när vi nu talar om för dig: det finns inget du kan göra för att stoppa din övergång. Det finns ingenting du kan göra fel för att ta dig bort eller ut ur planen, ingenting du kan göra som skulle ta bort hoppet eller undanröja chansen för din planets uppstigning.

 

Eller Din uppstigning. Den gamla Jordens balans kommer att vara annorlunda än den Nya Jordens balans. När vi säger att allt förändras menar vi varenda punkt av Ljus. Vi menar att Energi är Allt och att Allt är Energi. Och allt av livet självt, alla grässtrån, kommer att övergå till ett högre läge, in i en högre frekvens, för att kunna leva på den Nya Jorden. Och dessa högre poäng skall uppfyllas för att det är planen. Under tiden som nu följer kan du förlora din balans många gånger. Varför? Därför att de förändringar som sker i din värld är inte små. De kan leda till att du förlorar din balans. De kan leda till att du vibrerar som ett löv i vinden. De kan leda till att du tvivlar på dig själv, att du känner dig lite konstig i kroppen, att du känner trötthet medan cellerna ombildas. Det kommer att finnas de som kommer nära dig och de som vänder sig bort från dig. Varför? För att allt kommer att förändras och ompositionera sig till där det måste vara för bästa möjliga övergång.

 

Nu Kan Du Sluta Oroa Dig För Om Du Kommer Att Uppnå Uppstigning. Mänskligheten Kommer Att Gå Över Tillsammans Med Dess Planet, För Så Är Planen.

 

Nu kan du sluta oroa dig för om du kommer att uppnå uppstigning. Det är inte som andra "prestationer". Mänskligheten kommer att gå över tillsammans med dess planet, för så är planen. Det har funnits tillfällen när planeter har gjort en liknande bedrift, gått upp till en högre nivå, och de på planeten har mycket väl utvecklats i andlighet. På jorden har det varit lite trögt. Och man kan säga att; det är inte precis människornas förtjänst som skapade uppstigningen. Men de uppstigande energierna är så starka i sitt syfte att de nu skapar en Andlig Evolution aldrig tidigare skådad eller känd på jorden. Så vila i ditt sinne, vet i ditt hjärta, känn i ditt hjärta och förstå i ditt sinne att många av de saker du har hört, de sätt du har blivit lärd, tro du har givits, är gammal. De håller på att fastna. De förlorar sin fräschör. För de flesta på jorden förstod aldrig den väg en planet tar i stigande uppåt, inte heller visste de hur mycket hjälp som universum ger för detta. Eftersom du är mer än vad du trodde att du var, de delarna av dig hjälper dig nu. Eftersom jorden är del av en Fullkomlighet, också ett universum, går universumet upp och ger en kraftfull knuff för en höjning på Jorden. Energi förändrarenergi. Energi vidrör varandra. Och allt lyfter nästa del, för allt är sammankopplat.

 

För Att Det Ska Vara En Fullständig Övergång, Kommer Alla Att Gå Över.

 

Slösa inte ett ögonblick till på att överväga om du kommer att uppnå din uppstigning. Utan, vet väl att du gör det. För alla behövs på den Nya jorden. Din frekvens och kärlek, ditt livsfrekvens i den Jordiska kroppen, måste gå över till den nya jorden för att det ska vara en fullständig övergång. Lägg märke till ordet "övergång". Det betyder från ett ställe till ett annat, att samma sak ändrar sin position. Samma sak. För att det ska vara en fullständig övergång, kommer alla att gå över. Vad är balans? Vad betyder det? Skulle balans på en tredimensionell planet vara samma sak som balans på en annan nivå? Vi skulle vilja föreslå dig, att bara älska livet, att skratta, att följa dina drömmar, att leva i färgernas värld, att sluta vara orolig, att sätta lite ljus i varje situation som lånar ut sig till dig, att nå vad som kallar på dig, att ta stegen som hjärtat önskar, att älska din Jord och förbereda dig för att lämna den så som den har varit, att basunera ut till andra att "allt är bra. "Ingenting kan stoppa denna plan. Den är gudomlig. Det finns ingen återvändo när auror möts.

 

Och När En Ny Dimension Ska Att Bli Ditt Nästa Hem, Hur Kan Du Förbereda Dig För Det Som Du Inte Vet Och Minns?

 

Och när en ny dimension förbereds för att vara ditt nästa hem, hur kan du förbereda dig för det som du inte vet och minns? Det sätt att integrera på är att älska och att tillåta universums och jordens intelligens att ändra dig medan du gör ditt bästa, ge en hjälpande hand, var enkel, var glad, följ Sanningen och följ ditt Ljus. Gör vad du kan för att vara fullkomlig varje dag. Så kommer balansen att ta hand om sig själv. Och de andra delarna av dig kommer att komma närmare in i ditt minne och ge dig integreringen av vem du Verkligen Är, vilket är vad du verkligen vill ska hända.

 

Du håller på att initieras in i sanning. Vi föreslår: koppla av från mycket av vad som sagts dig, vad du har blivit lärd. Du är mer. Du är Du här och Du någon annanstans och Du någon annanstans, alla sammankopplade och, om så är fallet, vem är du? Vad är du? Vad betyder egentilgen orden du sägeroch tänker på? Kan den högre delen av dig själv ha överträffat alla hopp om vad den Jordiska delen av dig nu längtar efter och fruktar att du kanske inte når? För de flesta som skulle läsa detta, finns det redan i din själs minne! Det har redan gjorts. Redan genomfört på ett sätt. Är det inte inuti själen? Och någon annanstans?

 

Förstå detta: Du är en total varelse och minnet av detta skall komma tillbaka till dig precis som en CD. Tänk dig det på detta sättet. Eftersom Channie Centara älskar att använda CD-skivan som ett exempel, låt oss använda detta som ett exempel. I en CD kanske du sjunger sången om Jorden och det är den 8: e låten på skivan. Den låten är en sång om Tillväxt, Uppstigning och Utveckling. Var finns den nionde låten? Och den tionde? Den fjärde låten och den första? De är alla där. Även om du nu är intonad på nummer 8. Så förstå att du är hela enheten och att en dag skall alla låtar spela tillsammans och de kommer att vrida och vända, ändra och skifta alla övertygelser du håller så hårt om, om hur saker är och vad som kommer att bli. Tänk om det är en låt på nummer 7 som är en sång om att Du tar ett uppdrag från Universum att komma och leva "som en människa" för att gå över med planeten till en Ny Jord? Tänk om den låten kom före Jordens låt men var bara bortglömd. Som om skivan var trasig och samma låt spelades om och om och om igen. På jorden har människan glömt. De har spelat samma låt av glömska. Samma låt om Detta är den enda tiden, Detta är den enda verkligheten, Detta är allt jag är. De har spelat, om och om igen, en låt om begränsning som har fastnat i sin egen cirkel. Inom den låten sjunger människan sorgen i att inte veta om tiden, inte veta om sig själva, inte förstå uppstigning och inte ha sina minnen, men allt detta är på väg att ändras. Känn upphetsningen av våra ord. Den del av dig som läser detta i din Jordiska kropp kommer att bli medveten om all den prakt, alla samband och allt detta minne när den tiden kommer att väva ihop bonaden och visa dig en gång och för alla Tiders skull: Vem du är, Vad du är. Och vad ditt verkliga Syfte i alla Världar är, hur de förenas, var du började, och vart du skall gå. Fortsättande på din process av Universellt ursprung, syfte och de roller du spelar i alla världar. I samtidigheten. I enhet och fullkomlighet. I förståelse. Spelande alla låtar och dansande till symphonin av allt. Detta träder in i ditt medvetande på den perfekt valda dagen. Kanske i morgon. Kanske om en månad. Kanske fullt ut om ett år. Eller om ytterligare ett år. Och då kommer du förstå varför vi för med oss till dig dessa frön som vi planterar i sinnet.

 

För när ett frö väl planterats, kan många saker växa. Och i klimatet av en planets uppstigande, vilket inte kan avskräckas, är sådan tillväxt förutsägbar, sådan tillväxt är redan bestämd, sådan tillväxt är säkerställd av det lilla fröet. Och blomman Finns redan med ett avtryck. Och ändå! När den blomman öppnas kan det vara lite svårt och det kan finnas lite smärta som tillfälligt gör att de mjuka kronbladen ryser. Något fast måste släppa sitt grepp om sig själv.

 

 

 

Så öppna dig under de kommande dagarna. Och slappna av. Och undra inte Om du kommer att uppstiga, men endast Hur. Och vad annars kan du göra, än att ta i hand med så många som möjligt för att ta bördan av dem, med. Så bekymmer kan raderas. Så glädje kan fylla rummet och förändra Jordens aura för att dämpa den negativitet som finns där. Att jämna ut vägen för omställning och förändring. För att skapa en vacker väg för alla, för att alla ska veta att alla kommer att gå över och alla tillsammans skall bli vad de inte är nu. Men något Nytt! Det nya kommer till dig.

 

Och En Värld Kommer Att Existera I Harmoni Med Sig Själv.

 

Sådant Nytt att du kommer att gråta med tårar av glädje. Och Skratta som du inte har skrattat förut. Och alla förändringar kommer att hitta den fred som finns inom dem. Och en värld kommer att existera i harmoni med sig själv. Kallad den Nya Jorden, ja! Ditt nästa hem, Ja. Och det kommer att bestämmas av din själ precis hur länge du kommer att stanna där.

 

Vilka är dina nästa steg? Låt oss säga att de är att förstå. Att försöka nå den verkliga sagan. Kanske är det dags att lägga undan övertygelser om hur det kommer att bli och hur det måste bli. Och ompröva vad du vet är sant. Hur stort eller litet det än är. Och ta en titt på hur det kan vara att leva i en högre dimension. Är du nu förberedd för det? Det finns inga böcker nu skrivna, till största delen, som kan förbereda dig. Inte direkt. För de har varit skrivna på samma nivå som de håller på att läsas. För att lära dig måste du gå högre. Tiden är inne för att vända dig in till ditt hjärta nu, in till Sanningen nu, in till Universum nu, in till ditt Högre Jag nu. Finn dit Sanna Jag som kanske redan vet och kalla på minnet för att vakna upp på natten och på dagen. För vad som kommer är ganska nytt för ditt minne. Det har ingen övertygelse, ideal knutna till det som är härifrån. Så låt det hända. Så låt det hända.

 

Låt Jorden Själv Föra In Värmen Av Vad Som Är På Väg. Det Nya, Det Kommande!

 

Låt jorden själv föra in värmen av vad som är på väg. Det Nya! Det Kommade! Låt universum regna ned på dig. Låt alla delar av dig komma. Vad som kommer har inget namn. Ingen färg och ingen form du kan du haka fast i. Det nya. Det kommande! För detta är vad som inträffar. Nedskakandet av de gamla systemen. Chakrarna förändras för att anslutas till det som de inte var anslutna till innan. Känn dina chakran öppnas för att kopplas till någonting nytt på ett annorlunda sätt, för att dansa med en annan färg, för att hålla en annan ton och sjunga en annan sång. Celler, som nu gläds för vad som kommer in genom dess väggar! Det är annorlunda. Det är vackert. Det har inte informerats om mycket i Jordiska böcker, så kanske böcker kommer att läggas åt sidan. Lägg dem hos dina bekymmer. Lägg dem hos din misstro. Hos din osäkerhet. Lägg dem åt sidan och gå och sätt dig i trädgården och låt Jorden lära dig. För Hon vet var hon är på väg. Ah! Vad underbart att höra de orden. Att känna sanningen i dem. Som löv när de håller näringen av vatten. Släpp in detta vatten i ditt hjärta. Låt det komma in kroppen. Låta dina chakran öppnas som dörrar, såsom portaler dem själva, för att ta emot frekvenserna som förändrar dem i detta ögonblick. Och multiplicera dem, trycka ner dem och föra upp dem och ändra deras läge likt "musikaliska stolar". Du blir omordnad. Känn dina celler cykla genom kroppen. Liksom små galaxer vänder på sig. Känn dina elektroner i omloppsbana, liksom planeterna. Känn din kunskap komma in likt vatten, näring till en törstande planta. Förståelsen för att allt är så bra iscensatt på denna nivå. Du är säker. Du är en del av allt detta. Dina gåvor väntar på dig. De gåvorna du når in i är vanliga i världen för ditt nästa Högre Jag. Kommer de inte beviljas dig när du går upp? Du kommer till en helt ny dimension. Kommer det inte att ha annorlunda gåvor för dig? Öppna dina händer. Öppna ditt hjärta.

 

Se Dig Själv Som Ett Barn Nu, Med Full Fart Springade Uppför Backen Till Den Nya Jorden.

 

Se dig själv som ett barn nu, med full fart springande uppför backen till Den Nya Jorden. Hår som flyger i vinden. Och vet: hur många som samlas på grund av din bländande skönhet, även i din Jordiska kropp. Hur kärleksfull du är. Hur värdefull du är. Hur väl älskad. Hur djupt beundrad du är. För att du kommer hit. Av Änglarna. Att de Lättar dina steg. Driver dig framåt. Så att du kommer att ta din plats för att hjälpa andra som är mer förvirrade. Mycket mer förvirrade. De läser inte dessa ord. De har ingen förklaring. bara tonvis av övertygelser som binder dem. Och du kommer att vara där. På Nya Jorden. Se dig själv nu vaggande dem som kommer att vara där, för alla kommer att gå över. Men som må anlända med mindre förståelse nedpackade i sina säckar. Och du kommer att hjälpa dem. För du tar dina steg nu. Du som når ut. Som vill veta. Att stoppa vad som är överflödigt. Att öppna förad är nytt. Du är säker. Det finns ingen död. Det blir ingen fortsättning på Jorden som den är nu. Ingenting kan stoppa denna slingrande väg. Allt förändras. Titta på himlen. Titta i luften. Titta på solen och månen. Titta på allt som försöker berätta sin hemlighet. Att allt medföres nytt till den Nya Jorden. Du är en del av detta arv annars skulle du inte höra dessa ord. Känn hur dina föreställningar faller bort, hur din aura ändrar form, hur dina vänner i universum når till dig. Känn hur dörrarna öppnas, hur hjärtat växer. Känn hur ditt tredje öga öppnas för att kunna se i högre dimensioner. Känn din planets upphetsning. Ta in det genom fötterna. Upphetsningen som universum känner, ta in det via kronchakrat. Upphetsningen av Allt av Allting, ta in det genom hjärtat. Låt dig själv tänjas ut till det Nya som en bubbla, utan gränser, utan fast form. Och tänk dig att varenda en av dina "kroppar" i alla världar nu gråter av glädje nu när du tar stegen mot Ny Glädje och Nytt Fullbordande.

 

Vi alla älskar dig och älskar Alltet.

 

 

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina