Vad är Distanshealing?

 

 

Healing är en energiöverföring, och jag brukar ge nedan förklaring.

 

Allting är energi, och energi är föränderligt. Vi kan inte skjuta hål på och döda energi, för energi är för alltid bestående... bara i olika form. Fysisk energi som vi kan se och ickefysisk energi som vi ju inte ser. Våra tankar är också energi, och hade det varit fråga om fysisk energi som stannar på en plats så skulle våra huvuden sprängas av alla miljoner tankar vi tänkt genom åren, eller hur? Här handlar det istället om ickefysisk energi som alltså förflyttar sig. Tankarna förflyttar sig från huvudet och ut i ”etern”, och etern i detta fall är ju faktiskt allting som finns utanför våra hjärnor och kroppar.

 

När tankarna kommer ut och når annan energi så påverkar den denna andra energin och kan förändra den. Du kan påverka andra människor positivt med glada tankar och påverka dem negativt med aggressiva tankar, utan att du vet om det. Människor är olika sensitiva, därför reagerar de olika kraftigt på tankar. Resultatet kan i alla fall bli något snurrigt om du t.ex. tänker nej och säger ja samtidigt, när någon ställer dig en fråga. Pröva själv och känn efter om din kropp säger till dig att du bör säga vad du tänker.

 

Så, om nu tankarna når allting utanför oss och allting är energi, så nås ju egentligen all energi samtidigt eftersom all energi är sammankopplad, eller hur? Ja, faktiskt är det så. Men det finns också olika spärrar och blockeringar överallt i våra liv och i vårt samhälle, som försvårar våra intentioner ibland… på gott och ont. För ibland ska vi absolut inte nås av vissa energier, medan vi andra gånger verkligen skulle behöva specifika energier.

 

När vi vill ge en människa Healing, så har vi intentionen att sända över positiv energi av något slag, främst för att påverka denna människa till det bättre. Och energi reser väldigt fort genom ”etern”. Vi har nog alla varit med om att en vän eller familjemedlem ringt oss alldeles sekunder efter att vi tänkt på personen ifråga. Vi har sänt ut en tanke på personen och personen har nåtts av tanken och får en ingivelse att ringa oss.

 

När jag har en session i distanshealing så har jag alltså intentionen att sända över positiv energi till min klient, som ju nås av denna energi väldigt fort. Egentligen räcker det att bara sända i någon sekund för att Healingenergin ska nå klienten, men jag som arbetar med Healing väljer att sitta längre tid och också känna in vad klientens kropp vill ”säga” mig, när jag med mina händer går igenom hela kroppen. Att jag befinner mig på en annan plats än klienten har ingen betydelse för hur Healingen kommer fram.

 

Alla som arbetar med distanshealing gör på olika sätt, och så finns det ju en oändlig uppsjö med healingmetoder. Jag arbetar på mitt sätt och även om det är Universell Vit Tids Healing jag arbetar med så har jag också utformat mitt speciella sätt att arbeta på. Jag ser distansarbetet med energier som min styrka, eller mitt kall. Jag är bra på det och jag utvecklar hela tiden nya sätt att tala med energierna. Och genom att det är just Universell Vit Tids Healing jag jobbar med, och att jag är utbildad i Bortom och Board of Knowledge, så ger det mig väldigt stora möjligheter för denna utveckling.

 

Det finns mycket som är positivt med distanshealing, t.ex. kan klienten vara hemma i sin trygga vrå, det går åt mindre tid till sessionen och det är som om jag befinner mig alldeles invid klienten under Healingen...

 

 

Betina

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina