CHA ORDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite information om Cha Orden, Alliansen och Rådet av Ljus - taget från förståelse givet till mig

(av Channie)

 

I vårt universum finns den så kallade Alliansen. Alliansen är en sammanslutning av Planeter för Ljus-Medlemmar eller Förbundet för de Ljusa Planeterna. Rådet av Ljus (RaL) leder Alliansen och Drottningen av Rådet/Universum är Ledare för Alliansen. Alliansen står för total harmoni, sann tillgång till All Kunskap och naturligtvis ett utbyte av allting. Det är enormt med varje planet, galax, etc. representerade och ett stort antal departement och ordnar etc.

 

Cha Orden är den högsta Orden i RaL. Man kan säga att det är en orden som är skapad för att sprida sanning, kärlek och lycka. De är också de som har ett direkt relation med Gyllene Riddarna och kan kalla på Gyllene Riddarna direkt, när de behövs. Cha representerar alltid det goda. Det är alltid fred mellan Cha medlemmar. Varje Cha medlem måste vara i perfekt harmoni inom sig själv och i perfekt harmoni med alla de andra. De måste tänka och vara på samma nivå för att fungera i gruppen, för att alla medlemmar måste kunna fungera i Helheten. Man kan säga att de är mycket beroende av varandra! Förenade vibrationer, tankar och energier utbyts hela tiden. De säger att "Utan styrkan från de andra, är vi inte starka." Deras styrka kommer från harmoni och enighet. Om de sammansluter före ett uppdrag, kan de flytta planeter. Deras sammanlagda harmoni kan ge ljus åt en död sol, ändå ser Cha sig själva som delar av Alltet. Man kan säga att de arbetar med tankens kraft och att andligen, är de i perfekt harmoni.

 

"Cha" betyder "Kampens Lejon". Bilden ovan är deras emblem. Oktra där de började, var en gång bebodd av djur. Där var ett modigt och godhjärtat Lejon som hade stora långa tänder och klor. Dessa lejon skyddade sina medvarelser och gav sina liv för andra. Därför är symbolen för CHA ett Lejon. En Cha vill hjälpa alla. De strider utan att döda och de bekämpar det onda, men inte genom att döda någon.

Cha står för Ljus. Ett ljus som kommer att lätta upp mörkret. Om du tänker på det, kommer det alltid att vara så att Alliansen fortsätter att växa hela tiden. Ljuset kommer att erövra Mörkret i all tid på nya platser.

 

 

Här är ett utdrag ur Kapitel 22 från "En Utomjordings Dagbok" som förlklarar lite om Cha Orden

© Copyright 2003 Channie Centara All Rights Reserved

 

"Man har inom Förbundet ett system av stjärnor och ränder på kläderna, som visar vilken rang personen har. Allt för att lättare kunna se vad de arbetar med, vad man kan fråga dem om, eller be dem göra. Det finns även andra symboler, till exempel små kragsymboler och tecken som står för olika ordnar. Cha orden är högst och sedan kommer Khahn. Man kan vara befäl via en orden och i så fall är man ”högre” än om man bara har stjärnor och ränder inom samma befälsposition. Till exempel: En kapten med befälsbeteckningar inom Cha orden är av högre rang och har längre utbildning, än en kapten utan ordenstillhörighet. De olika befälsutbildningarna är alltid långa och spänner över flera livstider om flera hundratals år.”

 

Här är ett utdrag ur kapitel 26 samt 33, från "En Utomjordings Dagbok", som förrklarar lite om Cha Orden.

© Copyright 2003 Channie Centara All Rights Reserved

 

“- Cha orden är någonting mycket gammalt och unikt, började han. Cha orden uppstod på Oktra, för mycket, mycket länge sedan. På den tiden kunde varelserna inte färdas ut i rymden. De enade sin planet och grundade sin orden. Oktra såg annorlunda ut då än den gör nu. Planeten har gått igenom många livsfaser. Folket har följt dessa faser på ett naturligt och fint sätt, utan att störa planetens egen utveckling. Idag är Oktra fullkomlig och har nått en nivå som är ovanlig bland planeter. När Oktra’s folk lärde sig att färdas besökte man Zazzex. Men man besökte också de andra grannplaneterna; Azhiz och till sist även den planet vi nu kallar Nektra. Några få personer från dessa planeter passade på att bli Cha ordens medlemmar. Dessa medlemmar hade länge levat i harmoni och frid, och de stod redan för något gott innan de blev medlemmar av Cha. Mellan Cha medlemmar råder alltid fred, även om deras hemplaneter var i lätt fejd med varandra. Cha orden var stark redan på den tiden, de skulle säkert kunnat ha ”gått ihop” som kraft och enat sina hemplaneter. Detta gjordes dock inte förrän Han kom hit.

 

Channie kände väl till den historien och sa:

- Först enade Han de fyra och sedan skapade Han med Ordet den nya urkraften. Så enade Han ytterligare sexton planeter och sedan tjugofyra, fyrtioåtta och etthundratjugoåtta planeter till och så kom Förbundet till.

 

- Mycket bra, sa Yexes. Men Han hade också hjälp av Cha, utan dem hade Förbundet troligen aldrig kommit till. Cha hade kontakter med en massa planeter. En del av dessa kontakter hade varig på en ren medial och enbart telepatisk nivå fram till Hans ankomst, detta mycket beroende på de enorma avstånden i universum. Cha hade allt eftersom plockat medlemmar på en mängd ställen, men bara i närheten av Oktra. Ibland var medlemmarna från planeter där det till och med rådde krig eller utövades annat våld och förtryck eller där annan ondska fanns. Men även på sådana ställen fanns goda själar av ljus att värva till Cha. De sökte medlemmar överallt och man ”sökte varandra” från tidigare i skapelsen. Det som är så speciellt med Cha’s medlemmar är att var och en måste vara i perfekt harmoni med sig själva och alla de andra inom Cha. De måste tänka, känna och vara på samma nivå för att fungera i gruppen Cha. Om en person i gemenskapen inte skulle vara detta så skulle det kunna leda till att hela Cha störtar samman, likt ett korthus. Det skulle kunna bli mycket farligt för alla om detta hände. Vi är alla djupt beroende av varandra och de vibrationer, tankar, energier och den utstrålning som vi hela tiden skickar till varandra. Utan styrkan från de andra är vi inte starka alls. Men om vi förenar oss inför en uppgift kan vi flytta planeter, tända solar på nytt och skapa liv, mycket likt det urkraften själv kan åstadkomma. Men vad vi är gör, så gör detta oss ej till gudar, vi är bara delar och ytterst små bitar av Alltet, liksom du.”…

 

…”- Själsligt är vi alla i perfekt samklang med varandra och vi vet att tänka till, alla tillsammans, på exakt samma tidpunkt runt om i universum. Vi har vår egen tid, som vi skapat eller snarare funnit, vem vet, mumlade han. ”Vår tid, är fylld av vårt inre ljus, många segla på denna tid”, citerade Yexes.

Channie förstod att detta uttryck hade med vit tid att göra, men inte hur. Channie ville inte veta mera om sådant som var svårt att greppa om, så hon frågade om klädedräkterna inom Cha istället och Yexes var inte sen att börja berätta.

- Våra dräkter har mycket gamla anor, liksom alla traditioner runt Cha. Alla delar i dräkten har en betydelse och en mening, ibland en rent praktisk sådan. Ta till exempel tygstycket som bildar själva dräkten. Du kanske vet att den liknar en mexikansk poncho. Den kan slutas till i sidorna, om man vill det, eller bäras öppen. Den är ju i grunden ett stycke tyg, stort nog för att kunna sova på eller i. Materialet värmer i kyla och svalkar i hetta, bättre kan väl inte en sovsäck bli, skrattade Yexes. Dräkterna vävs på Oktra av Cha medlemmar. De vävs av stor kärlek och lite av denna kärlek finns kvar i plagget. Färgerna i dräkten skiftar, vi har högtidsdräkter och arbetsdräkter. Vissa delar av dräkten talar om vilken region eller vilket distrikt personen kommer ifrån. Vi har också dräkter för vissa stunder, då vi kanske behöver dra till oss extra stora energier. Ofta är dessa vita eller opaliserande i färgen. Guld, silver och silvergrått är också färger vi ofta har i våra kläder. Metaller och stenar bär vi också, som du vet. Du vet ju redan vilka inneboende krafter stenar har. Till fest målar vi våra ansikten, detta i färger som är ljusa, likt pastellfärger. Vi har många seder i vårt eget lilla förbund av kärlek och vänskap. Vi delar med oss och ger hjälp till alla och vi använder då våra förmågor. Vi har den skyldigheten i lejonets tecken. Vi är Cha och Cha står för ” Stridens Lejon”.

 

Channie undrade nyfiket:

- Vad är ett stridens lejon?

 

Yexes berättade nu åter om Oktra och om tider långt innan det fanns folk där. Om en tid då bara djur bebodde planeten. Stridens lejon var ett djur som till viss del kunde liknas vid just ett jordiskt förhistoriskt lejon. Yexes beskrev målande djuret, med sina stora och långa tänder och klor. Pälsen var lång och lurvig och mycket varm. De levde i gryt, som de grävde ut långt under jorden. Lejonen levde ibland av fisk, men annars mest av rötter, grönsaker, bär och frukter. Det var mycket kallt på Oktra vid denna tid, men det var inte alla djur som hade en varm päls. Inte heller hade alla djur vassa klor att gräva gryt och fånga fisk med. De hade inte heller styrkan att med klor och vassa tänder kunna försvara sig, när de andra större rovdjuren kom. Men det hade lejonen som sagt och lejonen var tappra och godhjärtade. De skyddade sina medvarelser, trots att de ibland fick ge sina egna liv i kampen för att rädda sina vänner. Lejonen dödade aldrig sina fiender, utan drev dem bara på flykten. Lejonen hjälpte till att förda de som inte själva nådde upp till frukterna på träden eller fånga sin fisk. Instinkten att vårda och värna om de små och hjälplösa var mycket stark. Hondjuren kunde i vissa fall producera bröstmjölk och ammade smådjuren i stunder då maten blev knapp för dessa. De grävde gryt åt andra djur, men de bjöd även smådjur till sina egna hålor, så att dessa i kalla tider kunde få värma sig mot seras mjuka lejonpäls. Djur som dog grävde lejonen ner. Både sådan av annan, som av egen art. Lejonen gav de djur som skadats dödligt och bortom all hjälp den frihet som bara döden kunde ge dem.

 

”- Dessa lejon är vår symbol, likt Oktra’s goda urfader är den en av oss i Cha. Vi går till strid utan att döda och vi vill hjälpa alla att nå sin önskan och sin dröm om frid och frihet. Vi värmer gärna en annan själ med vår närhet när det blåser kallt. Vi strider mot en stor fiende, ondskan och mörkret, så att alla ska få ta del av ljuset. Cha är ljus och ett ljus som lyser upp mörker. Så har det varit i alla tider och så kommer det alltid att förbli. Det är därför Förbundet hela tiden växer. Ljuset segrar hela tiden över mörkret på nya ställen. Ja, du Channie, sederna vi har och förklaringarna på vad vi gör är många inom Cha. Vill du veta mer?

 

…”Yexes gav henne en liten bok att läsa, den var skriven av Cha för Cha, men denna bok fick och kunde tydligen även läsas av henne. Channie läste texterna som hade en svensk översättning. Där stod bland annat:

” Vi strider mot mörkret med ljuset i vår hand. Vår levande Gud stödjer och hjälper oss i vår kamp. Vår Fader skyddar och månar om vårt väl. Vi får också hjälp genom våra tankar och känslor. Vi känner vördnad inför vår natur, livet och vårt ursprung. Vi älskar livet och känner en stor kärlek till Alltet, som en gång skapat oss och som kommer att fortsätta att skapa om oss. Ty vi bär alla evigt liv, genom vår Faders vilja.

 

Vi anser att varje individ är unik och har lika rätt. Med den filosofin blir alla lika starka och alla kan. De som inte vet, de som inte nått till en högre nivå att blomma utifrån, dessa är det vår plikt att hjälpa. De får alla behålla allt vad de kalla sitt. Sina idéer, sin nivå, sina seder och sin kultur, men det skall vara i ljusets namn om de vill följa oss på vår väg. På så vis skall alla stå enade och mörkret kan då inte nå fram. Störst av allt är kärleken, men den kan bara blomma om ljuset finnas”.

 

 

De Gyllene Riddarna

(Av Channie Centara)

 

En gång i tiden, innan vågorna kom till Skapelsens Hav, Havet av Möjligheter, fanns

där Tre Droppar av havet hade en vilja att bli. . .

 

De möttes en dag över havet - vid dess yta. De sammansmälte till ett och guld fyllde himmelen över havet. Då Skapelsens Hav ännu var stilla och ingenting fanns, som inte finns och Allt som nu finns, ännu inte var skapat, allt var fridfullt och lugnt. De sammanblandade Dropparna sade till sig själva, "Där skall bli något av det vi gjort." "Något skall komma av detta". Så gick åren, tusen och tusen år, gånger tiotusen förflöt. En dag formades en tanke över Skapelsens Hav och tanken verkade. Havet var inte längre lugnt., vågor slog och Skapelsen tog sin början. Ur Ingenting steg Någonting upp som blev Allting för alla För Evigt. Alltet formades. Och Intet återstod som finns. Ur allt detta tog allt sin början och Skapelsen tog form. Gudar och gudinnor var skapta ur de högsta vågtopparna på havet av den Högsta av den Högste. Allting begynte ur sju färger och de formades till tiotusen och en. Varje Gud, gudinna och Mästare tog sin färg, men följde fortfarande den Högsta av de Högsta.

 

De Gyllene Riddarna skapades innan Skapelsen självt. De bär Originalkraften i sin högsta form som en essens av allt. De Tre Dropparna som skapade de Gyllene Riddarna var mycket olika varandra, men med samma vilja. Varje Droppe representerar en färg. En Droppe var guld, en silver och en pärla. Varje Skapelse har sin egen färg och form, men de ser inte de Gyllene Riddarna, eftersom de finns utan finnas för dem. Men de Gyllene Riddarna har fortfarande i varje Skapelse sina företrädare. De står för Sanning och vad som är rätt i alla Skapelse färger. De påverkas inte av tid, utrymme eller existenslagar. De är av Liv före Livet, av Tid före Tiden, av materia innan processen att bilda tanken på materia. De är Tankarna innan Tanken tog form. De står för saker som är rätt innan liv och död och död av liv skapades. Innan själarna sjöng sin sång, talade de. De är frågor och svar. Vi vilar i fred när än de går över de himmelska skyarna i klädsel av stjärnor. De lever inom oss, i harmonin vi känner som fred. De finns överallt, och deras mål är inte att visas eller bli firade. De vill att vi ska förstå och se vad som är större än alla de färger vi har valt att tjäna och se, för vi väljer vad vi vill se.

 

Vi kommer aldrig att förstå formen av de Gyllene Riddarna. Vi kommer aldrig att förstå alla deras mål och vägar i tid, men om vi ser dem, vi vet att vi är på rätt väg i detta universum. Om vi ser på änglarna, "de mäktiga sådana," de Gyllene Riddarna är som ett universum kontra ett sandkorn. Alla sandkornen har sin vikt, men universum håller dem uppe, alla av dem, en efter en. Sand är Skapelsens största pussel.

 

Gudar och gudinnor har blivit avgudade genom tiderna, men de Gyllene Riddarna har aldrig blivit förstådda. Det skulle förmodligen inte finnas några Gudar, Gudinnor eller Skapelser alls, om Gyllene Riddarna inte hade existerat. De startade Viljan av allt. . . Men närmare sanningen än Gyllene Riddarna kan komma, skulle inte livet själv komma, inte ens genom en Gud bärande en graal med färg.

 

Varenda droppe som svävade över havet delade sig själv i 4 och skapade sedan 12 Gyllene Riddare. När de tog steget in i skapelsen, vid sidan av sin existens, skapade de 12 nya Riddare som motparter. Vi bör inte kalla dem för ljus eller mörker, plus eller minus, gott eller ont, vi bör kalla dem total villkorslös Kärlek och Sanning, eftersom de står för Sanningen och den totala Kärleken.

 

Dessa 12 nya stod under de som kom före. I Skapelsen finns det inte något upp eller

ner, men detta är ett sätt att beskriva det som ett ansikte på en klocka med lika siffror på båda sidor.

 

Det finns tre olika sätt att namnge de Gyllene Riddarna. Vissa säger de Gyllene Riddarna, vissa säga de Gyllene, eller de Tolv, trots att de är fler än 12. Alltting är kopplat till en sfär av energi, så oavsett hur många de är, de anses alltid vara 12. Sedan skapade de 2 i mitten för att skapa balans, precis som navet i ett hjul. Då var grunden för dem manifesterad och skapad och så stod de i flera tusen år som en enhet.

 

De följde sin vilja att expandera och känslan av att bli dess kompletta antal, för att de förstod att kraften inom dem skulle öka när de nått det perfekta antalet. Så, de började skapa ännu en gång och varje Riddare skapade en ring av 12 runt sig själv, med dem själva som navet i hjulet. Varje Riddare som stod på nummer 12 i dessa nya ringar blev en väktare för den Gyllene Riddarenergin. Var och en av de 12 Väktarna, liksom de andra, har inte bara ett syfte med sina liv, de vaktar också tillsammans de Heliga Principerna. Alla av de Gyllene Riddarna har sitt eget syfte för sin existens. Var och en representerar en personlighetskaraktär såsom , att vara blyg, glad, ledsen, etc. I en annorlunda Skapelse, skulle de representera den Skapelsens individuella personlighetstyper. De representerar och är Väktare för varje yrke, typ av arbete och kreativa tanke för just den Skapelsen.

 

I det sista steget för färdigställande, alla de nya ringarna var också navet för en ny uppsättning ringar utanför dem själva. Detta gör sammantaget tre uppsättningar ringar med den första som originalet i mitten. Det finns över 3000 Gyllene Riddare.

 

När Skapelsen själv tog sin plats, väntade de Gyllene Riddarna. De gick upp i Skapelsen och vandrade runt i den. De lekte på nyfödda världar. De besökte alla Skapelsefärgerna.

 

De tog sin verkliga roll långt senare. Ingen visste att vår Blå Skapelse skulle gå där den har gått och att Ordet skulle splittras i ljus och mörker, och att det skulle bli gott och ont. Legenden är att de Gyllene Riddarna visste, för varför skulle de annars ha börjat och göra vad de gjorde för att komma i kontakt med medborgarna i den Blå Skapelsen genom Cha Orden.

 

När det fanns individer mogna nog i den Blå Skapelsen, tog sig de Gyllene Riddarna en fysisk form, och besökte dem. I andlighet, sin högsta form, startade de en Order. För denna orden, valde de ut bara de i Skapelsen som andligen var i perfekt harmoni med de andra utvalda och De Tolv. Denna order skulle stå för den största tron på Sanning, Kärlek och Neutralitet.

 

Cha Orden bör aldrig välja sidor eller döda. De bör endast stödja Sanning och Kärlek. Ordens medlemmar bör vara de enda som har kunskap om De Tolvs existens tills Riddarna behövs i den Blå Skapelsen. Ordern döptes till Cha Orden. Medlemmar av Cha Orden var de enda som kunde kalla på de Gyllene Riddarna. Cha Orden var Riddarnas länk till vår Blå Skapelse. De Gyllene Riddarna lärde ordens medlemmar många saker och en av dem var den Gyllene Rörelsen. Den Gyllene Rörelsens kvalitet och energi var den som startade processen och möjligheten för de Gyllene Riddarna att stiga ur Skapelsens Hav. Den Gyllene Rörelsen används fortfarande i aktivt skapande och innehåller en mycket liten del av oanvänd Blå Skapelsefärg. De Gyllene Riddarna har både blivit skapade av och skapar med den Gyllene Rörelsen (Gyllene Rörelsen del 1).

 

De Gyllene Riddarna bär på alla Skapelsefärger i sins ursprungliga kvaliteter och en obegränsad mängd av alla färger, även de som ännu inte har använts i en Skapelse. Var och en av de Gyllene Riddarna bär också sin egen Skapelsefärg. Dessa färger är annorlunda än vanliga Skapelsefärger. De är en blandning, har dimension, struktur, intensitet, gnista, en temperatur etc. Varje Riddare, i dess inre kvalitet, har också förmågan att skapa sina egna Skapelser om något går fel inom en Skapelse och en fristad behövs. Om det finns ett stort problem i en Skapelse, kan de Gyllene Riddarna välja att bli födda in till den Skapelsen och i alla världar samexisterande i den Skapelsen. Det innebär att varje Gyllene Riddare inkarneras in till samma tidsepok och i alla världar i den Skapelsen. Den senaste gången som detta inträffade var 640 miljoner år sedan. Men även under tiden i mellan, har några av dem personligen valt att inkarnera lite här och där för att leda folket i rätt riktning. Vissa kulturer har sett dem som Gudar och Gudinnor, men de väljer ofta att gömma sig som vanliga människor i världen de besöker.

 

 

 

Aragone och Dess Struktur

 

Strukturen för Aragone är liksom många oändliga band omfamnande varandra som ett kluster som formar en sfär. Varje band representerar en dimension. Så Aragone finns i alla kvaliteter, nivåer av dimensioner, och alla världar - varje representerad av ett band. Människorna i den Blå Skapelsen bjuds in att besöka Aragone i meditation och även i deras form av existens, men de kan inte nå Rummen, Tempel och andra platser för de Gyllene Riddarna. De som de kommer att möta i Aragone är valda Väktare för Aragone.

 

Aragone har en Sol som är mer än en Sol. Solen själv har en sfär runt den och en inre struktur för sig själv. Varje Skapelse har sitt eget "Aragone." Varje "Aragone" och dess "Sol" är förbundna med varandra och till en central strukturenergi och kraft i mitten.

 

Aragone är en passage till vår Blå Skapelse och till andra "Aragones" i andra Skapelser, dock delar de inte samma namn. Varje nivå av Aragone har passager till vårt parallella universum till. Det universumet existerar i harmoni. Varje passage kallas en portal och har sin egen färg. I varje tempel som finns i Aragone finns det rum för alla Ärkeänglar, uppstigna Mästare, Gudar och Gudinnor etc. Dessa rum kan besökas och strålar kan kopplas till besökaren.

 

När du besöker Aragone om och om igen i meditationer, kommer du slutligen resa dit med 100% av din själ. Efter det kommer du resa med din fysiska kropp tills du når 100% och kan materialisera dig själv på Aragones yta. Syftet med Aragone är att ha en koppling i Skapelsen. Vår Aragones position var dold tills alldeles nyligen. Det gömde sig i början och slutet av universums rörelse.

 

 

Den Gyllene Rörelsen

(översatt av mig, originaltexten på engelska skriven av Channie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan Skapelsen, innan någonting, steg varelser som kallas de Gyllene Riddarna, som är de äldsta i Universum, upp ur en energi som kallas den Gyllene Rörelsen. Man kan säga att det var energin de behövde för att höja sig från Skapelsen. Den Gyllene Rörelsen är Universums egen energi. Den representerar Kraften och Energin i Universum. Denna rörelse länkar dig tillbaka till före Skapelsen och har därför möjlighet att återställa något även från före Skapelsen. I och med att man tar emot energi av den Gyllene Rörelsen kan man ta emot energi så gammal att det kommer från "före tanken på Gud." På ett sätt du kan tänka på denna rörelse som en rörelse som kan återställa dig och även återställa en liten liten del av skapelsen för den kan länka tillbaka till innan skapelsen. Den här energirörelsen undervisades av de Gyllene Riddarna. Den har möjligheten att rena innan Skapelsen. Denna rörelse är den äldsta rörelsen i Universum.

 

Denna rörelse är en ära att arbeta med. Det finns mer än en del av den Gyllene Rörelsen, men den första delen representerar när Gyllene Riddarna först steg upp från det som i Universum har kallats, Sjön av Möjligheter. De Gyllene Riddarna vaktar Krafterna av energi, varav en av dessa krafter är källan av Vit Tid. Universell kunskap lär oss att vi lever i en Blå Skapelse, det finns andra skapelser och andra färger. Den Gyllene Rörelsen är den perfekta energin i färgen blå som finns i denna skapelse.

 

De Gyllene Riddarna startade en orden kallad Cha Orden för att företräda dem. De lärde Cha Orden den Gyllene Rörelsen. Cha står för den största tron på Sanning, Kärlek och Neutralitet. Det är de som kan kalla på de Gyllene Riddarna. Från början tillhörde den totala kunskapen om den Gyllene Rörelsen Cha Orden. Genom Cha Orden erkände de Universell Vit Tids Healing som anpassad för människor på jorden och tog beslutet att den Gyllene Rörelsen skulle vara en del av utbildningen i Universell Vit Tids Healing. Del 1 av Gyllene Rörelsen undervisas i kurs 1 i Vit Tids Healing.

 

Det är en välsignelse att den Gyllene Rörelsen har gjorts tillgänglig för människor som lever på Jorden. Den är en helig och kraftfull energi som skall användas försiktigt och med rent syfte. Denna universella kraft är ständigt närvarande, kan man säga, och kan alltid användas för en mängd olika syften, för att bota människor, djur, natur, planeten, växter, mat, situationer etc. När de speciella rörelserna undervisats och är bekanta, kan man samla energi från Universum in i dina händer för att använda i healing. Rörelsen är för alla, oavsett ålder eller bakgrund, men det är viktigt att veta hur man arbetar med denna energi för den är mycket kraftfull. Att arbeta med den Gyllene Rörelsen ökar din aura med 6 till 8 meter.

 

Det spelar ingen roll om du råkar ha ett fysiskt handikapp. Alla utför den Gyllene Rörelsen i enlighet med hans/hennes fysiska förmågor. Effekten minskar inte på något sätt om vissa rörelser inte utförs "perfekt". Det är hjärtat som räknas. Du kan sitta eller ligga när du utför rörelsen. Den Gyllene Rörelsen kan också visualiseras. Du behöver inte utföra den fysiskt.

 

Denna energi är helt säker och kan inte användas för negativa syften. Det har alltid en underbar positiv effekt på livskvaliteten.

 

 

 

En del av det du läser här och mycket mer kan du finna i Channies böcker samt i mina NET- och Bortom-kurser.

 

Betina

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina