Bortom

 

 

 

Dessa Bortom-kurser finns i sex nivåer. Bortom 1, Bortom 2, Bortom 3, Bortom 4, Bortom 5 och därefter Bortom 6. Varje nivå har information om Bortom och initieringar som kommer med den. Det finns många dolda öppningar och kunskaper bakom orden, eftersom den berättar historien om den absoluta Början. Varje nivå kan läras ut i en fysisk klass eller i en e-post-korrespondens-kurs. I båda fallen svarar en godkänd lärare med en bred kunskap på dina frågor.

 

Med dessa 6 Bortom-kurser ingår flera hundratals sidor med kunskap i text (hittills bara på engelska), ritningar och kartor samt meditationer i form av ljudfiler (på svenska). Allt material i Bortom-kurserna är skrivet av Channie.

 

Jag är utbildad lärare för Bortom kurs 1 och 2 (de fysiska kurserna är på svenska medan materialet fortfarande är på engelska).

 

 

Hur Lågt Kan Du Gå?

av Channie

 

Ibland vet inte ens den mest avancerade Andliga varelse, allt. Och kanske måste den viktigaste av alla Högre Kunskaper och Sanningar, komma från en annan källa och riktning, annat än den Högre Rymd där den ursprungligen kom ifrån. Kanske lastbäraren och budbäraren av en sådan Kunskap och Sanning måste vara den minsta och mest obetydliga varelse, från den lägsta av världar. Och kanske är det anledningen till att någon skulle kunna hålla, bära och överföra just den typen av Högre Kunskap och Sanning.

 

Många gånger tittar Högre Varelser ner på oss och bryr sig om vårt välbefinnande och vår Andliga tillväxt. Där uppifrån är det lätt att ha en örns perspektiv och syn på våra liv och framtid. De vet så mycket och verkar vara så överlägsna. Men vad händer om de en dag förstod att oavsett vad de vet, kan vi här nere, både söka och finna de största och djupaste av alla Kunskaper och Sanningar. Att vi kan undervisa våra Högre Jag och bortom även den nivån, saker som de helt enkelt inte vet, eller når. Det är därför vi har klasserna om Bortom, Den Heliga Gudomliga Strukturen som är den Högsta av Kunskaper och Sanningar i Alltet!

 

Bortom

 

Bortom och Den Heliga Gudomliga Strukturen, är där Allting kom ifrån. Allt Som Finns har en början, och detta är det. Men när vi gick framåt och bort från det, glömde vi bort dess betydelse och existens. Och ju mer avancerade vi blev, desto mer föll vårt minne av det in i skuggorna i det glömda landet av Sanning. Så vi följde med, glada och nöjda, även om Bortom fortsatte att kalla på oss från långt borta. Bortom, Den Heliga Gudomliga Strukturen, och all dess skönhet, kunskap och sanningar vill att vi ska vakna ur vår drömlika existens av verklighet, som vi ser det. För i Bortom ligger Sanningarna!

 

 

Om Bortom

av Wistancia (översatt av mig)

 

Vad är verklighet? Var kom allt existerande ifrån och vart är allt på väg? Hur passar du in? Vad är liv? Om livet är ett spel, vilka är dess regler? Vad är dess syfte? Vilka är aktörerna? Vem i Världen är du? Och vem skulle du kunna vara i andra Världar och på andra platser? Har du ett Högre Jag eller flera? Vad är andlighet? Vad har hänt 200 miljoner år i förtid och påverkar dig nu? Vilken är din roll i allt detta? Vilket är det minsta men starkaste ting inom dig? Hur kan du se helheten? Kan du koppla upp dig till saker som är Absoluta? Har Gudomlighet nivåer? Var är de? Vad är Gudomlig? Hur kan du veta mer? Hur kan du utvecklas mest på kortast tid? Vad är ens Tid? Varför är saker som de är? Vilken typ av en utbildning är detta? Vad kan det göra för dig? Kan du göra skillnad? Vem är du, egentligen? Vad är det egentligen som händer?

 

Allt och alla har en Början. Allt och alla har ett Ursprung och kommer från någonstans. Vi har alla hört talas om och vi talar om att titta på ”Den Större Bilden”, en landskap av verkligheten som är som ett stort pussel med många små bitar att passa in i den. Människor talar om att försöka hitta den större bilden av livet som innebär att ha ett helt annat perspektiv än att zooma in en mindre bild. Med en större och bredare syn på verkligheten, saker som var dolda innan blir synliga. Kopplingarna mellan allt blir uppenbara. Det är som att titta på en landsbygd genom att stå på en kulle mot att titta på en landsbygd genom ett fönster i ett flygplan högt på himlen. Tänk om det var ett rymdskepp? Skillnaden skulle bli så dramatisk och så komplett. Så mycket mer skulle avslöjas. Den som tittar kunde se hur städer passar in i stater som passar in i de länder som passar in i kontinenter och slutligen i en planet. Ju högre du går upp, desto vidare kan din vision av existens bli.

 

Ursprunget för allt och alla är en region i verkligheten med nivåer som har gömts hittills från människor, Utomjordingar, Änglar och Ljusvarelser som lever på planeter som passar in i galaxer som passar in i Universum som passar in i något större som kallas en Skapelse av Färg (Color Creation). Tänk om du visste vad alla Skapelser slutligen passar in i? Den verklighetsbild vi kallar Bortom.

 

Tänk om du kunde lyftas högre upp i din andlighet så att du kan se Den Större Bilden? Tänk om du kunde se var allt som existerar egentligen kommer ifrån? Tänk om du kunde bli medveten om nivåerna av en enorm verklighet redan långt innan det fanns några människor som lever på planeter i någon Skapelse? Tänk om det finns en Barriär som hittills har gömt denna enorma verklighet från alla som bor i Världen? Skulle du vilja passera denna Barriär? Verkligheten i Bortom är en plats som har den Högsta Sanningen och det Heligaste av Gudomlig Energi. Om det finns en utbildning som kan avslöja sanningen bakom allt, är du intresserad?

 

Andligen pratar man om Oneness och en Originalkraft som allt kommer ifrån. De kan kalla det Gud eller något annat. Men tänk om det du alltid har kallat Gud eller Skapare också kommer från något ännu längre bort än det! Skulle det inte vara upplysande att förstå den Heliga Gudomliga Strukturen av livet, vad de första sakerna egentligen var och varför saker har varit som de är, som inuti ett spel som utvecklar sig med ett totalt Syfte? Skulle du vara intresserad av att förstå var Oneness är och hur du passar in i den?

 

När en person påbörjar en studie av Bortom, kommer den personen att förändras dramatiskt på vägen. Du kanske tror att du vet vem och vad du är. Men tänk om det fanns ännu mer till ditt Ultimata Jag än du någonsin förstått? Vill du öppna upp ett totalt utvidgat perspektiv av Sanningen? Tänk om du kunde ändra storlek på ditt perspektiv genom en livsförändrande kurs? Skulle du vara frivillig för denna typ av förändring hos dig själv?

 

Denna utbildning kommer att öppna ditt sinne och ändra din verklighet till att mer passa den Sanna Verkligheten. Hur kan vi säga det säkert? Jo, med ett öppet sinne, kommer ett öppet hjärta. Och med ett öppet hjärta, kommer en öppen möjlighet och chans, för det hjärtat att nå ut och låta sinnet öppnas ännu mer. Om något verkligen är sant, kommer det att röra dig i sinnet, hjärtat, själen, anden och ännu mer än det. Inifrån, inom dig, kommer du att kunna känna och veta om detta Hem du alltid söker efter.

 

På det sätt som människan har lärt sig på Jorden, finns i allmänhet en linjär tidslinje som hänvisas till, som har en början och rör sig mot ett slut. Men människan på Jorden vet väldigt lite, om något, omkring Början av allt och hur det hela började. Man skulle också kunna säga, att människan på Jorden vet väldigt lite, om något, om var "Allt" är på väg och vad ett "Slut" till och med kan vara om.

 

Har du undrat vad som startade allt? Har du undrat var allt är på väg? Det finns ingen plats på Jorden där svaren på frågor som dessa om livets Ursprung och Kärlek och den totala Början någonsin delats.

 

 

Bortom 1, Bortom 2

 

Medan den första klassen innehåller en vacker grund för förståelse och kunskap, som är robust och tillverkad för att hålla upp huset, är den andra klassen som dörrar, fönster och rum gå igenom i ännu större förståelse i andlighet.

 

Bortom 3, Bortom 4

 

För varje Bortom blir det naturligtvis svårare att skriva en kort sammanfattning av vad kursen handlar om. Den tredje delen är en erfarenhet av sådan raffinerad och hög frekvens att det skulle kunna kallas livsförändrande. Bortom 3 når höjder och som inte upplevts tidigare i någon kurs-situation på denna planet. Det vill säga tills Bortom 4 kursen.

 

Medan tre delar av denna utbildning har fokuserat på andra sidan Barriären som skiljer Skapelser från deras Sanna Ursprung, går Bortom 4 kursen ännu djupare. Tänk om det finns en annan Barriär till Bortom, som går åt andra hållet, in i det Bortom kom från? Men tänk om det fortfarande inte är den Sanna, Sanna Början? Skulle du vara intresserad av att ta ett mer enormt steg in i vad som fanns redan innan det? Det är en helt annan dimension för hjärnan att förstå. Det sägs att "Om det är något som inte har någon grad av något innan det, den platsen för Början skulle hålla Nyckeln Till Allt Existerande, eftersom det skulle vara ännu mer än Det Totala av Allt Gudomligt."

 

Man kan säga att där människans förståelse av "Början" börjar ... finns det en hel del innan.

 

Bortom 5

 

Som ni förmodligen vet och känner, finns det mycket mer till berättelsen om Bortom, Före och Början. Såsom, hur fick Början sin start? Och vem och vad står i Början och vad sker där? I denna klass, i en riktning, kommer vi att förstå mer om den Sanna Början och nedåt. Men materialet kommer även att omfatta hur Alla och Allt flyttar i den andra riktningen, från Skapelserna in till Bortom, från Bortom in till Före, och vad som händer med Början som tar med allt och alla hem igen.

 

Hela denna erfarenhet av att dokumentera och skriva ner all denna kunskap och information, och hela nedskrivningen av alla Bortomkurserna har varit en resa som har tagit oss, steg för steg, till de Högre nivåerna av Allt och den fullständiga förståelsen för Allting . När folk (läsarna) tar sina steg, kan det inte förklaras från början exakt hur allt egentligen är ... Det betyder att det finns saker som kommer att förklaras på ett mer exakt sätt eller ens på ett annat sätt, allt eftersom utbildningen pågår. Bortom 5 kursen utvecklar sig och går där ingen kurs har gått innan!

 

Det finns ett stort gap mellan vad som har framkommit hittills i kurserna och vad mer kan sägas, just nu! I denna kurs kommer flera av "stegen" av att gå bakåt att läras ut. Kursen omfattar mer om hur allt går mot perfektion. Vi har talat om hur saker och ting finns på nivåer. I denna kurs kommer vi att se hur allt finns på nivåer, och hur det alltid ”finns tre, men egentligen fyra”. I andra kurser har vi talat om hur Bortom töms ut. I denna kurs kommer vi också att se att allt måste tömmas ut och det gäller överallt. Vi kommer att förstå hur allt är försett i ett spel. Vi kommer att få en förståelse om Början och Kvalitéerna som fanns kanske redan Före det ...

 

Tänk om du kunde förstå dig själv att vara en del av den Största Gudomliga Kvalitet som existerar? Kan du släppa taget om din nuvarande tro och öppna din hand för den här utbildningen? Vill du ge dig själv denna gåva? Denna utbildning har nått in i vårt Universum och har vänt folk in i en ny riktning, mot sina rätta Hem och Ursprung. Det har lett till djup enhet, harmoni, förståelse och glädje. Vad skulle det göra för dig?

 

Har du någonsin velat ge något till ditt Högre Jag? Nu kan du.

 

De flesta kunskaper sprids uppifrån och ned och andra kunskaper sprids från botten uppåt. Kunskaper i Bortom är av det sistnämnda slaget. En del av det underbara i denna kurs är att ditt Högre Jag, Guider, Änglar och många Mästare lär sig om "Bortom” genom din utbildning.

 

Men tänk om det finns Högre, Högre Jag, som bor i Bortom och Före, som du kan koppla upp till? Liksom ett Absolut Högre Jag i Bortom och ett Högre Jag i Före? Du kan hjälpa allt som existerar på ett direkt sätt genom att nå in i dessa delar av dig själv. Kanske kan vi inte resa till sådana ställen, men vårat sinne, tankar och energi kan nå in i riktigt stora saker, om vi vet hur. Kanske du kan ha en större roll i livet än vad du någonsin föreställt, som skulle göra att du kan koppla upp dig till saker och arbeta med saker för det Högsta Goda av din Jord, din Skapelse och alla Skapelser, och även Bortom?

 

Även om det kanske låter omöjligt och långtsökt är det möjligt att öppna många dörrar om vi har Sanna Nycklar. Sanna Nycklar typ dammar av oss och hjälper oss att Skina mer. Och att Skina kan ändra en massa saker.

 

Vad händer om du är född att Skina?

 

Allt och alla är en del av Bortom med dess inre väsen. Dessa kurser hjälper oss få kontakt med den essensen så att vi kan öppna upp oss från denna nivån för att nå det Högsta av Allt. Bland information, meditationer och initieringar, finns det dolda öppningar och kunskaper bakom orden, eftersom de berättar historien om den Absoluta Början.

 

Denna Gudomliga Kunskap har varit dold för Alla i Alla Skapelser, tills alldeles nyligen, under de senaste åren. Channie tog med den till Jorden, till den lägsta nivån, och genom att människor tog in den här Kunskapen, började den att sprida sig till vårt Universum genom den delade Själens Högre Jag av de människor som var på kurserna eller tog in denna förståelse. Nu sprider den sig över hela vårt Universum. Vi lever i den Blå Skapelsen, med vårt Universum, ett parallellt Universum och några små Universum. Denna kunskap lärs nu ut i alla de miljontals andra Skapelser av Färg (Color Creations). Det lärs också ut nu på den Nya Jorden.

 

Bortom

 

Bortom är en plats där mänskliga sinnen inte kan nå ännu. Ändå öppnar dessa läror dörren för en liten bit av en förståelse för vad Bortom har att avslöja. Bortom är Ren Gudomlighet bortom alla religioner, och andra andliga läror. Det talar om före ... Före, som betyder innan vår Skapelse själv ens började eller bildades. Före Gud som vi ser det. I en tid då allt som fanns var Gudomlig Energi i en Högre Form och på en Högre Plats.

 

Vi kallar det för Bortom, men också den Heliga Gudomliga Strukturen. Eftersom det talas om strukturen i hur Gudomlighet startade och formerade sig, innan allt blev som nu existerar. Alla, Allt och var och en är en del av Bortom med dess inre väsen. Dessa klasser vill att vi ska kopplas samman med detta inre väsen och öppna upp oss från denna nivå för att nå det Högsta av Allt.

 

Vanligtvis talar vi om att ha ett Högre Jag och vår andliga tillväxt handlar om att nå den nivån. Men tänk om vi kunde gå ännu längre och härifrån, lära våra Högre Jag en förståelse som det inte kan nå själv? Bortom är delvis förståelig och nåbar härifrån, men inte från ditt Högre Jag’s tid och rum. Det innebär att ditt Högre Jag kommer att välkomna denna kunskap och välkomnar det med öppna armar. Ditt Högre Jag kommer att svara med att kanske öppna en länk som du ville ha redan från början av din andlighet. Ibland måste Kunskap läras ut från den lägsta nivån, för att kunna nå den högsta, eftersom den högsta nivån slutat söka efter mer, av belåtenhet i sin perfekta, harmoniska miljö, medan vi, som människor, fortsätter söka.

 

Många människor har en stark känsla för kunskap och information inom dessa klasser. Vissa människor i Världen har rört Bortom med sina tankar genom kanalisering, etc. Men det finns inte några detaljerade uppgifter som har det fulla spektra och djup som dessa klasser som även innehåller kartor och ritningar av Bortom. Det är första gången som denna information presenteras på Jorden. Och författaren till denna kunskap är Channie Centara som har fått denna information genom sitt unika liv.

 

 

 

 

 

Prisuppgifter finner du här.

 

 

Jag gick utbildningarna 2006, 2007 och 2010!

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina