Böner & Affirmationer

 

 

 

Vi har väl alla hört talas om att "tron försätter berg". Och nog är det så, att det du tror på ÄR. Du har hela livet skapat din egen verklighet, hur du än försöker förneka det, utifrån vad du känner och upplever och vad du tror och tänker. Ditt liv är naturligtvis även färgat av dina tidigare liv samt de val du gjorde innan du inkarnerade till detta liv. Och några av de valen du gjorde var att födas exakt den tidpunkten, på exakt den platsen och till exakt den familjen. Var och när har större betydelse än många tror, då Planeterna har stora influenser på våra liv. Var Planeterna befann sig vid just ditt födelseögonblick påverkar faktiskt ditt liv. Av bl.a. dessa anledningar ser ditt liv ut just som det gör.

 

Är du medveten om vad du har för förutsättningar så är det lättare att skapa det liv du vill leva. Du kan inte ändra Planeternas position, men du kan t.ex. förändra ditt sätt att uppleva, känna, tro och tänka. Att använda sig av böner och affirmationer är ett mycket bra sätt att skapa med och de kan se ut hur som helst. Du behöver bara skriva ner på papper hur du önskar leva och sedan lägga ihop dessa ord med ord av ödmjukhet, tacksamhet och kärlek i ett flöde som gör det lätt för dig att läsa. Ju längre text du har, desto bättre. Det skall ta minst ca 20 minuter att läsa texten för att den skall ha önskad effekt. Det är nämligen så att ju längre tid du kan fokusera på en önskan, med tanke och känsla, desto mer implementerar du den i ditt liv. Det blir som en mycket lång "Helig Minut".

 

Affirmationer är ju hopsatta fraser som skall uttrycka våra önskningar, och när de upprepas ofta, med känsla och övertygelse, så blir de sanna. Det är dock viktigt att veta att allting vi säger och tänker i det vardagliga livet är en slags affirmationer. Med det i bakhuvudet så kan vi förstå att alla tankar om fattigdom, krig, svält och oroligheter i största allmänhet alltså införlivas och förstärks ju oftare vi har dessa tankar, är du med?

 

Så, när vi flera gånger dagligen matas med nyheter om sorgliga händelser, ekonomiska oroligheter och andra helt onödiga händelser, så tar vi in dem i våra liv. Och på samma gång förstärker vi energierna av det vi läser, ser och hör. Tänk t.ex. tanken på hur många människor som faktiskt läser, ser och hör dessa nyheter samtidigt som du, vi manifesterar dessa händelser, vilket gör att händelsernas energier får fast mark och upprepas om och om igen.

 

Tänk sedan tanken på om alla vi lika många gånger dagligen läser, ser och hör om underbara och helt fantastiska händelser runt om på Jorden, och endast fokuserade på dessa och andra saker i livet som gör oss lyckliga. Då skulle vi manifestera allt detta underbara, som skulle få fast mark och upprepas om och om igen. Det skulle då leda till en bättre Värld. Så, ju flera gånger dagligen vi har positiva tankar, desto lyckligare blir vi.

 

 

Betina

 

 

Mer kommer senare!

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina