Board of Knowledge

 

 

Board of Knowledge är ett av de äldsta och troligen mest effektiva sätten att hjälpa andra människor med deras andliga utveckling. När tecken från Board of Knowledge ges till någon söker den individuellt efter varje persons ultimata möjligheter till en lyckad harmonisk framtid. Och det spelar ingen roll vem personen är eller vad denna/denne har för tidigare erfarenhet eller intressen inom andligheten, eller om det ens existerar något sådant intresse alls. Board of Knowledge kan ges till alla människor när som helst i livet och dess kraft når alltid fram till precis alla.

 

Dess ursprung är i Bortom, där denna intelligens byggde upp ett 5-uddigt tempel för 17 miljoner år sedan. Det måste alltid finnas en Givare för att något/någon skall kunna ta emot tecken från Board of Knowledge. På Jorden idag finns ett nu flera Givare och ett fåtal lärare! Givaren väljs ut av The Board of Knowledge.

 

Board of Knowledge används av Änglar, Ärkeänglar, Mästare, Ljusväsen och andra Högre varelser i Universum och är alltså en väldigt stark metod att öppna upp vem eller vad som helst till sin egen väg. Alltså även djur, växter, mineraler, planeter, saker, situationer och vad man än kan tänka sig. Vad det handlar om är att öppna upp blockeringar, spärrar av olika slag som ligger i vägen för ens utveckling! Det handlar även om att leda någon på rätt väg, utan att denne behöver snubbla över skräp eller vandra på ett sidospår.

 

Viktigt är att förstå att Board of Knowledge 1-3 inte handlar om eller är någon form av healing. Detta även om det på sätt och vis kan te sig som healing i ett trasigt eller olyckligt liv. The Board of Knowledge hjälper och leder människor rätt, helt efter deras egen tro, förutsättningar med mera. Milt leder den vilsna människor, men den leder även dem som är säkra på sin väg.

 

Som sagt, även Ärkeänglarna ger detta till varandra, så det är helt oberoende av hur "högt" man nått. Faktum är att när vi Givare från Jorden, i Värld 1, ger tecken till ÄrkeÄnglarna i Värld 3 når tecknen fram på en gång och öppnar upp nya vägar för ÄrkeÄnglarna, som de inte ens tänkt på. Medan det kan ta runt 15 år för tecken från ÄrkeÄnglarna att nå oss i Värld 1. Det beror dels på att det går trögare uppifrån och ned, dels deror det på att ÄrkeÄnglarna tänker annorlunda än vi gör och mer skickar för framtiden.

 

Inom till exempel Universell Vit Tids Healing, men även andra healingformer och andliga arbeten, frågar man sin klient eller en potentiell kund om man får arbeta med dem, innan ett arbete inleds. Men vid arbetet med Board of Knowledge behövs inte detta. The Board of Knowledge arbetar på nivåer som vi inte helt kan förstå här på Jorden. Dess öppningskraft går dit den skall och gör det den skall. Den skapar positiva förändringar som helt skall passa in för just den person som är dess mottagare. Och om Board of Knowledge tecken skulle råka sändas för "tidigt" för att en andlig förändring ska kunna ske, så väntar kraften, tecknet/tecknen, till dess att den perfekta tidpunkten i personens liv infaller.

 

Jag är Givare av Board of Knowledge 1, 2, 3 och 4 (samt Board of Knowledge Gems). Och Givandet sker verkligen med själ och hjärta. Klienten kallas Mottagare, just för att den mottager. Sessionen handlar om att Givaren ger flera utomjordiska tecken till Mottagaren, som The Board of Knowledge har valt ut för Mottagaren. Det är möjligt att ha en önskan om en speciell öppning i början av sessionen, man kan också låta The Board of Knowledge ge det/de tecken som är bäst för en själv just nu.

 

Varje Board har 36 tecken och varje tecken öppnar upp en eller flera spärrar. Varje öppning leder oss mot upplysning och harmoni. Och varje tecken kan ge olika öppningar för varje gång, så även om man mottager samma tecken under flera sessioner sker olika öppningar. Det finns 5 Boards, varav den femte är starkast.

 

Man kan välja att gå hur många sessioner som helst, då Board of Knowledge's tecken aldrig blir för gamla. Man växer aldrig ifrån Board of Knowledge, även om man skulle fått alla tecken från alla 5 Boards, vilket många i vårt Universum fått. Upplysning når inte ett slut förrän det hela är över...när vi går tillbaka till Bortom...

 

 

Hur går det till?

 

Boka 1 eller flera sessioner i taget.

 

Avsätt ca 15-25 minuter av din tid för hela sessionen. Betala in pengarna i förväg via PayPal här på hemsidan eller till mitt konto på Forex Bank; 9420-2665236, så att de finns inne på mitt konto innan första sessionen.

 

Tänk på eller uttala högt någon speciell önskan om öppning du vill att The Board of Knowledge ska arbeta med, sedan blundar du, slappnar av och bara känner vad som sker. När vi är klara få du gärna via e-post berätta vad du upplevt och ställa frågor.

 

Jag arbetar med Board 1-4 inom en och samma session, Board 4 har också en helt egen session som du kan läsa om nedan.

 

OBS! The Board of Knowledge är nyckeln som öppnar de dörrar du vill gå igenom, sedan är det upp till dig att faktiskt gå igenom dem. Ibland behöver du vara lyhörd och ta in de signaler livet ger dig, för att lättare/snabbare komma vidare.

 

 

Vad kan du uppleva under sessionen?

 

Det är ytterst individuellt, dels beroende på vilken sorts öppning Board of Knowledge vill ge dig och dels på att alla människor är olika. Så du kan känna vad som helst. Vissa öppningar kan, som sagt, ta en tid på sig för att "sjunka in" medan andra öppningar startar med en gång. Några har känt av tryck över pannan och/eller tinningarna, en del har känt en virvlande energi komma upp längs ryggraden för att sedan ligga runt hjässan under flera minuter, andra har känt sina chakran snurra...

 

 

 

Board 4

 

Board 4 är mycket speciell. Den relaterar till Gudomlighet i en helt annan verklighet än den vi är van vid. En verklighet bortom vårt Universum, bortom vår Skapelse, även bortom Bortom, Före och Början! Detta gör den så annorlunda att vi har svårt att i förväg veta vad den har att erbjuda oss!

 

Healing från Board 4 har en helt unik känsla jämfört med Universell Vit Tids Healing och Bortom-Healing, både för mig som Givare och för dig som Mottagare. Du kan välja att antingen få en session med Board 4-Healing eller en session med 1-7 olika Board 4-öppningar (beskrivna nedan) …eller en session med Board 4-Healing tillsammans med ett eller flera specifika tecken från Board 4 som Board of Knowledge väljer ut för just dig just nu.

 

Nedanstående öppningar finns att välja mellan:

 

1. Gudomlig Andlighet

Bli upplyst på en annan nivå, än den vanliga. Börja hitta din egen inre Gudomlighet.

 

2. Gudomlig Lycka till Livets alla dagar

Lär känna Gudomlig Lycka och börja känna dig fullkomlig i vardagen.

 

3. Heligt Beskyddande Energier

Få ett starkt beskydd av kroppen, medvetandet, psyket, det emotionella samt auran.

 

4. Gudomlig Djuprening

Rena din kropp, själ, ande, solgnista, och solstjärna, din vibration och frekvens, din upplysning och alla dess faser, din tillväxt, dina kunskaper samt alla former av auralager.

 

5. Öppna Tankar och Kreativitet

Få vidgade vyer och nytänkande. Tänk klarare och se en fortsättning när ingen tycks finnas. Bli inspirerad till skapande och konstnärlighet.

 

6. Att Lyckas och att vara Stark

Kom fram, lyckas, bli erkänd och sedd på jobbet, i förhållandet, med barnen, i vardagen etc.

 

7. Strålande Beskydd av Heligt Ljus

Låt strålar lysa upp och trolla bort mörkret, eller det grå och trista i vardagen. Ge livet en livsinjektion av ljus och kraft.

 

OBS! Board 4-sessioner beställs via e-post!

 

 

Solsten

 

Solstenen är en kristall med vars hjälp man i gråväder kan se var solen är på himlen förutsatt att det är molnfritt i zenit. Solstenen användes av vikingar som navigerade i norra Atlanten och har kanske varit en genomskinlig kristall av mineralet kalkspat. Metoden bygger på att kalkspat polariserar solljuset.

 

En solsten laddad med tecken från Board of Knowledge! Varje gång du använder stenen kommer energin av tecknet att höjas till allt högre och högre plan. Stenen kommer att förändra dig för varje gång du bär, arbetar med (mediterar med, tittar på, eller bara håller i stenen). Solstenar håller det laddade tecknet för evigt!

 

 

Programmerat Board-vatten

 

Detta Programmerade Board-vatten är gjort med kombinationer från The Board of Knowledge. Varje flaska innehåller en kombination som består av flera tecken och kombinationerna är alltid mycket speciella och starka.

 

Det finns 4 kombinationer att välja mellan, en kombination för det fysiska, en för det psykiska / emotionella, en för andlig tillväxt och en kombination för att ta bort tung energi.

 

Dessa kombinationer kan användas av vem som helst.

 

1. Fysisk - Denna kombination har ingenting att göra med healing, men det har en inverkan på det fysiska för att växa vidare mot upplysning. Denna kombination påverkar människors fysik (cellulär nivå, etc.) så att den enskilde kommer att uppleva en mer fysiskt levande väg mot upplysning.

 

2. Psykisk / Emotionell - Denna kombination har en positiv effekt för det mänskliga psykiska välbefinnandet. Kombinationen handlar snarare om det emotionella av allt och alla på alla nivåer som känslor finns. Därigenom berör den själ och tanke. Denna kombination hjälper till att lösa de subtilare och mindre uppenbara problemen på livets väg.

 

3. Andligt Växande - Denna kombination stöder din andliga tillväxt. The Board of Knowledge känner till din Ursprungliga Perfektion och Gnista av Renhet. Detta vatten förbättrar din koppling till denna Ursprungliga Perfektion.

 

4. Hemfrid / Harmoni - Denna kombination påverkar negativitet och dysfunktion i miljön. Den ger harmoni och frid i hemmet, från dispyter, bråk, bekymmer (ekonomiska, fysiska, etc.), negativa energifält, spöken. Kan användas i bostäder, personlig egendom och på offentliga platser.

 

 

Personligt Programmerat Board-Vatten

 

 

3 av de 4 kombinationerna kan du välja att få personligt programmerade, för det fysiska, för det psykiska / emotionella och för andlig tillväxt. När du väljer det Programmerade Board-vatten du vill köpa, kommer vattnet alltså dessutom att laddas med tecken som The Board of Knowledge väljer åt dig personligen.

 

Dessa kombinationer med enskilda tecken skall endast användas av den person de blivit programmerade för.

 

 

Gör så här:

 

För att använda det Programmerade Board-vattnet för det fysiska, psykiska och andliga - placera en droppe i ett glas (224 ml) vatten och drick. OBS! Blanda inte kombinationerna. 1 droppe ger full styrka! Så du dricker alltså 1 glas med 1 droppe för varje kombination. Och det räcker med 1 glas med 1 droppe varje dag. Flaskorna med dessa kombinationer är 10 ml-flaskor med pipett och ger ca 200 droppar, det är 200 dagar!

 

För att ge mer harmoni i hemmet och ta bort tung energi - placera en droppe i varje hörn inne i huset (4 droppar) och 1 droppe i varje hörn utomhus för tomter. Du kan även placera en droppe i varje hörn av ett eller flera rum. Det är allt som behövs. Flaskorna med denna kombination finns snart också på 30 ml-flaskor som ger ca 600 droppar.

 

 

OBS! Jag har också förmågan att ladda ett glas vatten eller något annat på distans med ett personligt Board of Knowledge-tecken för dig eller en vän! Sänd uppgifter om tinget och vem som skall det, via e-post, betala, och jag laddar det.

 

Fler Board-vatten från Board 4 kommer senare!

 

Gör dina köp under fliken Boka / Beställ i menyn. OBS! Möjligheten att handla Board-vatten kommer snart igen.

 

OBS! Board 4-sessioner beställs via e-post!

 

 

 

Betina

 

 

Jag gick utbildningarna maj 2010, juni 2012, jan 2014 och apr 2016!

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina