Astrologi & Numerologi

 

 

 

Din Livsväg i Astrologin

 

Som jag nämnt på sidan om ”meningen med livet” så anser jag att det är meningen att man ska hitta sig själv, sin själ, sitt Jag. Och för att veta vägen dit kan man ta hjälp av det som står ”skrivet i stjärnorna”, som man brukar säga. Faktum är att det faktiskt står skrivet i stjärnorna. I deras placering och i deras inflytande på oss människor, det kallas Astrologi. Det har vi hört om i alla tider, men långt ifrån alla har tagit det på allvar.

 

Astrologin hör till Världens äldsta yrken och det finns fornlämningar som visar att man studerade Månens faser för 20 tusen år sedan. Man kan också se i skrifter från 2400 år före Kristus att man redan då formulerade teser om sambanden mellan bl.a. Solens och Månens beteende och människornas liv. Någon som på 2000-talet före Kristus nedtecknade många visdomsord, vilka kopplar samman naturens beståndsdelar till en enhet, är Thoth, här är en av hans kända fraser; ”Såsom i himmelen, så ock på Jorden” (As Above, So Below).

 

Vad de flesta kopplar ihop med ordet Astrologi är ”dagens horoskop” eller ”ditt års-horoskop” o.s.v. som vi kan läsa i allehanda tidningar, dessa är dock alldeles för generella och är, enligt mig, någonting man ska ta med en nypa salt. I Astrologin tittar man nämligen på långt många fler aspekter än var Solen och Månen stod på himlen när vi föddes.

 

 

Informationen utökas snart!

 

 

Din Livsväg i Numerologin

 

Jag har alltid tyckt att siffror är kul, kanske är det därför jag har ett bra sifferminne :)

 

Siffror betyder mer för oss människor än de flesta vet, de innehåller var och en sin specifika frekvens, en ton. Och tillsammans med en annan siffra sammansmälter de båda till en ny ton och denna frekvens får en ny innebörd. Siffror är alltså också energier. Och varje gång vi tillför en ny energi, och blandar oss med denna, så ändras frekvensen inom oss.

 

Innan vi kom ner till detta Jordeliv visste vi vad vi ville att just det här livet skulle ge oss. Och för att vi skulle ha just de rätta förutsättningarna för att komma till ”Livsmålet”, med alla de erfarenheter vi behövde för detta, så såg vi till att födas under just den tidpunkten vi föddes. Vi valde våra föräldrar, och även de namn vi skulle bära genom livet. Ingen slump alltså.

 

Nu ska vi ta och titta lite närmare på detta med siffrans betydelse för oss, varje människa och vår Livsväg.

 

 

Livsvägs-nummer

 

Livsvägs-numret är summan av födelsedatumet. Det finns tre sätt att räkna ut vad man har för Livsvägs-nummer. Vi tar mitt födelsedatum som exempel, dag 23, månad 10, år 1968:

 

23+10+1968=2001 2+0+0+1=3 (3)

2+3+1+0+1+9+6+8=30 3+0=3 (30/3)

2+3=5 1+0=1 1+9+6+8=24 (2+4=6) 5+1+6=12 1+2=3 (12/3)

 

Som ni ser är jag en 3:a hur vi än räknar. Vi väljer att använda oss av det första exemplet genom resten av sidan, där vi adderar varje komponent innan vi reducerar till en enkel siffra, i mitt fall siffran 3.

 

Det finns inom varje Livsväg en positiv sida och en negativ sida. Den man helst ska leva efter är den positiva sidan, detta för att man ska lyckas på sin Livsväg. Allt som oftast lever vi dock mittemellan dessa och når inte riktigt fram. Nu har vi chansen att göra något åt det, genom att vi upplyses om vår Livsväg och väljer att helt leva efter den positiva sidan.

 

Här nedan finns en beskrivning av varje Livsvägs-nummer. Jag har tillåtelse av Michael McClain att översätta och publicera originaltexten här på min sida. Jag lägger snart ut ytterligare spännande material.

 

Betina

 

 

 

1 (10/1, 19/1)

 

Livsväg 1 tyder på att du gick in i detta liv med sådana färdigheter som gör att du ganska lätt kan bli en ledartyp. Din karaktär är laddad med individualistiska önskningar, ett krav på självständighet, och behovet av personligt uppnående. Många av våra militära generaler, företagsledare och politiska ledare är män och kvinnor som har Livsväg 1. När du visar positiva 1-drag är ditt sinne kapabelt till betydande kreativ inspiration, och det har den entusiasm och det driv att kunna åstadkomma en hel del. Du är mycket bra på att få bollen i rullning, att initiera nya projekt är din starka sida. Du är i ditt bästa när du konfronteras med hinder och utmaningar då du bekämpar dessa med styrka och djärvhet. Detta både i det fysiska och i inre varianter av styrka. Med denna styrka kommer fullkomlig vilja och förmågan att leda. Som en naturlig ledare har du en känsla för att ta hand om vilken situation som helst. Du har en tendens att göra detta, även om det ibland, inte är lämpligt för dig att göra det.

 

Högst originell, kan du ha talanger som uppfinnare eller innovatör av något slag. I vilket arbete du än väljer kan din självständiga attityd synas igenom. Du har mycket starka personliga behov och önskemål, och du känner att det alltid är nödvändigt att följa din egen övertygelse. Du tröttnar på rutin och mycket detaljerade uppgifter ganska snabbt.

 

Du är ambitiös och bestämd i att främja dig själv. Även om du kanske döljer faktumet av sociala skäl, kan du vara självcentrerad och kräver att få din väg igenom i många sammanhang. Med det sagt, anses du för det mesta som mycket bra sällskap, vänlig, godmodig, och en underbar konversatör. Människor gillar dig och dras till dig. Det är bra att de gör det, eftersom du är mycket känslig för ogillande och du hanterar det inte så bra.

 

Det finns flera sätt som den negativa sidan av 1 kan dyka upp. 1:an har alltid potential för storhet som ledare, men de kan misslyckas som efterföljare. Tyvärr, måste du ibland följa ett tag innan du får leda och detta kan vara en svår tid. När Livsväg 1-personen inte är fullt utvecklad och istället uttrycker den negativa sidan av detta nummer, kan uppträdandet förefalla mycket beroende snarare än oberoende, särskilt under de tidiga åren. Om du uttrycker detta negativa drag i nummer 1, kommer du sannolikt att vara mycket missnöjd med din situation, och längta efter självständighet. Detta kan definieras som den svaga eller beroende sidan av den negativa 1-Livsvägen. På den starka sidan av denna negativa kurva, kan 1- energin bli för egennyttig, självisk och egoistisk. Undvik att vara alltför diktatorisk och krävande.

 

 

 

2 (11/2, 20/2)

 

Livsväg 2 tyder på att du gick in i detta liv med en andlig kvalitet i din makeup vilket tillåter dig att vara en av fredsmäklarna i samhället. Dina styrkor kommer från en förmåga att lyssna och ta till dig. Du är en fixare, en medlare, och en mycket diplomatisk typ av person som använder övertygande kompetens snarare än kraftfullhet att bana din väg i Världen. När du omfamnar samt uppvisar styrkan av din andliga sida, är du intuitiv, föregångare, idealistisk och visionär. Dessa ytterligheter gör dig intressant med mycket att erbjuda samhället. Du har potential att bli en djup-tänkare, och utan tvekan intresserad av att förstå många av livets mysterier och mer spännande aspekter.

 

Om du lever med de positiva egenskaperna för Livsväg nummer 2, är du benägen att ha den mest delikata förmågan att vara balanserad och rättvis. Du ser klart hela spektrumet av synvinklar i något argument eller en situation, och på grund av detta kan folk be dig vara en medlare. I denna roll har du möjlighet att lösa tvister med den mest opartiska stil. Det finns uppriktig omtanke om andra, du tror det bästa om människor, och vill det bästa för dem. Du är ärlig och öppen i tanke, ord och handling. Du utmärker dig i vilken form av gruppaktivitet som helst där din kompetens för att hantera och blanda människor kan användas effektivt. Uppträdande och finkänslighet markerar ditt sätt med andra, och du dominerar inte en grupp eller en situation. Du är mästaren på kompromiss och att upprätthålla harmoni i din miljö. Som den ultimata lagspelaren, kräver du aldrig beröm eller erkännande.

 

På många sätt är du en vane- och rutinmänniska, och du gillar din väg och ditt mönster väl slitet och bekant. Din förmåga att analysera och göra korrekta bedömningar är ett underbart naturligt drag du tar med dig till näringslivet. Du strävar efter fullständig exakthet och till och med perfektion i ditt arbete. Kanske du inte är en ledare, men du är en visionär och en väldigt begåvad idé-person.

 

På den negativa sidan av 2:an, är nervös energi ofta ett observerat drag. På grund av detta, kan du ses som en extremist som ibland är fanatiker att uttrycka gillande och ogillande. Nervösa spänningar kan föra den normalt lättsamme 2:an in i ett tillstånd av känslomässig upprördhet, som för de omkring dig, kan tyckas så ur karaktär. I själva verket kan 2:an ibland bli överkänslig. I vissa fall kan styrkan hos 2:an också bli dess svaghet. Du kan ibland finna det svårt att avgöra vad du ska göra. 2:or kämpar ofta mot obeslutsamhet. Att fatta beslut och få fart på ditt liv, så att säga, kan vara en utmaning. Det finns en tendens för många 2or att hysa känslor av oro och missnöje med prestationer och personlig utveckling i livet. Det största hindret och svårigheten du kan möta är den av passivitet och ett tillstånd av apati och slöhet. Den negativa 2:an kan vara mycket pessimistisk. När detta sätter in till någon som helst grad, kan du åstadkomma mycket lite. Om du lever på den negativa sidan av 2, kan du sakna sunt förnuft, och du är ganska ofta oförmögen att skilja mellan fantasi och verklighet.

 

Även de mer positiva individerna med Livsväg 2 kommer att föredra en mer älskvärd och mindre konkurrensbetonad miljö, ofta flyr de näringslivet. Du kan bäst tjäna samhället i strävan att utnyttja dina kunskaper av vägledning och rådgivning. Mycket av din idealism är folkorienterad och ganska humanitär i karaktären. Du förväntar dig en hel del av dig själv.

 

 

 

3 (3, 12/3, 21/3, 30/3)

 

Livsväg 3 indikerar att du gick in i detta liv med en stark känsla av kreativitet och med underbara kommunikationsförmågor. Prestation för dig kommer troligtvis genom att engagera dina geniala uttryck. En verkligt begåvad 3:a har de mest exceptionella innovativa färdigheter, normalt i det verbala riket, skriva, tala, agera eller liknande strävanden. Här är vi benägna att hitta Världens underhållare, ljusa, bubblande, glittrande människor med mycket optimistiska attityder. Den ljusa sidan av denna Livsväg betonar harmoni, skönhet och nöjen, att dela dina uppfinningsrika talanger med Världen. Att fånga din förmåga i kreativt självförverkligande är det högsta uppnåendet för den här Livsvägen.

 

Livet är i allmänhet levt till fullo, ofta utan mycket oro över morgondagen. Du är inte särskilt bra på att hantera pengar på grund av en allmän brist på bekymmer för det. Du spenderar dem när du har dem och inte när du inte har dem.

 

3:or älskar kontakt med människor. Egenskaperna hos 3:an är värme och vänlighet, en god konversatör, social och öppen. En bra talare både med utgångspunkt från att vara en fröjd att lyssna på, men ännu viktigare, en som har förmågan att lyssna till andra. Därför producerar Livsväg 3 personer som alltid är ett välkommet komplement till vilken social situation som helst och vet hur man får andra att känna sig hemma. Inställningen till livet tenderar att vara oerhört positivt. Ditt sinnelag är nästan säkert soligt och öppenhjärtigt. Som en glad och ofta inspirerande person är du ständigt sökande och behöver stimuli av liknande personer.

 

Det finns en avlägsen sida till din 3-Livvsväg, också. Detta kommer som en överraskning för personen och för de som tror sig vara väl förtrogna. 3:an är faktiskt en mycket känslig själ. Sårad, kan du enkelt dra dig tillbaka in i ett skal av dyster tystnad under längre perioder. Ändå klarar 3:an småningom med alla de många motgångar som uppstår i livet och studsar lätt tillbaka för mer. Det är oftast lätt för dig att hantera problem eftersom du kan fritt erkänna förekomsten av problem utan att låta dem få ner dig alltför länge. På grund av din egen känslighet för att bli sårad, har du ett omtänksamt sinnelag och verkar vara mycket medveten om andra människors känslor.

 

I romantik är 3:an en mycket het och lojal älskare. Kärleksaffärer som inte går bra kan lämna ärr som verkar dröja sig kvar. Emotionella upplevelser av alla slag tenderar att djupt beröra 3:an och dramat kan ta lite tid att spela ut. Tyvärr lockar 3:ans givna sinnelag ofta krävande partners. Som med de flesta av livets frågor för Livsväg 3, är balans i relationer illusoriska.

 

Ditt stora test med Livsväg 3 är att styra dina toppar och dalar. Du kommer inte att överleva så bra i en rutinmiljö eller när du står under dominant ledning. Långsamt tänkande och alltför kontemplativa människor tenderar att frustrera dig, och du fungerar inte så bra med den här typen, om du så arbetar för, med eller under dem. Din sprudlande natur kan ta dig långt, särskilt om du någonsin klarar av att fokusera dina energier och talanger.

 

För det fåtal som lever på den negativa sidan av denna Livsväg, kan en 3:a vara så nöjd med glädjen av att leva att livet blir lättsinnigt och ytligt. Du kan skingra dina förmågor och uttrycka liten känsla av mening. 3:an kan vara en gåta, till synes utan anledning kan du bli trumpen och tenderar att dra sig tillbaka. Eskapist-tendenser är inte ovanligt med Livsväg 3, och du finner det mycket svårt att rätta in dig på en plats eller i en situation. Akta dig för att bli kritisk mot andra, otålig, intolerant eller alltför optimistisk.

 

 

 

4 (4, 13/4, 22/4, 31/4, 40/4)

 

Livsväg 4 tyder på att du gick in i detta liv med ett naturligt skaparlynne för planering, fixande, byggande, och på något sätt med praktisk tillämpning och intellektuell kompetens, som gör att saker och ting fungerar. Du är en av de mest pålitliga, praktiska och Jordade personerna, hörnstensmedlemmarna i samhället. Faktum är att som Livsväg 4, är du en byggare av samhället. Gräddan av gruppen på denna Livsväg kan vara en samhällets byggmästare. Om du är bland dessa högt begåvade människor, har du en idealistisk karaktär som är förankrad i praktiken, så att du kan tänka ut storslagna, långtgående planer och genomföra dem till slutet. Om du önskar och är villig att arbeta för det, kan du nå enorm framgång, anseende och berömmelse. Självklart blir inte alla med en 4-Livsväg känd.

 

Alla med denna Livsväg har förmågan att ta order och att genomföra dem med engagemang och uthållighet och många 4:or lever och arbetar lyckligt i denna omgivning. Men ofta är Livsväg 4 entreprenören och företagsledaren i samhället. I båda rollerna, kräver du alltid lika mycket från dig själv som du gör från andra, och ibland mycket mer.

 

Du har den typ av viljestyrka som ofta misstas för ren envishet. Du tänker inte på dig själv som envis, men dina ärliga övertygelser och det evigt direkta talet gör att du framstår som helt outtröttlig. När ett beslut fattas, kommer det att fullföljas till slutsatsen, rätt, fel, eller likgiltigt. Du är mycket fast i ditt sätt och beslutsam att hantera saker på det sätt du är så säker på att de ska hanteras. Din målmedvetenhet och förmåga att få jobbet gjort gränsar till besatthet. Du är en underbar chef med ett stort sinne för hur man får jobbet gjort.

 

Du är en utmärkt organisatör och planerare på grund av din medfödda förmåga att se saker med ett mycket sunt förnuft och på ett praktiskt sätt. Detta beror på en stark önskan att vara en perfektionist i ditt arbete. Planering är nödvändig för att undvika fel. Det är mycket sannolikt att en Livsväg 4-person uppfann att göra-listan, eftersom det är den sällsynta Livsväg 4:an som inte har en att göra-lista vid sin sida hela tiden. Ditt liv är programmerat på ett ordnat sätt som tillåter dig att katalogisera och hantera flödet av idéer och aktiviteter som fyller din dag. Faktum är att du verkar fungera bäst när du är under press och står inför en tuff uppsättning problem.

 

Lojal och hängiven gör du det bästa av ditt äktenskap, och du är alltid en bra ombesörjare. Vänner kan vara få till antalet, men du är mycket nära dem och när vänskapsband görs, varar de ofta livet ut.

 

Nummer 4 är fast förknippad med elementet jord från vilket det vinner sin styrka och total känsla av verklighet. Du är en av de mest pålitliga personer du känner. Om tålamod och beslutsamhet någonsin kan vinna, är du säker på att nå stor framgång i livet. Ofta uppmanas du att ta hand om andra, att avsluta det som de har startat. Det kanske inte verkar rättvist och förmodligen är det inte det, men det kan vara nyckeln till ditt fullbordande och anseende.

 

Den negativa sidan av 4:an kan visa sig vara dogmatisk till ett överskott, trångsynt och förtryckande. En hel del ytliga människor ger dig avsmak, och du saknar takt för att hålla dina känslor från att vara helt uppenbara för alla runt omkring. Dessutom har den negativa 4:an en dålig tendens att fastna i den dagliga rutinen av saker och ting, förbiser hela bilden och de stora möjligheter som tittar in då och då.

 

 

 

5 (5, 14/5, 23/5, 32/5)

 

Livsväg 5 tyder på att du gick in i detta liv med en högt framåtskridande inställning, med attityden och kompetensen att göra Världen till en bättre plats. Nyckelordet för din Livsväg är frihet. I jakten på frihet, är du naturligt mångsidig, äventyrlig, och avancerad i ditt tänkande. Du är en av de människor som alltid strävar efter att finna svar på de många frågor som livet utgör. Ordstävet för den positiva 5-Livsvägen är ständig förändring och förbättring. Du vill vara helt ohämmad, då detta nummer oftast är förknippat med en produktiv användning av just frihet.

 

Du kan vara en av de mest medkännande människorna eftersom 5:an säkerligen är den mest frihetsälskande och medkännande Livsvägen. Din kärlek till frihet omfattar mänskligheten i stort, och omsorg för din medmänniska, hennes frihet och hennes välbefinnande, kan vara det främsta i ditt sinne. En stor Livsväg 5-president, Abraham Lincoln utfärdade Befrielsekungörelsen, och stoppade slaveriet i Amerika.

Som den ultimata progressiva tänkartypen, är dina potentialer i regeringen, lagen, och andra maktpositioner obegränsade.

 

Du är en god kommunikatör, och du vet hur man motiverar människor runt omkring dig. Detta kan vara din starkaste och mest värdefulla egenskap. På grund av denna färdighet, och din fantastiska humor, är du sannerligen född till en naturlig säljare. Denna förmåga att sälja och motivera sträcker sig till vilken form av fysisk produkt som helst, hela vägen igenom vilka idéer eller begrepp du än omfamnar.

 

Du avskyr rutin och tråkigt arbete, och du är inte särskilt bra på att hålla dig till vardagliga sysslor som måste vara klara i tid. I genomsnitt är nummer 5’s personlighet tämligen obekymrad, lever för idag, och oroar sig inte för mycket för morgondagen. Det är också viktigt för dig att hitta ett jobb som ger tankeväckande uppgifter snarare än rutin och överflödigt ansvar. Du gör bäst i att hantera människor, men det viktiga är att du har möjlighet att uttrycka dig i alla lägen. Du har en medfödd förmåga att tänka igenom komplexa frågor och analysera dem snabbt, men sedan fara iväg till något nytt.

 

En kärlek till äventyr kan dominera ditt liv. Detta kan ske i form av mental eller fysisk manifestation, men i båda fallen, ryser du av spänning inför chansen för utforskning och gassande nya stigar. Säkert tillhör du en grupp som anses vara den mest Världsliga och bereste. Klart är att du inte nobbar ett bra äventyr. Du har en hel del av risktagaren i din makeup. Om du inte lägger dina pengar på spel, är du säkert öppen för en mängd olika risker i vardagen. Att ha en konservativ inställning är helt enkelt inte i din natur.

 

I romantik, hatar du att vara bunden och begränsad. Detta innebär inte nödvändigtvis att du är otrogen eller promiskuös, men det betyder att en bra partner för dig måste förstå din natur. En relation som bygger på svartsjuka och med täta ramar kommer inte att fungera alls för dig. En partner som förstår ditt behov av att vara fri och betrodd kommer att se dig som pålitlig, även om du inte är ständigt tillgänglig och helt plikttrogen. Det är viktigt för dig att umgås med människor med ett liknande sinne, och att försöka undvika de som är för allvarliga och krävande.

 

Om du lever på den negativa sidan av Livsväg 5, är du benägen att vara mångsidig, men lider en liten brist på riktning, och det finns förvirring kring din ambition. Rastlös, missnöjd och impulsiv, kan du studsa från ett jobb till nästa utan att åstadkomma mycket alls. En negativ Livsväg 5 kan bli mycket oansvarig för uppgifter och beslut som rör hem och näringsliv. Det totala drivet efter upplevelse och äventyr kan resultera i att du blir självisk och helt omedveten om känslorna hos dem omkring dig.

 

 

 

6 (6, 15/6, 24/6, 33/6)

 

Livsväg 6 tyder på att du gick in i detta liv med verktyg för att bli den ultimata vårdaren, en ledstjärna för sanning, rättvisa, rättfärdighet och tjänande. Dina faderliga eller moderliga, som fallet kan vara, instinkter med Livsväg 6 överstiger alla andra med bred marginal. Vare sig i hemmet eller på arbetsplatsen, är du den dominerande vårdaren och familjens överhuvud. Medan 6:an får ta betydande ansvar i samhället, kretsar livet kring det närmaste hemmet och familjen, för detta är den mest hemkära av siffror. Konservativa principer och övertygelser är djupt rotade och definierar din karaktär.

 

Du är idealistisk och måste känna dig nyttig för att vara lycklig. Det största bidraget du ger är rådgivning, service och ett ständigt närvarande stöd. Du är en humanitär av första graden. Det är din roll att tjäna andra, och du börjar i hemmiljö. Du är väldigt mänsklig och realistisk till livet, och du känner att det viktigaste i ditt liv är hemmet, familjen och vännerna.

 

Detta är Livsvägen relaterad till ledarskap med gott exempel och antagande av ansvar, därför är det din skyldighet att plocka upp bördan och alltid vara redo att hjälpa. Om du är som de flesta med Livsväg 6, är du en som villigt kommer bära mycket mer än din beskärda del av vilken last som helst, och du är alltid där när det behövs. I samband med detta tar du makten och blir ofta en auktoritet över situationen.

 

I romantik, är 6:an lojal och hängiven. Som en vårdande typ, är du benägen att attrahera partners som är något svagare och mer behövande än dig själv, någon du kan ta hand om och skydda. Den viktigaste ingrediensen som måste råda i relationen är fullständig harmoni. Du fungerar inte bra i stressiga förhållanden som blir utmaningar för dig att kontrollera. Det är samma sak med vänner, du är lojal och pålitlig. Men det finns en tendens för dig att bli dominerande och kontrollerande.

 

Det är troligt att du känner dig manad att fungera med kraft och medkänsla. Du är en sympatisk och vänlig person, generös med personliga och materiella resurser. Visdom, balans och förståelse är hörnstenarna i ditt liv, och dessa definierar din syn på livet i allmänhet. Din extraordinära visdom och förmågan att förstå andras problem är benägen att börja från tidig ålder. Detta tillåter dig att enkelt överbrygga generationsklyftan och spela en viktig roll tidigt i livet.

 

Livsväg nummer 6 producerar faktiskt få negativa exempel, men det finns vissa utmärkande fallgropar för Livsvägen. Du kan ha en tendens att bli överväldigad av ansvar och en slav åt andra, särskilt medlemmar av din egen familj eller nära vänner. Det är lätt för dig att falla in i ett mönster av att vara alltför kritisk mot andra, du har också en tendens att bli för hård mot dig själv. Missbruk av denna Livsväg producerar tendenser hos dig som överdrivande, överextravagans och självgodhet. Blygsamhet och ödmjukhet kanske inte flyter lätt. Att påtvinga ens åsikter på ett störande eller inblandande sätt måste vara en bekymmersam sak.

 

 

De naturliga bördorna för detta nummer är tunga, och i sällsynta fall avsäger sig personer med denna Livsväg ansvar. Detta förkastande av ansvar kommer att få dig att känna dig väldigt skyldig och obehaglig, och det kommer få mycket skadliga effekter på dina relationer med andra.

 

 

 

7 (7, 16/7, 25/7, 34/7)

 

Livsväg 7 tyder på att du gick in i detta liv med en gåva för utredning, analys och lyhörd observation. Du är en tänkare av första graden. Du utvärderar situationer mycket snabbt, och med häpnadsväckande precision. Som ett resultat, är du noggrann och fullständig i ditt arbete, perfektionisten som förväntar sig en hög standard från alla andra, också.

 

En Livsväg 7-person är en lugn och tillgiven själ. Men du aktar dig noga i din relation till folk. Det är lätt för dig att upptäcka bedrägeri och känna igen oärligt folk, och du undviker dem. Du är inte en som har en bred krets av vänner, men när du väl accepterar någon som vän, är det för livet. Det är som om du måste lära känna någon mycket bättre innan du låter muren som omger dig att rivas. Du är troligen en mycket charmig och elegant person med stor balans och en snabb kvickhet. Det finns dock en exklusivitet runt dig. Du är förmodligen inte en väldigt social person. Ditt reserverande tas ofta för att vara distansering, men egentligen är det inte alls det. Det är bara en täckmantel för din grundläggande känsla av osäkerhet. Det finns ingen brådska, det tar tid för dig att värma upp för nya vänner. Klubbar och organisationer är av lite intresse för dig, du är inte en anhängare.

 

Du gillar faktiskt att vara ensam och borta från hets och jäkt i det moderna livet. På många sätt skulle du ha passat in bättre i äldre tid då tempot var lugnare. Du behöver en hel del lugn tid till att vara med dina egna inre tankar och drömmar. Du ogillar folksamlingar, buller, distraktioner, och förvirring.

 

Den överväldigande styrkan i nummer 7 återspeglas i djupet av tänkandet som visas, du kommer att samla kunskap från praktiskt taget alla källor du hittar. Intellektuellt, vetenskapligt och flitigt, accepterar du inte en premiss förrän du har dissekerat ämnet och kommit fram till din egen oberoende slutsats.

 

Detta är ett mycket andligt nummer och det betecknar ofta en sorts andlig visdom som blir uppenbar i en ganska tidig ålder. En inbyggd inre guide som ger en stark känsla av intuition kan få dig att vara som en lag åt sig själv. Oavsett vilken andlig position du tar, traditionell eller bisarr, kommer du att hålla fast vid det med glöd. När du har bestämt en sak, är det nästan omöjligt att få dig att se över frågan. Anpassningsförmåga är inte din stil, och förändring är för dig en sällsynthet.

 

 

Du litar starkt på dina erfarenheter och din intuition, snarare än att acceptera råd från någon. Dina föraningar brukar visa sig vara mycket exakta, och då du vet detta, följer du de riktningar som vägleds dig.

 

I den mest negativa användningen av 7:ans energier, kan du bli mycket pessimistisk, likgiltig, grälsjuk, och hemlighetsfull. En Livsväg 7-person som inte lever livet fullt ut och framskrider genom erfarenheter, är en hård person att leva med på grund av en allvarlig brist på hänsyn till andra. Det finns en så negativ inställning. 7:or kan faktiskt när de verkar på den negativa sidan producera en mycket självisk och bortskämd individ och att leva med en kan vara en utmaning. Detta kan vara orsaken till att vissa 7:or faktiskt föredrar att leva ensam. Om du har några av de negativa egenskaperna är de mycket svåra att bli av med eftersom du tenderar att känna att Världen verkligen är skyldig dig ett uppehälle eller att du på något sätt inte är rättvist behandlad.

 

Lyckligtvis är den negativa 7:an inte den typiska 7:an, åtminstone inte utan vissa förmildrande positiva egenskaper. Detta nummer är ett som verkar ha en del större hopp från toppar till dalar. Stabilitet i känslor kan vara svårfångat för dig.

 

 

 

8 (8, 17/8, 26/8, 35/8)

 

Livsväg 8 tyder på att du gick in i detta liv beväpnad till att leda, styra, organisera och regera. Du är väldigt ambitiös och målinriktad. Du kommer att vilja använda dina ambitioner, dina organisatoriska förmågor och ditt effektiva sätt till att forma en tillfredsställande nisch för dig själv. Om du är en positiv 8 är du begåvad med enorm potential för att tänka ut långtgående planer och idéer, och besitter även uthållighet och självständighet för att följa dem till fullbordande. Kort sagt, du var född till att vara chef.

 

Du vet hur du hanterar dig själv och din omgivning. Din förmåga att bedöma karaktär och potential hos människor runt omkring dig är en tillgång som används till din fördel. En stor del av din framgång i livet kommer från hur hårt du arbetar. Denna Livsväg är den mest benägna att producera arbetsnarkomaner. Men din förmåga att känna igen bra människor och engagera dem i dina strävanden är en speciell egenskap som inte ska förbises. Det finns en inspirerande kvalitet i din makeup som gör att du kan bli en stor ledare. Du är praktisk och stadig i din strävan efter större mål, och du har modet av din övertygelse när det gäller att ta nödvändiga chanser för att få ett försprång.

 

Med Livsväg nummer 8 är du fokuserad på att lära dig om den tillfredsställelse som står att finna i den materiella världen. Livsväg 8 producerar många mäktiga, självsäkra och materiellt framgångsrika människor. De flesta av dina angelägenheter involverar pengar och att lära av den makt som kommer med sin rätta manipulation.

 

Denna Livsväg är kanske den som är mest ivrig och angelägen om en status som ett yttersta mått på framgång. Du vill bli uppmärksammad för ditt hårda arbete och din prestation. Uppnåendet av utmärkelser och acceptans i klubben av verkställande ledarskap är så viktiga. För detta, kan du finna dig mycket väl lämpad att tävla i näringslivet eller på den politiska arenan.

 

I relationer, är du uppriktig, ärlig och ihärdig. Du kan vara väldigt förälskad, men akta dig så att du inte är för upptagen och frånvarande för att visa det. Att vara den generösa försörjaren är inte alltid en lämplig ersättning för att visa hängivenhet och tillgivenhet på mer personliga vis. Du har ett stort behov av nära personliga relationer för att minska och på något sätt mjuka upp din karaktär. Du måste hitta tid för kärlek och bevara den som ett viktigt projekt i ditt liv.

 

Den negativa 8:an kan vara diktatorisk och ofta hämma entusiasm och bemödanden hos medmänniskor i omgivningen. Ofta utesluter styrkan i dess egen personlighet nära känslor för andra människor som de kommer i kontakt med. Materiell vinning och belöningar blir ofta frågor av yttersta vikt, även till försummelse av familj, hem och sinnesfrid. Hängivenhet för framgång kan bli en besatthet. Emotionella känslor är ofta undertryckta av den negativa 8:an, vilket resulterar i isolering och ensamhet. Alla Livsväg 8-personer måste undvika att utesluta andras åsikter.

 

 

 

 

9 (9, 18/9, 27/9, 36/9)

 

Livsväg 9 tyder på att du gick in i detta liv med ett överflöd av dramatiska känslor i kombination med en stark känsla av medkänsla och generositet. Nyckeln till karaktären hos en Livsväg nummer 9-person finns i deras humanitära inställning. Även genomsnittet av dessa med Livsväg 9 har extremt medkännande tendenser.

 

Vanligtvis ger detta nummer en individ som är mycket pålitlig och ärlig, och en som osannolikt hyser någon form av fördomar. Uppenbarligen är detta en ganska hög grad, men du är i själva verket en person som känner mycket djupt för individer mindre lyckligt lottade än dig själv, och om du har möjlighet att hjälpa, kommer du säkerligen göra det. 9:an, som är det högsta av de ensiffriga talen, har ett upphöjt läge i fråga om ansvar för mänskligheten.

 

Materiell vinning inte är alltför viktigt, även om kvaliteten på en del Livsväg 9-folk är sådan att de materiellt premieras på mycket märkbara sätt. I detta är dock 9:or inte benägna att bli rika, eftersom de är väldigt generösa, ibland överdrivet, och har oftast en lätt fånget, lätt förgånget attityd till pengar. Den sällsynta 9:an har en helt osjälvisk attityd, ger upp materiella ägodelar för det gemensamma bästa.

 

Livsväg 9 indikerar att du har en pondus. Du har förmågan att få vänner mycket lätt, eftersom man är attraherad av din magnetiska, öppna personlighet. Du kan faktiskt vara en av dem som är allmänt optimistisk och hjärtligt vänlig och sympatisk. Du träffar folk enkelt och blir snabbt vän på grund av din öppenhet och ditt älskvärda väsen. Ditt trevliga sätt sätter dig ofta i täten oavsett område för strävan du fullföljer.

 

Relationer kan vara svårt för dig eftersom det är svårt att hitta en balans som fungerar effektivt. Om din partner är en som delar din givandeattityd, kommer förhållandet vara lyckligt och varaktigt. Å andra sidan, om du väljer en partner som fokuserar på materiella frågor, uppstår snabbt problem.

 

Du tenderar att vara ganska känslig, då du ser Världen med mycket känsla. 9:ors mycket djupt förstående av livet manifesteras ibland i det konstnärliga och litterära fältet. Om teater och agerande inte är din starka sida, blir det säkerligen ett område av stort intresse och potential. På samma sätt kanske du kommer kunna uttrycka dina djupa emotionella känslor genom att måla, skriva, genom musik eller andra konstformer.

 

Syftet med livet för dem med Livsväg 9 är ofta av en filosofisk karaktär. Domare, andliga ledare, helare och lärare har ofta mycket 9 energi. Numret lutar mindre åt den konkurrensbetonade miljön i affärslivet och kan kanske finna den besvärlig.

 

Liksom alla Livsvägs-nummer har 9:an sin negativa sida. På grund av den krävande karaktären i de verkligt positiva 9:orna, tenderar många att misslyckas i denna kategori. Det är inte ovanligt att personer med Livsväg 9 bekämpar realiteter och utmaningar för ändamål införda här eftersom osjälviskhet inte är en lätt egenskap. Du kan ha svårt att tro att givande och brist på personlig ambition kan vara tillfredsställande. Man måste förstå och acceptera att lite långsiktig tillfredsställelse och lycka är att vinna genom att förkasta de naturliga mänskliga benägenheterna hos denna Livsväg.

 

 

 

Informationen utökas snart!

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina