Välkommen!

Låt mig få hjälpa dig på vägen till ett fysiskt, mentalt, emotionellt och själsligt välbefinnande!

Let me help you on your way to a physical, mental, emotional and spritual well-being!

Betina Brandes, dipl. Healer och Energiarbetare

Min intention med denna hemsida är att låta folk veta de olika alternativ som finns där ute till att nå en högre nivå av medvetenhet.

Här finner du info om Healing, olika kurser, andliga initieringar och öppningar!

Plus mängder med information!

My intention with this website is to let people know the different alternatives there are out there to reach a higher consiousness. Here you'll find info about Healing, classes, spiritual initiations and openings!

Plus lots of information!

Free counters!

Började räkna 24 juni 2011

World time
Free counters!

This is the flag counter from my English website, I will soon have written the English text below the Swedish text on this website, instead.

Betala med kort eller direkt från konto med hjälp av:

© 2007-2017 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina